Studijos

KTU MIDF siūlomos plataus spektro studijų programos, jungiančios inžinerinių mokslų žinias ir kūrybinius studentų gabumus.

Rask studijas

Tai mokslas, tiesiogine ir perkeltine prasmėmis leidžiantis mums pakilti aukštai. Tiesa, jūs jau esate šio to išmokę – nors tikriausiai pirmasis jūsų išlankstytas popierinis lėktuvėlis ir nebuvo toks geras, kaip vėliau bus jūsų kurti prototipai – tai jau pradžia. Studijuodami sužinosite, kaip veikia aerodinamikos principai, iš kokių medžiagų gaminami orlaiviai ir kaip tos medžiagos elgiasi skrydžio metu. Čia ne tik suprasite, kaip projektuoti, gaminti ir prižiūrėti orlaivius, bet ir išmoksite spręsti kūrybinius inžinerijos ir aviacijos uždavinius. Tokiu būdu tapsite garbingos Lietuvos aviacijos dalimi ir jos istorijos kūrėju.

Studijų programos vadovas
Saulius Japertas
e. p. saulius.japertas@ktu.lt
tel. +370 685 25830

Sakoma, kad kūrybiškumas turi prasmę tik tuomet, kai tas kūrybines užmačias įmanoma realizuoti. Todėl visada reikia žmonių, kurie vietoj „to neįmanoma padaryti“ pasakytų „o gal pabandom?“. Gamybos inžinieriai – būtent tie žmonės. Jie mintis paverčia kūnais, dažnai paneigdami skeptikus ir įrodydami, kad beveik viskas yra įmanoma. Šios studijos – tai technologijų suvokimo ir procesų valdymo bei skaitmenizavimo derinys. Tai technologinių procesų projektavimas, robotizavimas, optimizavimas, planavimas bei valdymas – čia išmoksite visa tai, ko reikia sklandaus ir ekonomiško gamybos proceso užtikrinimui.

Studijų programos vadovė
Regita Bendikiene
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt
tel. +370 37 323 769

Kaip veikia mada, tikriausiai, puikiai žinome: pasaulio kūrėjai semiasi įkvėpimo iš praeities arba kuria kažką absoliučiai naujo, pasinaudodami tuo, ką turi šiuo metu. Mados inžinierių užduotis į kūrėjų rankas „įdėti“ naujus įrankius arba juos pasitelkti, kuriant ateities mados produktus. Ši studijų programa orientuota į kūrybiškus žmones, kuriems bus įdomu sekti naujausias mados tendencijas, šiuolaikinius sprendimus naujos tekstilės ir jos gaminių kūryboje. Čia išmoksite kurti naujas medžiagas, kokybišką klasikinę ir alternatyvią madą, projektuoti technologijas bei gamybos procesus, organizuoti verslo ir socialinę aplinkas. O jeigu trumpai – sieksite tobulumo ir savo kūrybiškiausių idėjų įgyvendinimo.

Studijų programos vadovė
Jurgita Domskienė
e. p. jurgita.domskiene@ktu.lt  

Prieš jūsų akis – mechanikos, elektronikos, kompiuterių mokslo ir programavimo mišinys. Mechatronika – itin įdomus ir naujoviškas mokslo ir studijų kompleksas, sujungiantis daug technologinių sričių. Jis skirtas mokytis ne tik mechanikos ir elektronikos, bet ir programinio valdymo įgūdžių. Teigiama, jog šios srities specialistai yra universalūs ir labai daug prisideda prie šiuo metu vykstančios ketvirtosios pramonės revoliucijos, dėl kurios vis mažiau reikalingas žmogaus rankų darbas – jį keičia robotizuoti ir automatiniai įrenginiai.

Mechatronika atveria išskirtinai plačias karjeros galimybes tiek Lietuvoje, tiek užsienio rinkose: tokiuose aukštųjų technologijų sektoriuose kaip aerokosmosas, biomedicina, taip pat transporto bei gamybos automatizavimo įrangos projektavime ir gamyboje.

Baigę šią studijų programą turėsite mechanikos, valdymo inžinerijos bei informacinių technologijų žinių, gebėsite jas panaudoti naujų ir sudėtingų techninių sistemų kūrimui bei diegimui. Kas gali būti vertingiau už tokias tarpdisciplinines žinias įgijusį specialistą?

Studijų programos vadovė
Regita Bendikiene
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt
tel. +370 37 323 769

Jeigu ne mechanikos inžinieriai, jokia pramonės revoliucija nebūtų įvykusi, o mes, tikriausiai, viską vis dar darydami savo rankomis, net nepagalvotume apie ketvirtąją pramonės revoliuciją. Mechanikos inžinerija – bene plačiausia inžinerijos mokslo šaka. Ši sritis susijusi su įvairaus tipo mechanizmais, technika, įrenginiais, robotizuotomis ir išmaniomis sistemomis.

Mechanikos inžinerijos srities specialistai jau dabar sprendžia ateities problemas, kuria naujas ir tobulina esamas inžinerines sistemas bei gamybos technologijas: mašinas, mechanizmus, gamybos įrangą, transporto priemones, robotizuotas ir išmanias sistemas, sporto, sveikatinimo ir reabilitacinę įrangą, šilumos energetikos ir biokuro sistemas, šilumos siurblius, šaldymo techniką, oro kondicionavimo įrangą.

Būtent pažanga mechanikos inžinerijos srityje didele dalimi lemia viso pasaulio ekonominę ir pramonės raidą – be jos neįmanomas projektavimo ir gamybos proceso skaitmeninimas naudojant naujausios kartos 3D integruotas projektavimo, inžinerines organizacines ir informacijos valdymo sistemas, tokias kaip debesų technologija, „befailė“ platforma ar susietoji gamyba.

Studijų programos vadovas
Kęstutis Pilkauskas
e. p. kestutis.pilkauskas@ktu.lt
tel. +370 (652) 19 606

Pramoninio dizaino inžinerija – tai tarpkryptė studijų programa, kurioje susipina inžinerijos ir dizaino studijos. Programa skirta smalsiems, kūrybingiems ir turintiems potraukį kurti, besidomintiems dizainu ir technologijomis. Programoje dirba meno ir inžinerijos mokslo krypčių dėstytojai iš skirtingų Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų, todėl studijų metu išmoksite ne tik kurti į vartotoją orientuoto tvaraus produkto dizaino idėjas, bet ir jas vizualizuoti, animuoti ir įgyvendinti. Gebėsite nesunkiai projektuoti gaminius, atlikti konstrukcijų optimizavimą ir inžinerinę analizę, taikyti inovatyvius gamybos sprendimus.

Studijų programos vadovė
Kristina Žukienė
e. p. kristina.zukiene@ktu.lt
tel. +370 (373) 00 207

Jeigu ne transporto srities inovacijos, mūsų pasaulis toli nenueitų. Žvelgiant plačiai, tai nėra tik mokslas – tai viena iš pagrindinių jėgų, varančių mūsų ekonomiką, kultūrą ir technologijas į priekį. Programa skirta savo ateitį siejantiems su transportu ir automobilių pramone.

Studijuodami sužinosite, kaip projektuoti ir gaminti automobilius ir jų sistemas bei komponentus, tirti ir planuoti transporto sistemas ir procesus, organizuoti ir valdyti eismą. Taip pat išmoksite spręsti kūrybinius transporto inžinerijos uždavinius, iš anksto numatyti būsimus transporto srities iššūkius ir pateikti sprendimus, kurie išspręs dabarties problemas arba užkirs joms kelią ateityje.

Studijų programos vadovas
Saulius Japertas
e. p. saulius.japertas@ktu.lt
tel. +370 685 25830

Aplinkos apsaugos vadybos ir švaresnės gamybos studijos yra pagrįstos tarpsritiniu mokymusi, kuris reikalingas šiuolaikinėje visuomenėje. Studijų metu, bendradarbiaujant su pramonės įmonėmis, yra sprendžiamos realios įmonių aplinkosauginės problemos bei atliekamos praktinės taikomosios užduotys jų aplinkos apsaugos veiksmingumui pagerinti. 2012 m. studijų programa buvo įvertinta tarptautiniu aplinkosauginiu „EnergyGlobe“ apdovanojimu už prevencinės aplinkos vadybos specialistų rengimą pramonės ir valstybės įstaigoms, o 2013 m. pripažinta geriausia inžinerine studijų programa Europoje, rengiančia darnios pramonės plėtros specialistus. Efektyvus privalomų ir papildomų studijų modulių derinimas suteikia studentams galimybę susidaryti individualius studijų planus, leidžiančius įgyti kompetencijas darnios pramonės vystymo, aplinkos apsaugos, politikos ir ekonomikos srityse. Programos absolventai sėkmingai dirba pramonės įmonėse (aplinkos apsaugos specialistais, padalinių ar įmonių vadovais), valstybės institucijose (ministerijose, agentūrose) bei konsultacinėse įmonėse.

Studijų programos vadovė
Inga Gurauskienė
e.p. inga.gurauskiene@ktu.lt
tel. +370 37 300 767

Programa rengia specialistus, turinčius inžinerinių operacijų valdymo, ekonomikos ir vadybos žinių, išmanančius daugiadalykį inžinerinės veiklos ir gamybos kontekstą, gebančius vertinti, tirti, projektuoti ir valdyti gamybos technologijas ir procesus, spręsti neapibrėžtas gamybos problemas, taikyti matematinio modeliavimo, analizės, projektavimo metodus, vadovauti specialistų komandos veiklai.

Studijų programos vadovė
Regita Bendikiene
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt
tel. +370 37 323 769

Studijų programa rengia aukštos kvalifikacijos specialistus pramonei, kur nuolat besivystančios gamybos technologijos reikalauja žmonių, turinčių plačias gamybos organizavimo ir valdymo kompetencijas. Studijų programą baigę absolventai geba kurti ir valdyti naujas technologijas, sudaryti įmonės veiklos strategiją, priimti sprendimus, kurie lemia įmonės veiklos rezultatus.

Studijų programos vadovė
Regita Bendikiene
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt
tel. +370 37 323 769

Mados inovacijų technologijos turinyje integruojamos mados produkto kūrimo, projektavimo, gamybos ir rinkodaros inovacijų žinios. Gilinsi žinias apie mados produktų skaitmeninio kūrimo, projektavimo ir vizualizavimo technologijas, pažangias medžiagų ir gamybos technologijas, darnaus produkto vystymą bei rinkodaros technologijas ir komunikaciją. Baigus studijas turėsi naujausių technologijų žinių ir gebėjimus vystyti mados produkto inovacijas (angl. know how) suderinant su rinkodaros sprendimais. Būsi savo srities ekspertas ir komandos, kuriančios paklausius produktus, lyderis, pasiruošęs veiklai nuolat kintančioje ir neapibrėžtoje mados industrijos aplinkoje.

Studijų programos vadovė
Vaida Jonaitienė
e. p. vaida.jonaitiene@ktu.lt

Tai išskirtinė energijos inžinerijos krypties studijų programa, leidžianti suformuoti įvairiapuses šiuolaikinių šiluminės energijos generavimo ir transformavimo įrenginių darnaus eksploatavimo, projektavimo ir tobulinimo gebas. Gilinamos šiluminių reiškinių analizės ir optimizavimo gebos, sudarant galimybes susiformuoti pageidaujamus energetinio aprūpinimo ir tiriamojo darbo praktinius įgūdžius.

Studijų programos vadovas
Algimantas Balčius
e. p. algimantas.balcius@ktu.lt
tel. +370 (614) 41 550

Transporto tyrėjai bei žinybinės institucijos Lietuvai strategiškai svarbia problema,  kuriai išspręsti reikia naujų žinių ir kompetencijų, įvardija didėjantį negatyvų transporto sistemos poveikį žmogui ir aplinkai – įsisavinant ekologiškų transporto priemonių su hibridinėmis jėgainėmis ar alternatyviais degalais kūrimo metodologiją ir ieškant mokslinių-inžinerinių sprendimų jėgainių efektyvumui padidinti, prisidedama prie saugios ir tvarios transporto ir logistikos sistemos kūrimo bei plėtojimo.

Studijų programos vadovas
Saulius Japertas
e. p. saulius.japertas@ktu.lt
tel. +370 685 25830

Tai fundamentali, klasikinė, bet kartu naujausius mokslo pasiekimus integruojanti programa, kuri rengia specialistus, turinčius aukštas kompetencijas:

  • kurti mechanikos prigimties gaminius: vertinti, analizuoti, modeliuoti, tirti, projektuoti ir optimizuoti mechanines sistemas;
  • vykdyti mokslo tiriamuosius darbus –spręsti neaiškias problemas, apibendrinant mechanikos ir kitų sričių žinias;
  • dirbti vadovo darbą – vadovauti įvairių sričių specialistų komandų veiklai.

Studijų programos vadovas
Kęstutis Pilkauskas
e. p. kestutis.pilkauskas@ktu.lt
tel. +370 (652) 19 606

Studijuojant įgyjami ir gilinami tarpdisciplininiai inžineriniai gebėjimai, kurie leidžia sistemingai susieti mechanikos, valdymo inžinerijos ir informacinių technologijų žinias bei metodus ir juos efektyviai taikyti sprendžiant sudėtingus techninius uždavinius, susijusius su makro- ir mikromechatroninių sistemų projektavimu, analize, kokybės užtikrinimu, eksploatacija, monitoringu ir diagnostika.

Studijų programos vadovė
Regita Bendikiene
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt
tel. +370 37 323 769

Tarpkryptinė aviacijos inžinerijos, aviacijos mechanikos inžinerijos ir aviacijos elektronikos šakas apimanti programa, kurią pabaigusieji projektuoja aviacinius ir kosminius aparatus, jų sistemas ir elementus, vertina jų būseną ir elgseną, sprendžia inžinerines funkcionalumo, patikimumo, informacijos perdavimo problemas bei vykdo analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus.

Studijų programos vadovas
Saulius Japertas
e. p. saulius.japertas@ktu.lt
tel. +370 685 25830

Jungtinė doktorantūra su Lietuvos energetikos institutu

Vienintelėje Lietuvoje Energetikos ir termoinžinerijos mokslo kryptyje veikiančioje bendroje KTU ir LEI doktorantūroje rengiami aukštos kvalifikacijos mokslininkai energetikai ir pramonei bei mokslo institucijoms. Studijos šios mokslo krypties doktorantūroje vyksta prioritetinėse mokslinių tyrimų tematikose:

  • Darnioji energetika – iškastinio kuro bei atsinaujinančių pirminių šaltinių efektyvus panaudojimas energijos generavimo technologijose ir sistemose, poveikio aplinkai mažinimas;
  • Pernašos procesų termoinžinerijos technologijose fundamentiniai ir taikomieji tyrimai;
  • Darniųjų elektros energetikos sistemų išmaniųjų technologijų ir režimų modeliavimas ir tyrimai.

Programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos energetikos ir termoinžinerijos mokslininkus pramonei bei mokslo institucijoms.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Gintautas Miliauskas
e. p. gintautas.miliauskas@ktu.lt

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)
Galimybės įgyti daktaro diplomą su “Doctor Europeus” priedu, dalyvaujant Fizikos ir chemijos šiuolaikinių medžiagų tinkle (PCAM)

Medžiagų inžinerija – tai gana plati mokslinių problemų visuma, apimanti įvairius medžiagų tyrimo klausimus, siekiant pagerinti esamų medžiagų savybes ar sukurti naujas medžiagas bei gauti informacijos apie dar neištirtas medžiagų savybes (medžiagotyros arba medžiagų mokslo klausimai), o taip pat technologinio pobūdžio darbus, siekiant sukurti efektyvesnius nei žinomi medžiagų gamybos būdai (tai – technologijos objektas). Taigi medžiagų inžineriją galima suvokti kaip sritį, kurioje neišvengiamai siejamos dvi komponentės: fundamentalių mokslinių tyrimų ir praktinės inžinerijos.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Arvaidas Galdikas
e. p. arvaidas.galdikas@ktu.lt

Jungtinė doktorantūra su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija

Mechanikai inžinieriai kuria fizines sistemas ir įrenginius, kurie charakterizuoja šiuolaikinę bendruomenę. KTU Mechanikos inžinerijos doktorantūra siūlo subalansuotą studijų planą, o doktorantai ruošiami tapti ateities išradėjais ir novatoriais, nes tikslas – ruošti būsimuosius mokslo lyderius mechanikos inžinerijos mokslo kryptyje, gebančius atlikti praktinio projektavimo ir kūrybiškai pritaikyti skaičiavimo metodus realaus pasaulio objektų ir sistemų matematinių modelių sukūrimui ir tyrimui.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Vytautas Ostaševičius
e. p. vytautas.ostasevicius@ktu.lt

Jungtinė KTU, VGTU, VDU ir KU transporto inžinerijos mokslo krypties doktorantūros studijų programa atitinka pagrindines atliekamų tyrimų sritis:  ginkluotės sistemų dinamikos, transporto priemonių kūrimo, sąstatų dinaminių procesų analizės, transporto sistemų analizės, orlaivių konstrukcijų mechanikoje. Dauguma doktorantų dalį studijų arba tyrimų atlieka užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Transporto inžinerijos doktorantūros studijų programos tikslas – ugdyti aukščiausios kvalifikacijos transporto inžinerijos krypties mokslininkus, gebančius atlikti aktualių transporto srities problemų sprendimui nukreiptus mokslinius tyrimus.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas

Studijų projektai