Transporto inžinerijos katedra

Transporto inžinerijos katedros akademiniai darbuotojai dėsto ir mokslo inovacijų veiklą vykdo transporto ir aeronautikos, mechanikos, energetikos transporte, naujų medžiagų transporto priemonėms kūrimo ir jų tyrimo srityse. Transporto inžinerijos katedra kasmet organizuoja tarptautinę mokslinę konferencija „Transport Means”.

Mokslo kryptis: Transporto inžinerija. Studijų kryptys: Transporto inžinerija, Aeronautikos inžinerija.

Transporto inžinerijos katedros akademiniai darbuotojai mokslinę veiklą vykdo mokslo grupėje Transporto inžinerija.

Mokslinių tyrimų kryptys:

– BEPILOTĖS PLATFORMOS (VANDUO, ORAS, ŽEMĖ)*

– NETARŠUS IR SAUGUS TRANSPORTAS *

– Darnaus judumo transporto sistemos

– Transporto priemonių konstrukcijų elgsena

– Gynybos technologijos

*- prioritetinė tyrimų tematika

Apdovanojimai už aktyvią mokslinę veiklą skirti:

2022 m. prof. habil. dr. Algimantas Fedaravičius apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu.

2022 m. asistentui, doktorantui Mindaugui Dagiliui skirta Lietuvos mokslų akademijos Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso premija už mokslo darbą “„Orlaivių aeroservotamprumo modelio kūrimas ir tyrimas“ (darbo vadovas dr. Sigitas Kilikevičius).

2021 m. doc. dr. Sigitui Kilikevičiui su bendraautoriais skirta Lietuvos mokslų akademijos Kazimiero Simonavičiaus premija.

MTEP darbai ir paslaugos vykdomos:

– transporto priemonių su alternatyviais degalais, elektrinėmis ir hibridinėmis jėgainėmis dinamika ir energetinis efektyvinimas, dinaminių modelių kūrimas ir modeliavimas;

– transporto priemonių su alternatyviomis jėgainėmis kūrimas ir modernizavimas;

– iš dumblių pagamintų trečios kartos biodegalų taikymas vidaus degimo varikliuose;

– judumo transporto sistemoje modelių kūrimas, sistemos transporto priemonė / vairuotojas / aplinka elementų sąveikos modelių kūrimas;

– atliekamas inovatyvių inžinerinių sistemų kūrimas ir diegimas transportavimo/logistikos procesuose;

– kuriamos intelektinių transporto sistemų / naujų judėjimo (bepiločių) ir komunikavimo technologijos;

– remiantis vykdomais moksliniais tyrimais sprendžiamos mokomosios raketinės technikos kūrimo, tyrimo ir praktinio įdiegimo problemos;

– atliekami mokomųjų raketų aerodinaminio aptekėjimo, vidinės ir išorinės balistikos teoriniai, eksperimentiniai tyrimai ir kompiuterinis modeliavimas;

– atliktų tyrimų pagrindu kuriama karinės mokomosios paskirties raketinė technika, skirta artimojo ir vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas aptarnaujančių karių rengimui, o taip pat taktikos pratybų vykdymui poligono sąlygomis;

– sukurta mokomoji raketinė įranga leidžia sumažinti karių rengimo ir taktikos pratybų ekonomines sąnaudas, padidinti mokymo proceso efektyvumą ir saugumą;

– laikančiųjų transporto priemonių konstrukcijų tyrimai, transporto priemonių saugumo didinimo, ekologinio poveikio aplinkai mažinimo ir energijos taupymo kryptimis;

– kuriami ir analizuojami skaitiniai modeliai ir kompiuterinės programos, skirtos transporto priemonių laikančiųjų konstrukcijų ir judėjimo parametrų optimizavimui, aplinkos taršos įvertinimo, transporto priemonių patikimumo ir komforto gerinimui;

LR susisiekimo ministerija

AB AstraLT UAB AutofortasMotors

AB Lietuvos geležinkeliai

UAB Kauno autobusai UAB Altas komercinis transportas

AB FL Technics

UAB Helisota

UAB Skico AE

AB Sportinė aviacija & Ko UAB DAT LT 

Bendradarbiaujama ir su kitomis aukštosiomis mokyklomis:

Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

Klaipėdos universitetas;

Lietuvos energetikos institutas;

Vytauto Didžiojo universitetas;

Rygos technikos universitetas, Latvija;

Balstogės technologijos universitetas, Lenkija;

Varšuvos technologijų universitetas, Lenkija;

Silezijos technologijos universitetas, Lenkija;

Čekijos technikos universitetas, Čekija.

Transporto inžinerijos katedra vykdo šias studijų programas:

Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos (bakalauro)

Transporto priemonių inžinerija

Aviacijos Inžinerija

Antrosios pakopos universitetinių studijų programos (magistro)

Transporto priemonių inžinerija

Aeronautikos inžinerija

Trečiosios pakopos universitetinių studijų programa (doktorantūra)

Transporto inžinerija (jungtinė doktorantūros studijų programa vykdoma kartu su Vilnius Gedimino technikos, Vytauto didžiojo ir Klaipėdos universitetais).

Kontaktai

Rasa Džiaugienė
Administratorė

Studentų g. 56-238, Kaunas
tel. +370 (37) 300 176
e. p. rasa.dziaugiene@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

Doc. Rolandas Makaras

Katedros vedėjas

Studentų g. 56, Kaunas
e. p. rolandas.makaras@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Prof. habil. dr. Algimantas Fedaravičius Profesorius Studentų g. 56–236 +370 699 55 231 algimantas.fedaravicius@ktu.lt
Prof. dr. Artūras Keršys Profesorius Studentų g. 56–234 +370 612 03307 arturas.kersys@ktu.lt
Prof. dr. Vaidas Lukoševičius Profesorius Studentų g. 56–235 vaidas.lukosevicius@ktu.lt 
Prof. dr. Laurencas Raslavičius Profesorius Studentų g. 56–239 +370 682 36 656 laurencas.raslavicius@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Doc. dr. Vytautas Dzerkelis Docentas Studentų g. 56–235 vytautas.dzerkelis@ktu.lt
Dr. Mantas Felneris Docentas praktikas Studentų g. 56–234 mantas.felneris@ktu.lt
Kęstutis Grigaliūnas Docentas praktikas Studentų g. 56–232 kestutis.grigaliunas@ktu.lt
Doc. dr. Saulius Japertas Docentas Studentų g. 56–233 +370 685 25830 saulius.japertas@ktu.lt
Doc. dr. Darius Juodvalkis Docentas Studentų g. 56–233 darius.juodvalkis@ktu.lt
Doc. dr. Robertas Keršys Docentas Studentų g. 56–235 robertas.kersys@ktu.lt
Doc. dr. Sigitas Kilikevičius Docentas Studentų g. 56–233 sigitas.kilikevicius@ktu.lt
Doc. dr. Rolandas Makaras Docentas Studentų g. 56–237 +370 (37) 300176 rolandas.makaras@ktu.lt
Doc. dr. Algis Pakalnis Docentas Studentų g. 56–234 algis.pakalnis@ktu.lt
Doc. dr. Ramūnas Skvireckas Docentas Studentų g. 56–233 ramunas.skvireckas@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Lekt. dr. Janina Jablonskytė Lektorė Studentų g. 56–235 janina.jablonskyte@ktu.lt
Lekt. Audrius Povilionis Lektorius Studentų g. 56–235 audrius.povilionis@ktu.lt
Lekt. Jonas Patašius Lektorius Studentų g. 56 jonas.patasius@ktu.lt

Mokslo darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Dr. Andrius Dargužis Dėstytojas Studentų g. 56–235 andrius.darguzis@ktu.lt
Algirdas Laskys Dėstytojas Studentų g. 56–235 algirdas.laskys@ktu.lt
Andrius Rimkevičius Dėstytojas Studentų g. 56–232 andrius.rimkevicius@ktu.lt
Saulius Stanaitis Dėstytojas Studentų g. 56 saulius.stanaitis@ktu.lt
Dr. Mindaugas Vilkickas Dėstytojas Studentų g. 56 mindaugas.vilkickas@ktu.lt

Asistentai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Mindaugas Dagilis Asistentas Studentų g. 56–205 mindaugas.dagilis@ktu.lt
Saulė Kvietkaitė Asistentė Studentų g. 56–232 saule.kvietkaite@ktu.lt
Martynas Lendraitis Asistentas Studentų g. 56–235 martynas.lendraitis@ktu.lt

Administracija

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Rasa Džiaugienė Katedros administratorė Studentų g. 56–238 +370 (37) 300176 rasa.dziaugiene@ktu.lt
Lendraitis Martynas Akademinis padėjėjas Studentų g. 56–235 martynas.lendraitis@ktu.lt
 

Doktorantai