Energetikos katedra

Energetikos katedros akademiniai darbuotojai dėsto ir mokslo inovacijų veiklą vykdo šilumos transformavimo, šilumos ir masės mainų, fazinių virsmų sudėtingose dvimatėse ar trimatėse sistemose modeliavimas, atsinaujinančio energijos šaltinio biomasės kuro rūšių degimo metu susidarančių teršalų mažinimo būdų tyrimai, energinio efektyvumo sistemose didinimo ir dekarbonizacijos technologijų tyrimai.

Mokslo kryptis: Energetika ir termoinžinerija. Studijų kryptis: Energijos inžinerija.

Energetikos katedros akademiniai darbuotojai mokslinę veiklą vykdo mokslo grupėje Energetika ir termoinžinerija.

Mokslinių tyrimų kryptys:

– Mezo ir mikro termomechaninės sistemos ir termodinaminiai procesai;

– Termoenergetinės sistemos;

– Šilumos pernešimo ir transformavimo procesai.

Energetikos katedros akademiniams darbuotojams prof. habil. dr. G. Miliauskui, prof. habil. dr. J. Gyliui ir prof. habil. dr. S. Šinkūnas 2002 m. skirta Lietuvos mokslo valstybine premija už 1973-2002 metų darbų ciklą “Impulso, šilumos ir masės pernešimo procesai termotechnologiniuose įrenginiuose” .

MTEP darbai ir paslaugos vykdomos:

– šilumos generavimo, tiekimo ir panaudojimo įrenginių darbo efektyvumo tyrimai;

– centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pralaidumo ir konfigūracijos optimizavimas;

– atsinaujinančius energijos išteklius panaudojančių technologijų integravimo centralizuoto šilumos tiekimo ir kitose pramoninėse sistemose energetinio ir ekonominio efektyvumo tyrimai;

– optimalaus vandens išpurškimo drėgnų dūmų srautuose sąlygų apibrėžimas fazinių virsmų šilumos utilizavimo rekuperaciniuose kondensaciniuose ekonomaizeriuose technologijos tobulinimui ir naujos technologijos šilumos utilizavimui kontaktinio tipo ekonomaizeriuose sukūrimui;

– angliavandenilių lašelių garavimo intensyvumo ištyrimas skystojo kuro optimaliam deginimui terminėse technologijose apibrėžti; – kuro degimo bei teršalų emisijų mažinimo degimo produktuose tyrimai;

Katedra sudariusi bendradarbiavimo sutartis mokslo ir studijų srityse su:

UAB “Genys”

UAB „Kauno energija“

UAB „Idex Baltic“

UAB „VS energolink“

UAB „Kalvis“

Lietuvos energetikos institutu

Lietuvos bionasės energetikos asociacija ,,Litbioma”

Taip pat katedra bendradarbiauja su:

UAB „Utenos šilumos tinklai“

UAB „Tauragės šilumos tinklai“

UAB „Svykai“

UAB „Emeko“

UAB „Elektrėnų energetikos remontas”

UAB „Energijos taupymo centras“

UAB „Šiaulių energija”

UAB “Raseinių šilumos tinklai“

UAB „Klaipėdos energija“

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Bendradarbiaujama ir su kitomis aukštosiomis mokyklomis ar jų padaliniais:

Vytauto Didžiojo universitetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Rygos technikos universitetas (Latvija)

Braunschweig technikos universitetas (Vokietija)

Chalmerio Universitetas, Geteborge (Švedija)

Ukrainos mokslų akademija (Ukraina)

Energetikos katedra vykdo šias studijų programas:

Antrosios pakopos studijų programa (magistrantūros) 

 Termoinžinerija

Trečiosios pakopos studijų programa (doktorantūros)

 Energetika ir termoinžinerija (jungtinė doktorantūros programa kartu su Lietuvos energetikos institutu)

Kontaktai

Irena Gacevičiūtė
Administratorė

Studentų g. 56 – 438, Kaunas
tel. +370 (37) 300 445
e. p. midf.energetikos@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

Doc. Egidijus Puida

Katedros vedėjas

Studentų g. 56-439, Kaunas
tel. +370 (37) 300 436
e. p. egidijus.puida@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Prof. habil. dr. Gintautas Miliauskas Profesorius Studentų g. 56–440 +370 (37) 300 437 gintautas.miliauskas@ktu.lt
Prof. habil. dr. Algirdas Kaliatka Profesorius Studentų g. 56–427 algirdas.kaliatka@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Doc. dr. Algimantas Balčius Docentas Studentų g. 56–402 +370 614 41550 algimantas.balcius@ktu.lt
Doc. dr. Kęstutis Buinevičius Docentas Studentų g. 56–427 kestutis.buinevicius@ktu.lt
Doc. dr. Juozas Gudzinskas Docentas Studentų g. 56–404 juozas.gudzinskas@ktu.lt
Doc. dr. Rolandas Jonynas Docentas Studentų g. 56–401 rolandas.jonynas@ktu.lt
Doc. dr. Valdas Lukoševičius Docentas Studentų g. 56–441 valdas.lukosevicius@ktu.lt
Doc. dr. Robertas Poškas Docentas Studentų g. 56–401 robertas.poskas@ktu.lt
Doc. dr. Egidijus Puida Docentas Studentų g. 56–439 +370 (37) 300 436 egidijus.puida@ktu.lt
Doc. dr. Raminta Skvorčinskienė Docentė Studentų g. 56–401 raminta.skvorcinskiene@ktu.lt
Doc. dr. Nerijus Striūgas Docentas Studentų g. 56-427 nerijus.striugas@ktu.lt
Doc. dr. Liutauras Vaitkus Docentas Studentų g. 56–402 liutauras.vaitkus@ktu.lt
Doc. dr. Linas Paukštaitis Docentas Studentų g. 56-441 linas.paukstaitis@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Lekt. dr. Monika Maziukienė Lektorė Studentų g. 56-428 monika.maziukiene@ktu.lt

Mokslo darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Rolandas Jonynas Projekto jaunesnysis mokslo darbuotojas Studentų g. 56 rolandas.jonynas@ktu.lt
Monika Maziukienė Projekto jaunesnioji mokslo darbuotoja Studentų g. 56 monika.maziukiene@ktu.lt
Gintautas Miliauskas Projekto vyriausiasis mokslo darbuotojas Studentų g. 56 gintautas.miliauskas@ktu.lt
Eugenijus Milčius Projekto jaunesnysis mokslo darbuotojas Studentų g. 56 eugenijus.milcius@ktu.lt
Armantas Ostreika Projekto jaunesnysis mokslo darbuotojas Studentų g. 56 armantas.ostreika@ktu.lt
Linas Paukštaitis Projekto mokslo darbuotojas Studentų g. 56 linas.paukstaitis@ktu.lt
Lionginas Paulauskas Projekto mokslo darbuotojas Studentų g. 56 lionginas.paulauskas@ktu.lt
Egidijus Puida Projekto mokslo darbuotojas Studentų g. 56 egidijus.puida@ktu.lt

Administracija

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Irena Gacevičiūtė  Administratorė Studentų g. 56 – 438 +370 37 300 445 irena.gaceviciute@ktu.lt
 

Doktorantai