Gamybos inžinerijos katedra

 

Katedra įkurta 2014 m.  plėtoja akademinę ir inovacijų kūrimo veiklą gamybos inžinerijos, mechatronikos, aprangos gaminių ir tekstilės technologijų, spaudos ir metalų technologijų, polimerinių medžiagų bei medienos apdirbimo technologijų ir produkto kūrimo srityse.

Gamybos inžinerijos katedros darbuotojai mokslinius tyrimus vykdo dvejose mokslo grupėse (Funkcinių medžiagų technologijų ir Medžiagų inžinerijos) Mechanikos inžinerijos ir Medžiagų inžinerijos mokslo kryptyse, aktyviai bendradarbiauja ir su kitų mokslo krypčių grupėmis, Universiteto padaliniais, Lietuvos ir užsienio tyrimų centrais.

Mokslinės veiklos kryptys:

 • 3D spausdinimo ir sparčiosios gamybos procesų kūrimas
 • aprangos gaminių ir jų medžiagų sistemų kūrimas ir vertinimas
 • heterogeninių polimerinių medžiagų ir jų sistemų kūrimas ir vertinimas
 • konstrukcinių metalų savybių ir struktūrų tyrimas, apdorojimo technologijų kūrimas
 • mašinų ir konstrukcijų patikimumo, gedimų priežasčių tyrimai
 • mechaninio apdirbimo ir kitų gamybos procesų kūrimas ir analizė
 • medienos savybių ir apdirbimo procesų parametrų tyrimai
 • nanopluoštų kūrimas ir savybių tyrimas
 • pakavimo medžiagų mechaninių, fizikinių savybių bei charakteristikų tyrimai,
 • pakuočių kūrimas ir gamybos technologijų vystymas
 • popieriaus, kartono ir polimerinių plėvelių fizikinių ir mechaninių charakteristikų tyrimai
 • tekstilės medžiagų savybių, struktūrų ir gamybos technologijų tyrimai

Gamybos inžinerijos katedros tyrimų tematikos siejamos su KTU patvirtintomis prioritetinėmis mokslo kryptimis:

 • „Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms“: funkcinė tekstilė medicinai ir žmonių saugai;  medžiagų heterogeninių struktūrų kūrimas bei jų eksploatacinių procesų virtualus modeliavimas; daugiafunkcių polimerinių medžiagų kūrimas ir vertinimas; tekstilė žmonių sveikatai ir gerovei; 3d prototipavimo technologijos polimerinių karkasų kamieninėms lastelėms auginti kūrimas; kompozitinių medžiagų kūrimas panaudojant implantuojamas sumanias struktūras medžiagos funkcinių savybių išplėtimui, hierarchinių medienos struktūros savybių sąsajų, kompozitų mechaninių savybių modeliavimo, pirminio kompozitų apdirbimo modeliavimo bei savybių tyrimai.
 • „Technologijos darniam vystymuisi ir energetika“: apsauginių silikoninių, polimerinių dangų, apsaugančių nuo kenksmingos aplinkos poveikio kūrimas ir tyrimas; inovatyvios termiškai ir chemiškai modifikuotos medienos dangos; nanopluoštinių struktūrų kūrimas ir vertinimas; eko-energo-efektyvių medienos gaminių mechaninė elgsena.
 • „Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida“: Lietuvos etnografinio tekstilės paveldo išsaugojimas; pramoninio dizaino, interjero, eksterjero elementų kūrybinis projektavimas, mados dizainas; produktų vystymas ir antreprenerystė.

Katedra sudariusi bendradarbiavimo sutartis mokslo ir studijų  srityse su:

UAB „Acme Europe“,
UAB „Aurika“,
UAB ,,Garsų pasaulis”,
UAB ,,Heidelberg-Lietuva”,
UAB „Elintos matavimo sistemos“,
UAB „Lokmis“,
UAB „Lokmita“,
UAB „Panoden“,
UAB „PicoLine“,
UAB „Sapa profiliai“,
UAB „SCIIL BALTIC“,
UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“,
UAB „Vildoma“,
S. Jokužio leidykla-spaustuvė,
Spaudos įmonių grupė „Repro“.

Taip pat katedra bendradarbiauja su:

AB „Axis Industries“,
AB „Kauno energija“,
AB „KB Components“,
AB „Spindulio spaustuvė“,
AB spaustuvė „Titnagas“,
UAB „Admark Master“,
UAB „Anona“,
UAB „Antalis”,
UAB „Baltec CNC Technologies“,
UAB „Cgates”,
UAB „Didmena“,
UAB „Diremta“,
UAB „Dizrega“,
UAB „Druka“,
UAB „Fastems“,
UAB „Fotofabrikas“,
UAB „Grafobal Vilnius“,
UAB „Grantus“,
UAB „Green Prints“,
UAB „Judex“,
UAB „Jūsų vizija“,
UAB „Karbonas“,
UAB „Kauno reklama“,
UAB „Media inovacijos“,
UAB „Monart“,
UAB „Morkūnas ir Ko“,
UAB „Petro ofsetas“,
UAB „Reklamos vizija“,
UAB „Spaudos departamentas“,
UAB „Taurapolis“,
UAB „Žurnalų leidybos grupė“,
Uždaroji dizaino ir leidybos AB „Kopa“.

Bendradarbiaujama ir su kitomis aukštosiomis mokyklomis ar jų padaliniais:

Vytauto Didžiojo universitetu,
Klaipėdos universitetu,
Vilniaus universitetu,
Aleksandro Stulginskio universitetu,
Vilniaus Gedimino technikos universitetu,
Lehigh Universitetu (JAV),
Windsor universitetu (Kanada),
Laperantos technologijos universitetu (Suomija),
Ilmenau technikos universitetu (Vokietija),
Miuncheno taikomųjų mokslų universitetu (Vokietija),
Bergišės universitetu (Vokietija),
Štutgarto medijų universitetu (Vokietija),
Cluj-Napoca technikos universitetu (Rumunija),
Chmelnickio nacionaliniu universitetu (Ukraina),
Ukrainos spaudos akademija (Ukraina),
Baltarusijos valstybiniu technologijos universitetu (Baltarusija),
A.Lykovo šilumos ir masės mainų institutu (Baltarusija),
Poznanės technikos universitetu (Lenkija),
Silezijos technikos universitetu (Lenkija),
Krokuvos kalnakasybos ir metalurgijos akademija (Lenkija),
Krokuvos technologijos universitetu (Lenkija),
Varšuvos technologijos universitetu (Lenkija),
Baltstogės technikos universitetu (Lenkija),
Opolės technikos universitetu (Lenkija),
Talino technologijos universitetu (Estija),
Rygos technikos universitetu (Latvija).

Gamybos inžinerijos katedra vykdo šias studijų programas:

Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos (bakalauro)

Antrosios pakopos studijų programa (magistrantūros)

Trečiosios pakopos studijų programa (doktorantūros)

Mechanikos inžinerija (jungtinė doktorantūros programa kartu su Vytauto Didžiojo universitetu)
Medžiagų inžinerija (dvigubo laipsnio programa su partneriais iš Fizikos ir chemijos šiuolaikinių medžiagų tinklo)

Kontaktai

Lina Zubrickaitė
Administratorė

Studentų g. 56 – 326, Kaunas
mob. tel. +370 685 96237
e. p. midf.gik@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

Doc. dr. Rūta Rimašauskienė

Katedros vedėja

Studentų g. 56–325,
tel. +370 37 300 418
e. p. ruta.rimasauskiene@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Prof. dr. Virginija Daukantienė Profesorė Studentų g. 56–250 virginija.daukantiene@ktu.lt
Prof. dr. Egidijus Dragašius Profesorius Studentų g. 56–321 egidijus.dragasius@ktu.lt
Prof. dr. Virginija Jankauskaitė Profesorė Studentų g. 56–244 virginija.jankauskaite@ktu.lt
Prof. dr. Daiva Mikučionienė Profesorė Studentų g. 56–249 daiva.mikucioniene@ktu.lt
Prof. dr. Rimvydas Milašius Profesorius Studentų g. 56–242 rimvydas.milasius@ktu.lt

Prof. dr. Regita Bendikienė

Profesorė Studentų g. 56–320 regita.bendikiene@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Doc. dr. Erika Adomavičiūtė Docentė Studentų g. 56-245 erika.adomaviciute@ktu.lt
Doc. dr. Kristina Ancutienė Docentė Studentų g. 56–247 kristina.ancutiene@ktu.lt
Doc. dr. Julija Baltušnikaitė-Guzaitienė Docentė Studentų g. 56–245 julija.baltusnikaite-guzaitiene@ktu.lt
Doc. dr. Jolanta Baskutienė Docentė Studentų g. 56–322 jolanta.baskutiene@ktu.lt
Doc. dr. Saulius Baskutis Docentas Studentų g. 56–322 saulius.baskutis@ktu.lt
Doc. dr. Antanas Čiuplys Docentas Studentų g. 56–320 +370 685 96769 antanas.ciuplys@ktu.lt
Doc. dr. Jurgita Domskienė Docentė Studentų g. 56–248 jurgita.domskiene@ktu.lt
Doc. dr. Eglė Fataraitė-Urbonienė Docentė Studentų g. 56–245 egle.fataraite@ktu.lt
Doc. dr. Ada Gulbinienė Docentė Studentų g. 56–247 ada.gulbiniene@ktu.lt
Doc. dr. Vaida Jonaitienė Docentė Studentų g. 56–246 vaida.jonaitiene@ktu.lt
Doc. dr. Kazimieras Juzėnas Docentas Studentų g. 56–137 +370 603 98124 kazimieras.juzenas@ktu.lt
Doc. dr. Rasa Kandrotaitė Janutienė Docentė Studentų g. 56–318 rasa.kandrotaite-janutiene@ktu.lt
Doc. dr. Lina Kavaliauskienė Docentė Studentų g. 56–314 lina.kavaliauskiene@ktu.lt
Doc. dr. Eglė Kumpikaitė Docentė Studentų g. 56–243 egle.kumpikaite@ktu.lt
Doc. dr. Marius Rimašauskas Docentas Studentų g. 56–314 marius.rimasauskas@ktu.lt
Doc. dr. Rūta Rimašauskienė Docentė Studentų g. 56–325 +370 37300 418 ruta.rimasauskiene@ktu.lt
Doc. dr. Inga Skiedraitė Docentė Studentų g. 56–322 inga.skiedraite@ktu.lt
Doc. dr. Kristina Ukvalbergienė Docentė Studentų g. 56–242 kristina.ukvalbergiene@ktu.lt
Doc. dr. Kęstutis Vaitasius Docentas Studentų g. 56–324 kestutis.vaitasius@ktu.lt
Doc. dr. Kristina Žukienė Docentas Studentų g. 56–244 kristina.zukiene@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Lekt. Nijolė Buškuvienė Lektorė Studentų g. 56–317 nijole.buskuviene@ktu.lt
Lekt. dr. Laura Gegeckienė Lektorė Studentų g. 56–317 laura.gegeckiene@ktu.lt
Lekt. dr. Virginija Gylienė Lektorė Studentų g. 56–323 virginija.gyliene@ktu.lt
Lekt. dr. Ginta Laureckienė Lektorė Studentų g. 56–249 ginta.laureckiene@ktu.lt
Lekt. dr. Darius Mažeika Lektorius Studentų g. 56–318 darius.mazeika@ktu.lt
Lekt. dr. Darius Pauliukaitis Lektorius Studentų g. 56–317 darius.pauliukaitis@ktu.lt
Lekt. dr. Ingrida Venytė
Lektorė Studentų g. 56–324 ingrida.venyte@ktu.lt
Lekt. dr. Tomas Kuncius Lektorius Studentų g. 56– 314 tomas.kuncius@ktu.lt

Mokslo darbuotojai

 Vardas / Pavardė   Pareigos  Adresas  El. p.adresas
Dr. Ahmed Samy Yousef Saed Vyriausiasis mokslo darbuotojas Studentų g. 56–331 ahmed.saed@ktu.lt
Dr. Daiva Milašienė Vyresnioji mokslo darbuotoja Studentų g. 56–243 daiva.milasiene@ktu.lt

Administracija

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Lina Zubrickaitė Katedros administratorė Studentų g. 56–326 +370 685 96237 lina.zubrickaite@ktu.lt
 

Doktorantai