Gamybos inžinerijos katedra

Gamybos inžinerijos katedros akademiniai darbuotojai dėsto ir mokslo inovacijų vystymą vykdo gamybos inžinerijos, mechatronikos, tekstilės medžiagų technologijų, aprangos gaminių, spaudos ir metalų technologijų, polimerinių medžiagų apdirbimo technologijų ir inžinerinio produkto kūrimo srityse.

Mokslo kryptis: Mechanikos inžinerija; Medžiagų inžinerija.  Studijų kryptys: Gamybos inžinerija; Mechanikos inžinerija; Polimerų ir tekstilės technologijos.

Gamybos inžinerijos katedros akademiniai darbuotojai mokslinę veiklą vykdo mokslo grupėse:

Funkcinių medžiagų technologijos;

Medžiagų inžinerija;

Eksperimentinė ir skaičiuojamoji mechanika.

Mokslinių tyrimų kryptys:

– Inidvidualizuotos gamybos technologijos ir įranga*

– Kompozitai ir jų gamybos technologijos*

– Biomedicininė inžinerija ir sveikatinimo technologijos*

– Gynybos technologijos*

– Tekstilė, aprangos medžiagos, gaminiai ir jų eksplotaciniai procesai

– Grafinių medijų įranga, medžiagos ir procesai

– Heterogeninių polimerinių medžiagų sistemos

*- prioritetinės mokslinių tyrimų temos

MTEP darbų ir paslaugų sritys:

– Tekstilės medžiagų savybių tyrimas, gamybos technologinių parametrų optimizavimas bei naujų konstrukcijų tekstilės medžiagų kūrimas

– Daugiasluoksnių pakuočių spaudos su nanodalelėmis technologijų taikymo tyrimai

– Daugiafunkcių polimerinių medžiagų ir gaminių kūrimas, tyrimas ir vertinimas

– Įvairios paskirties polimerinių medžiagų (plastikų, gumos, odos, minkštųjų laminatų, polimerinių kompozitų) fizikinių – mechaninių savybių tyrimai

– Naujų tekstilės gamybos technologijų ir medžiagų kūrimo galimybių studija

– Detalių ir medžiagų tribologiniai tyrimai, patikimumo, ilgaamžiškumo didinimo metodų kūrimas

– Inovatyvių gaminių ir jų gamybos technologijų kūrimas, jų vertės bei našumo įvertinimas ankstyvoje stadijoje bei perspektyvų studija rinkose

– Gumos, plastikų, kompozitų ir jų sistemų sukūrimas, vertinimas ir elgsenos prognozavimas

– Daugiafunkcių polimerinių medžiagų ir gaminių, pasižyminčių inovatyviomis savybėmis, kūrimas, tyrimas ir vertinimas

– Biomedicininės paskirties nano, mikro tekstilės medžiagų kūrimas ir tyrimas

Pakuočių, pakavimo technologijų, pakavimo medžiagų, panaudotų pakuočių atliekų tvarkymo ir perdirbimo technologijų tyrimai bei maketų (modelių) kūrimas ir testavimas.

Katedra sudariusi bendradarbiavimo sutartis mokslo ir studijų srityse su:

UAB „Aurika“, UAB ,,Heidelberg-Lietuva”, UAB „Elintos matavimo sistemos“, UAB „Sapa profiliai“, UAB „SCIIL BALTIC“, UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“, UAB „Vildoma“, S. Jokužio leidykla-spaustuvė, Spaudos įmonių grupė „Repro“.

Taip pat katedra bendradarbiauja su:

AB „Axis Industries“, AB „Kauno energija“, AB „KB Components“, UAB „Anona“, UAB „Antalis”, UAB „Baltec CNC Technologies“, UAB „Cgates”, UAB „Didmena“, UAB „Druka“, UAB „Fotofabrikas“, UAB „Grafobal Vilnius“, UAB „Judex“, UAB „Karbonas“, UAB „Morkūnas ir Ko“, UAB „Spaudos departamentas“, Uždaroji dizaino ir leidybos AB „Kopa“, UAB “Hella Lithuania”, UAB “Festo”, UAB “Safran”.

Bendradarbiaujama ir su kitomis aukštosiomis mokyklomis ar jų padaliniais:

Vytauto Didžiojo universitetu, Klaipėdos universitetu, Vilniaus universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Lehigh Universitetu (JAV), Windsor universitetu (Kanada), Laperantos technologijos universitetu (Suomija), Ilmenau technikos universitetu (Vokietija), Miuncheno taikomųjų mokslų universitetu (Vokietija), Cluj-Napoca technikos universitetu (Rumunija), Chmelnickio nacionaliniu universitetu (Ukraina), Poznanės technikos universitetu (Lenkija), Silezijos technikos universitetu (Lenkija), Krokuvos technologijos universitetu (Lenkija), Varšuvos technologijos universitetu (Lenkija), Baltstogės technikos universitetu (Lenkija), Opolės technikos universitetu (Lenkija), Talino technologijos universitetu (Estija), Rygos technikos universitetu (Latvija), Gento universitetas (Belgija), Delfto technologijų universitetas (Nyderlandai), Skysčių srautų valdymo insitutas (Lenkija), Jorko universitetas (Didžioji Britanija), Lodzės technikos universitetas (Lenkija), Estijos gamtos mokslų universitetas (Estija), Timišuaros politechnikos universitetas (Rumunija).

Gamybos inžinerijos katedra vykdo šias studijų programas:

Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos (bakalauro): 

Gamybos inžinerija

Mados inžinerija

Mechatronika

Pramoninio dizaino inžinerija

Antrosios pakopos studijų programa (magistrantūros):

Gamybos inžinerija

Mados inovacijų technologijos

Mechatronika

Pramonės inžinerija ir vadyba

Trečiosios pakopos studijų programos (doktorantūros):

Mechanikos inžinerija (jungtinė doktorantūros programa kartu su Vytauto Didžiojo universitetu)

Medžiagų inžinerija (dvigubo laipsnio programa su partneriais iš Fizikos ir chemijos šiuolaikinių medžiagų tinklo)

Kontaktai

Lina Zubrickaitė
Administratorė

Studentų g. 56 – 326, Kaunas
mob. tel. +370 685 96237
e. p. midf.gik@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

Doc. dr. Rūta Rimašauskienė

Katedros vedėja

Studentų g. 56–325,
tel. +370 37 300 418
e. p. ruta.rimasauskiene@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Prof. dr. Virginija Daukantienė Profesorė Studentų g. 56–250 virginija.daukantiene@ktu.lt
Prof. dr. Egidijus Dragašius Profesorius Studentų g. 56–321 egidijus.dragasius@ktu.lt
Prof. dr. Virginija Jankauskaitė Profesorė Studentų g. 56–244 virginija.jankauskaite@ktu.lt
Prof. dr. Daiva Mikučionienė Profesorė Studentų g. 56–249 daiva.mikucioniene@ktu.lt
Prof. dr. Rimvydas Milašius Profesorius Studentų g. 56–242 rimvydas.milasius@ktu.lt
Prof. dr. Regita Bendikienė Profesorė Studentų g. 56–320 regita.bendikiene@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Doc. dr. Erika Adomavičiūtė Docentė Studentų g. 56-245 erika.adomaviciute@ktu.lt
Doc. dr. Kristina Ancutienė Docentė Studentų g. 56–247 kristina.ancutiene@ktu.lt
Doc. dr. Julija Baltušnikaitė-Guzaitienė Docentė Studentų g. 56–245 julija.baltusnikaite-guzaitiene@ktu.lt
Doc. dr. Jolanta Baskutienė Docentė Studentų g. 56–322 jolanta.baskutiene@ktu.lt
Doc. dr. Saulius Baskutis Docentas Studentų g. 56–322 saulius.baskutis@ktu.lt
Doc. dr. Antanas Čiuplys Docentas Studentų g. 56–320 +370 685 96769 antanas.ciuplys@ktu.lt
Doc. dr. Jurgita Domskienė Docentė Studentų g. 56–248 jurgita.domskiene@ktu.lt
Doc. dr. Eglė Fataraitė-Urbonienė Docentė Studentų g. 56–245 egle.fataraite@ktu.lt
Doc. dr. Ada Gulbinienė Docentė Studentų g. 56–247 ada.gulbiniene@ktu.lt
Doc. dr. Vaida Jonaitienė Docentė Studentų g. 56–246 vaida.jonaitiene@ktu.lt
Doc. dr. Kazimieras Juzėnas Docentas Studentų g. 56–137 +370 603 98124 kazimieras.juzenas@ktu.lt
Doc. dr. Rasa Kandrotaitė Janutienė Docentė Studentų g. 56–318 rasa.kandrotaite-janutiene@ktu.lt
Doc. dr. Lina Kavaliauskienė Docentė Studentų g. 56–314 lina.kavaliauskiene@ktu.lt
Doc. dr. Eglė Kumpikaitė Docentė Studentų g. 56–243 egle.kumpikaite@ktu.lt
Doc. dr. Marius Rimašauskas Docentas Studentų g. 56–314 marius.rimasauskas@ktu.lt
Doc. dr. Rūta Rimašauskienė Docentė Studentų g. 56–325 +370 37300 418 ruta.rimasauskiene@ktu.lt
Doc. dr. Inga Skiedraitė Docentė Studentų g. 56–322 inga.skiedraite@ktu.lt
Doc. dr. Kristina Ukvalbergienė Docentė Studentų g. 56–242 kristina.ukvalbergiene@ktu.lt
Doc. dr. Kęstutis Vaitasius Docentas Studentų g. 56–324 kestutis.vaitasius@ktu.lt
Doc. dr. Kristina Žukienė Docentas Studentų g. 56–244 kristina.zukiene@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Lekt. Nijolė Buškuvienė Lektorė Studentų g. 56–317 nijole.buskuviene@ktu.lt
Lekt. dr. Laura Gegeckienė Lektorė Studentų g. 56–317 laura.gegeckiene@ktu.lt
Lekt. dr. Virginija Gylienė Lektorė Studentų g. 56–323 virginija.gyliene@ktu.lt
Lekt. dr. Ginta Laureckienė Lektorė Studentų g. 56–249 ginta.laureckiene@ktu.lt
Lekt. dr. Darius Mažeika Lektorius Studentų g. 56–318 darius.mazeika@ktu.lt
Lekt. dr. Darius Pauliukaitis Lektorius Studentų g. 56–317 darius.pauliukaitis@ktu.lt
Lekt. dr. Ingrida Venytė
Lektorė Studentų g. 56–324 ingrida.venyte@ktu.lt
Lekt. dr. Tomas Kuncius Lektorius Studentų g. 56– 314 tomas.kuncius@ktu.lt

Mokslo darbuotojai

 Vardas / Pavardė   Pareigos  Adresas  El. p.adresas
Dr. Ahmed Samy Yousef Saed Vyriausiasis mokslo darbuotojas Studentų g. 56–331 ahmed.saed@ktu.lt
Dr. Daiva Milašienė Vyresnioji mokslo darbuotoja Studentų g. 56–243 daiva.milasiene@ktu.lt

Administracija

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Lina Zubrickaitė Katedros administratorė Studentų g. 56–326 +370 685 96237 lina.zubrickaite@ktu.lt
 

Doktorantai