Gamybos inžinerijos katedra

Gamybos inžinerijos katedros misija – teikti kokybiškas gamybos inžinerijos ir susijusių sričių studijas, vystyti mokslo tyrimus, kurti ir perduoti žinias darniai technologijų raidai ir inovacijų plėtojimui.

Gamybos inžinerijos katedra kuruoja šias studijų programas:

Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos (bakalauro)

Antrosios pakopos studijų programos (magistrantūros)

Gamybos inžinerijos katedroje suformuotos dvi mokslo grupės mechanikos inžinerijos ir medžiagų inžinerijos mokslo srityse:

  • Grafinių medijų įrangos, medžiagų ir procesų tyrimų mokslo grupė,
  • Inovatyvių gamybos procesų ir sistemų kūrimo ir tyrimo grupė.

Grafinių medijų įrangos, medžiagų ir procesų tyrimų mokslo grupės mokslinės veiklos kryptys:

  • pakavimo medžiagų mechaninių, fizikinių savybių bei charakteristikų tyrimai;
  • popieriaus, kartono ir polimerinių plėvelių fizikinių ir mechaninių charakteristikų taikomosios optikos (muaro, raibumų fotografijos, fototamprumo metodai) diagnostika ir identifikacija, esant statiniam ir dinaminiam apkrovimui;
  • popieriaus, kartono ir plastikinių pakuočių racionalaus inžinerinio projektavimo metodikų bei rekomendacijų gamybai parengimas.

Inovatyvių gamybos procesų ir sistemų kūrimo ir tyrimo grupės mokslinės veiklos kryptys:

  • mechaninio apdirbimo ir kitų gamybos procesų kūrimas ir analizė;
  • mašinų ir konstrukcijų patikimumo, gedimų priežasčių tyrimai;
  • konstrukcinių metalų savybių ir struktūrų tyrimas, apdorojimo technologijų kūrimas.

Abiejų mokslo grupių tyrimai turi sąsają su šiomis universiteto mokslo kryptimis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika bei Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms.

Kuriant, tiriant ir tobulinant gamybos technologijas bei inžinerines medžiagas, neišvengiamai yra keliami ekonominiai reikalavimai, susieti su gamybos (įrangos) savikainos mažinimu, resursų taupymu, našumo didinimu ir pan. Tiek mašinų gamybos technologijų, tiek pakavimo technologijų ir medžiagų tyrimuose yra atsižvelgiama į aplinkosauginius reikalavimus ir siūlomi sprendimai, kurie mažintų poveikį aplinkai.

Gamybos inžinerijos katedros darbuotojai tyrimų rezultatus pristato ir populiarina naujausias mokslo žinias tarptautinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje („Mechanika“, „Materials Engineering“, „Mechatronic Systems and Materials“, „Chemistry and chemical technology“, „International conference on vibration measurements by laser and noncontact techniques AIVELA Advances and applications“, „International conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering“, „IWK – International Scientific Colloquium“, „European conference on Heat Treatment“), aktyviai dalyvauja renginiuose, skirtuose mokslinės veiklos rezultatų sklaidai: Tyrėjų naktis, Erdvėlaivis Žemė.

Katedra sudariusi bendradarbiavimo sutartis mokslo ir studijų  srityse su:

UAB „Acme Europe“,
UAB „Aurika“,
UAB ,,Garsų pasaulis”,
UAB ,,Heidelberg-Lietuva”,
UAB „Elintos matavimo sistemos“,
UAB „Lokmis“,
UAB „Lokmita“,
UAB „Panoden“,
UAB „PicoLine“,
UAB „Sapa profiliai“,
UAB „SCIIL BALTIC“,
UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“,
UAB „Vildoma“,
S. Jokužio leidykla-spaustuvė,
Spaudos įmonių grupė „Repro“.

Taip pat katedra bendradarbiauja su:

AB „Axis Industries“,
AB „Kauno energija“,
AB „KB Components“,
AB „Spindulio spaustuvė“,
AB spaustuvė „Titnagas“,
UAB „Admark Master“,
UAB „Anona“,
UAB „Antalis”,
UAB „Baltec CNC Technologies“,
UAB „Cgates“,
UAB „Didmena“,
UAB „Diremta“,
UAB „Dizrega“,
UAB „Druka“,
UAB „Fastems“,
UAB „Fotofabrikas“,
UAB „Grafobal Vilnius“,
UAB „Grantus“,
UAB „Green Prints“,
UAB „Judex“,
UAB „Jūsų vizija“,
UAB „Karbonas“,
UAB „Kauno reklama“,
UAB „Media inovacijos“,
UAB „Monart“,
UAB „Morkūnas ir Ko“,
UAB „Petro ofsetas“,
UAB „Reklamos vizija“,
UAB „Spaudos departamentas“,
UAB „Taurapolis“,
UAB „Žurnalų leidybos grupė“,
Uždaroji dizaino ir leidybos AB „Kopa“.

Bendradarbiaujama ir su kitomis aukštosiomis mokyklomis ar jų padaliniais:

Vytauto Didžiojo universitetu,
Klaipėdos universitetu,
Vilniaus universitetu,
Aleksandro Stulginskio universitetu,
Vilniaus Gedimino technikos universitetu,
Lehigh Universitetu (JAV),
Windsor universitetu (Kanada),
Laperantos technologijos universitetu (Suomija),
Ilmenau technikos universitetu (Vokietija),
Miuncheno taikomųjų mokslų universitetu (Vokietija),
Bergišės universitetu (Vokietija),
Štutgarto medijų universitetu (Vokietija),
Cluj-Napoca technikos universitetu (Rumunija),
Chmelnickio nacionaliniu universitetu (Ukraina),
Ukrainos spaudos akademija (Ukraina),
Baltarusijos valstybiniu technologijos universitetu (Baltarusija),
A.Lykovo šilumos ir masės mainų institutu (Baltarusija),
Poznanės technikos universitetu (Lenkija),
Silezijos technikos universitetu (Lenkija),
Krokuvos kalnakasybos ir metalurgijos akademija (Lenkija),
Krokuvos technologijos universitetu (Lenkija),
Varšuvos technologijos universitetu (Lenkija),
Baltstogės technikos universitetu (Lenkija),
Opolės technikos universitetu (Lenkija),
Talino technologijos universitetu (Estija),
Rygos technikos universitetu (Latvija).

Kontaktai

Lina Zubrickaitė
Administratorė

Studentų g. 56 – 326, Kaunas
mob. tel. +370 685 96237
e. p. midf.gik@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

Doc. Kazimieras Juzėnas

Katedros vedėjas

Studentų g. 56-325, Kaunas
tel. +370 (37) 300 418
e. p. kazimieras.juzenas@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Prof. dr. Egidijus Dragašius Profesorius Studentų g. 56–321 +370 685 96901 egidijus.dragasius@ktu.lt
Prof. dr. Virginija Jankauskaitė Profesorė Studentų g. 56–244 +370 685 96207 virginija.jankauskaite@ktu.lt
Prof. habil. dr. Edmundas Kibirkštis Profesorius Studentų g. 56–316 +370 685 96684 edmundas.kibirkstis@ktu.lt
Prof. dr. Rimvydas Milašius Profesorius Studentų g. 56–249 rimvydas.milasius@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Doc. dr. Kristina Ancutienė Docentė Studentų g. 56–248 kristina.ancutiene@ktu.lt
Doc. dr. Julija Baltušnikaitė-Guzaitienė Docentė  Studentų g. 56–245 julija.baltusnikaite-guzaitiene@ktu.lt
Doc. dr. Jolanta Baskutienė Docentė Studentų g. 56–322 jolanta.baskutiene@ktu.lt
Doc. dr. Saulius Baskutis Docentas Studentų g. 56–322 saulius.baskutis@ktu.lt
Doc. dr. Regita Bendikienė Docentė Studentų g. 56–320 +370 685 96769 regita.bendikiene@ktu.lt
Doc. dr. Antanas Čiuplys Docentas Studentų g. 56–320 +3708 685 96769 antanas.ciuplys@ktu.lt
Doc. dr. Jurgita Domskienė Docentė Studentų g. 56–248 jurgita.domskiene@ktu.lt
Doc. dr. Eglė Fataraitė-Urbonienė Docentė Studentų g. 56–245 egle.fataraite@ktu.lt
Doc. dr. Kazimieras Juzėnas Docentas Studentų g. 56–325 +370 685 96418 kazimieras.juzenas@ktu.lt
Doc. dr. Asta Kabelkaitė-Lukoševičė Docentė Studentų g. 56–324 asta.kabelkaite@ktu.lt
Doc. dr. Rasa Kandrotaitė Janutienė Docentė Studentų g. 56–318 rasa.kandrotaite-janutiene@ktu.lt
Doc. dr. Lina Kavaliauskienė Docentė Studentų g. 56–314 lina.kavaliauskiene@ktu.lt
Doc. dr. Povilas Krasauskas Docentas Studentų g. 56–323 povilas.krasauskas@ktu.lt
Doc. dr. Eglė Kumpikaitė Docentė Studentų g. 56–243 egle.kumpikaite@ktu.lt
Doc. dr. Daiva Mikučionienė Docentė Studentų g. 56–249 daiva.mikucioniene@ktu.lt
Doc. dr. Valdas Norvydas Docentas Studentų g. 56–242 valdas.norvydas@ktu.lt
Doc. dr. Marius Rimašauskas Docentas Studentų g. 56–314 marius.rimasauskas@ktu.lt
Doc. dr. Rūta Rimašauskienė Docentė Studentų g. 56–314 ruta.rimasauskiene@ktu.lt
Doc. dr. Inga Skiedraitė Docentė Studentų g. 56–322 inga.skiedraite@ktu.lt
Doc. dr. Kristina Ukvalbergienė Docentė Studentų g. 56–242 kristina.ukvalbergiene@ktu.lt
Doc. dr. Kęstutis Vaitasius Docentas Studentų g. 56–324 kestutis.vaitasius@ktu.lt
Doc. dr. Gintautas Žaldarys Docentas Studentų g. 56–323 gintautas.zaldarys@ktu.lt
Doc. dr. Kristina Žukienė Docentas Studentų g. 56–244 +370 685 96207 kristina.zukiene@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Lekt. dr. Vaidas Bivainis Lektorius Studentų g. 56–317 vaidas.bivainis@ktu.lt
Lekt. Nijolė Buškuvienė Lektorė Studentų g. 56–317 nijole.buskuviene@ktu.lt
Lekt. dr. Laura Gegeckienė Lektorė Studentų g. 56–317 laura.gegeckiene@ktu.lt
Lekt. dr. Virginija Gylienė Lektorė Studentų g. 56–323 virginija.gyliene@ktu.lt
Lekt. dr. Darius Mažeika Lektorius Studentų g. 56–318 +370 685 96901 darius.mazeika@ktu.lt
Lekt. Darius Pauliukaitis Lektorius Studentų g. 56–317 darius.pauliukaitis@ktu.lt
Lekt. dr. Ingrida Venytė
Lektorė Studentų g. 56–324 ingrida.venyte@ktu.lt
Kviest. lekt. dr. Martynas Ubartas Kviestinis lektorius martynas.ubartas@ktu.lt

Mokslo darbuotojai

 Vardas / Pavardė   Pareigos  Adresas  Tel. Nr.  El. p.adresas
Ahmed Samy Yousef SAED  Mokslininkas stažuotojas Studentų g. 56–331 ahmed.saed@ktu.lt

Doktorantai

 Vardas / Pavardė   Pareigos  Adresas  Tel. Nr.  El. p.adresas
Shanker Ganesh Krishnamoorthy Doktorantas Studentų g. 56–331  shanker.krishnamoorthy@ktu.edu 
Tomas Kuncius Doktorantas Studentų g. 56–314 tomas.kuncius@ktu.edu
Joris Vėžys Doktorantas Studentų g. 56 joris.vezys@ktu.edu
Neringa Toliušienė Doktorantas Studentų g. 56–318 neringa.toliusiene@ktu.edu
Sylvester Sedem Djokoto Doktorantas Studentų g. 56–331 sylvester.djokoto@ktu.edu

Administracija

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Lina Zubrickaitė Katedros administratorė Studentų g. 56–326 +370 685 96237 lina.zubrickaite@ktu.lt
Auksana Žvirblytė Akademinė padėjėja Studentų g. 56–308 +370 685 96414 auksana.zvirblyte@ktu.lt
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku