Studijos

KTU MIDF siūlomos plataus spektro studijų programos, jungiančios inžinerinių mokslų žinias ir kūrybinius studentų gabumus.

Rask studijas

Sužinodami, kaip veikia aerodinamikos principai, iš kokių medžiagų gaminami orlaiviai, kokios jų konstrukcijos ir tipai, kaip šios medžiagos elgiasi skrydžio metu, bei įgydami gebėjimus projektuoti, gaminti ir techniškai prižiūrėti orlaivius, taip pat spręsti daug kitų su kūrybine inžinerine veikla aviacijoje susijusių klausimų, tampate garbingos Lietuvos aviacijos istorijos dalimi ir kūrėju.

Studijų programos vadovas
Saulius Japertas
e. p. saulius.japertas@ktu.lt
tel. +370 685 25830

Studijų programa rengia bakalaurus, turinčius gamybos technologijų bei procesų valdymo žinių, gebančius kurti ir valdyti gamybos procesus, parinkti gaminių medžiagas, technologinę įrangą ir užtikrinti jos eksploataciją, tirti technines gamybos problemas. 2017 m. KTU MIDF Gamybos inžinerijos bakalauro studijų programai suteiktas Investors’ Spotlight kokybės ženklas oficialiai patvirtina, kad programa atitinka užsienio investuotojų poreikius ir yra lyderė Lietuvoje rengiant gamybos inžinerijos specialistus.

Studijų programos vadovė
Regita Bendikiene
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt
tel. +370 37 323 769

Mados inžinerija – geriausias pasirinkimas besidomintiems mada ir siekiantiems techninio tobulumo. Mados pramonei reikia kūrybiškai ir perspektyviai mąstančių jaunų specialistų, kurie geba kurti, projektuoti ir įgyvendinti naujas tekstilės ir aprangos dizaino idėjas. Programos absolventai lengvai prisitaiko prie globalios mados rinkos iššūkių ir modernių įmonių reikalavimų bei geba kurti savo verslą.

Studijų programos vadovė
Vaida Jonaitienė
e. p. vaida.jonaitiene@ktu.lt

Mechatronika – pamatinė pramonės technologija be kurios neįsivaizduojama gamybos, transporto, medicinos, aerokosmoso ir kitų sričių tolimesnė plėtra. Šioje tarpdisciplinėje programoje, sistemingai įsisavinę mechanikos, valdymo inžinerijos bei informacinių technologijų žinias ir metodus, absolventai tampa pasirengę kurti, diegti ar eksploatuoti nepaliaujamai sudėtingėjančias technines sistemas.

Studijų programos vadovė
Regita Bendikiene
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt
tel. +370 37 323 769

Studijų programa rengia plačių mechanikos inžinerijos ir gamybos technologijų žinių turinčius bakalaurus. Išugdomi gebėjimai naudotis moderniomis erdvinio projektavimo (3D CAD) sistemomis, projektuoti mechanines arba biomechanines sistemas, tirti jų funkciškumą programine įranga ir eksperimentiniais metodais.
Absolventai parengiami inžinerinei veiklai inžinerinės pramonės ir kitų šakų įmonėse, kuriose kuriami ir gaminami nauji plataus vartojimo gaminiai, gaminama ir eksploatuojama įvairi gamybos technologinė įranga, mašinos, mechanizmai, robotai-manipuliatoriai.
Programoje numatyti du alternatyvų semestrai, kurių metu galima individualiai rinktis gilinamuosius projektavimo – gaminio kūrimo dalykus, ugdytis praktinės inžinerinės veiklos kompetencijas atliekant išplėstinę praktiką įmonėse bei studijuojant pagal TWIN programą Europos universitetuose.

Studijų programos vadovas
Kęstutis Pilkauskas
e. p. kestutis.pilkauskas@ktu.lt
tel. +370 (652) 19 606

Studijų programa ugdo sumanius ir kūrybingus specialistus, gebančius integruoti į visumą inžinerinę mintį ir meninį pojūtį.
Programos absolventai išmano pramoninį dizainą, geba generuoti į vartotoją orientuoto pramoninio dizaino idėjas,  projektuoti vidutinio sudėtingumo serijinės gamybos gaminius ir atlikti inžinerinę analizę, taikyti inovatyvias medžiagas bei gamybos technologijas.

Studijų programos vadovė
Kristina Žukienė
e. p. kristina.zukiene@ktu.lt
tel. +370 (373) 00 207

Pasaulio autosporto elitas testuoja tavo sukurtus automobilius ir laimi čempionato etapus… Nerealu? Sužinodami, kokie yra jėgos agregatai automobiliuose, perprasdami jų veikimo ir eksploatavimo ypatumus bei įsisavindami transporto priemonių kūrimo bei gamybos ypatumus ir techninio modernizavimo metodikas, įsitikinsite pats, prisijungdamas prie šią svajonę jau pasiekusių KTU transporto inžinierių.

Studijų programos vadovas
Saulius Japertas
e. p. saulius.japertas@ktu.lt
tel. +370 685 25830

Aplinkos apsaugos vadybos ir švaresnės gamybos studijos yra pagrįstos tarpsritiniu mokymusi, kuris reikalingas šiuolaikinėje visuomenėje. Studijų metu, bendradarbiaujant su pramonės įmonėmis, yra sprendžiamos realios įmonių aplinkosauginės problemos bei atliekamos praktinės taikomosios užduotys jų aplinkos apsaugos veiksmingumui pagerinti. 2012 m. studijų programa buvo įvertinta tarptautiniu aplinkosauginiu „EnergyGlobe“ apdovanojimu už prevencinės aplinkos vadybos specialistų rengimą pramonės ir valstybės įstaigoms, o 2013 m. pripažinta geriausia inžinerine studijų programa Europoje, rengiančia darnios pramonės plėtros specialistus. Efektyvus privalomų ir papildomų studijų modulių derinimas suteikia studentams galimybę susidaryti individualius studijų planus, leidžiančius įgyti kompetencijas darnios pramonės vystymo, aplinkos apsaugos, politikos ir ekonomikos srityse. Programos absolventai sėkmingai dirba pramonės įmonėse (aplinkos apsaugos specialistais, padalinių ar įmonių vadovais), valstybės institucijose (ministerijose, agentūrose) bei konsultacinėse įmonėse.

Studijų programos vadovė
Inga Gurauskienė
e.p. inga.gurauskiene@ktu.lt
tel. +370 37 300 767

Programa rengia specialistus, turinčius inžinerinių operacijų valdymo, ekonomikos ir vadybos žinių, išmanančius daugiadalykį inžinerinės veiklos ir gamybos kontekstą, gebančius vertinti, tirti, projektuoti ir valdyti gamybos technologijas ir procesus, spręsti neapibrėžtas gamybos problemas, taikyti matematinio modeliavimo, analizės, projektavimo metodus, vadovauti specialistų komandos veiklai.

Studijų programos vadovė
Regita Bendikiene
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt
tel. +370 37 323 769

Studijų programa rengia aukštos kvalifikacijos specialistus pramonei, kur nuolat besivystančios gamybos technologijos reikalauja žmonių, turinčių plačias gamybos organizavimo ir valdymo kompetencijas. Studijų programą baigę absolventai geba kurti ir valdyti naujas technologijas, sudaryti įmonės veiklos strategiją, priimti sprendimus, kurie lemia įmonės veiklos rezultatus.

Studijų programos vadovė
Regita Bendikiene
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt
tel. +370 37 323 769

Tai mokslas, apie kurio progresą ir pažangą mes sužinosime patys savo „kailiu“. Lietuvoje vienintelėje tokioje magistrantūros programoje Lietuvoje ugdomi specialistai, kurie giliai išmano tekstilės ir aprangos gaminius bei technologijas. Čia suprasite, kaip integruoti mokslo žinias, kuriant tekstilės inovacijas ir efektyviai eksploatuoti šiuolaikinę technologinę ir techninę įrangą.  Viskas jūsų rankose – originalūs ir kompleksiški eksperimentiniai tyrimai tekstilės pramonės pažangai ir darniam jos vystymui.

Studijų programos vadovė
Vaida Jonaitienė
e. p. vaida.jonaitiene@ktu.lt

Tai išskirtinė energijos inžinerijos krypties studijų programa, leidžianti suformuoti įvairiapuses šiuolaikinių šiluminės energijos generavimo ir transformavimo įrenginių darnaus eksploatavimo, projektavimo ir tobulinimo gebas. Gilinamos šiluminių reiškinių analizės ir optimizavimo gebos, sudarant galimybes susiformuoti pageidaujamus energetinio aprūpinimo ir tiriamojo darbo praktinius įgūdžius.

Studijų programos vadovas
Algimantas Balčius
e. p. algimantas.balcius@ktu.lt
tel. +370 (614) 41 550

Transporto tyrėjai bei žinybinės institucijos Lietuvai strategiškai svarbia problema,  kuriai išspręsti reikia naujų žinių ir kompetencijų, įvardija didėjantį negatyvų transporto sistemos poveikį žmogui ir aplinkai – įsisavinant ekologiškų transporto priemonių su hibridinėmis jėgainėmis ar alternatyviais degalais kūrimo metodologiją ir ieškant mokslinių-inžinerinių sprendimų jėgainių efektyvumui padidinti, prisidedama prie saugios ir tvarios transporto ir logistikos sistemos kūrimo bei plėtojimo.

Studijų programos vadovas
Saulius Japertas
e. p. saulius.japertas@ktu.lt
tel. +370 685 25830

Tai fundamentali, klasikinė, bet kartu naujausius mokslo pasiekimus integruojanti programa, kuri rengia specialistus, turinčius aukštas kompetencijas:

  • kurti mechanikos prigimties gaminius: vertinti, analizuoti, modeliuoti, tirti, projektuoti ir optimizuoti mechanines sistemas;
  • vykdyti mokslo tiriamuosius darbus –spręsti neaiškias problemas, apibendrinant mechanikos ir kitų sričių žinias;
  • dirbti vadovo darbą – vadovauti įvairių sričių specialistų komandų veiklai.

Studijų programos vadovas
Kęstutis Pilkauskas
e. p. kestutis.pilkauskas@ktu.lt
tel. +370 (652) 19 606

Studijuojant įgyjami ir gilinami tarpdisciplininiai inžineriniai gebėjimai, kurie leidžia sistemingai susieti mechanikos, valdymo inžinerijos ir informacinių technologijų žinias bei metodus ir juos efektyviai taikyti sprendžiant sudėtingus techninius uždavinius, susijusius su makro- ir mikromechatroninių sistemų projektavimu, analize, kokybės užtikrinimu, eksploatacija, monitoringu ir diagnostika.

Studijų programos vadovė
Regita Bendikiene
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt
tel. +370 37 323 769

Tarpkryptinė aviacijos inžinerijos, aviacijos mechanikos inžinerijos ir aviacijos elektronikos šakas apimanti programa, kurią pabaigusieji projektuoja aviacinius ir kosminius aparatus, jų sistemas ir elementus, vertina jų būseną ir elgseną, sprendžia inžinerines funkcionalumo, patikimumo, informacijos perdavimo problemas bei vykdo analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus.

Studijų programos vadovas
Saulius Japertas
e. p. saulius.japertas@ktu.lt
tel. +370 685 25830

Vienintelėje Lietuvoje 06T mokslo kryptyje veikiančioje bendroje Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos energetikos instituto energetikos ir termoinžinerijos doktorantūroje rengiami aukštos kvalifikacijos mokslininkai energetikai ir pramonei bei mokslo institucijoms. Studijos 06T doktorantūroje vyksta prioritetinėse mokslinių tyrimų tematikose: Darnioji energetika – iškastinio kuro bei atsinaujinančių pirminių šaltinių efektyvus panaudojimas energijos generavimo technologijose ir sistemose, poveikio aplinkai mažinimas; Pernašos procesų termoinžinerijos technologijose fundamentiniai ir taikomieji tyrimai; Darniųjų elektros energetikos sistemų išmaniųjų technologijų ir režimų modeliavimas ir tyrimai. Rengiamose disertacijose atsispindi Šilumos energetikos, Branduolinės energetikos ir Elektros energetikos šakų savitumai.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Gintautas Miliauskas
e. p. gintautas.miliauskas@ktu.lt

Dvigubo laipsnio programa su partneriais iš Fizikos ir chemijos šiuolaikinių medžiagų tinklo (Physics and Chemistry of Advanced Materials Network)

Pagal mokslo krypčių klasifikaciją visus medžiagų mokslo krypties ir medžiagų technologijos krypties darbus apjungia medžiagų inžinerijos sąvoka. Tai gana plati mokslinių problemų visuma, apimanti įvairius medžiagų tyrimo klausimus, siekiant pagerinti esamų medžiagų savybes ar sukurti naujas medžiagas bei gauti informacijos apie dar neištirtas medžiagų savybes (medžiagotyros arba medžiagų mokslo klausimai), o taip pat technologinio pobūdžio darbus, siekiant sukurti efektyvesnius nei žinomi medžiagų gamybos būdai (tai – technologijos objektas).Taigi medžiagų inžineriją galima suvokti kaip sritį, kurioje neišvengiamai siejamos dvi komponentės: fundamentalių mokslinių tyrimų ir praktinės inžinerijos. Medžiagų inžinerijos doktorantūros studijos vykdomos ir moksliniai tyrimai atliekami Medžiagų mokslo institute, Cheminės technologijos, Mechanikos inžinerijos ir dizaino bei Matematikos ir gamtos mokslų fakultetuose. Šie mokslo ir studijų padaliniai aprūpinti šiuolaikine aparatūra, jie yra sukaupę mokslinės patirties ir kompetencijų. Daugelyje iš jų vykdomi pasaulinį lygį atitinkantys tyrimai ir yra nukreipti į žinioms imlių medžiagų gamybos procesų technologijų kūrimą, plėtrą ir taikymus.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Arvaidas Galdikas
e. p. arvaidas.galdikas@ktu.lt

Jungtinė doktorantūros programa kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu.

Mechanikai inžinieriai kuria fizines sistemas ir įrenginius, kurie charakterizuoja šiuolaikinę bendruomenę. KTU Mechanikos inžinerijos daktaro laipsnis tobulina Jūsų inžinerinius gebėjimus per projektinę veiklą apginkluodamas techniniu sumanumu, kūrybine dvasia ir realaus pasaulio pažinimu leidžiančiu daryti pokyčius labiausiai rūpimose srityse. Programa siūlo subalansuotą studijų planą, o doktorantai ruošiami tapti ateities išradėjais ir novatoriais.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Vytautas Ostaševičius
e. p. vytautas.ostasevicius@ktu.lt

Jungtinė KTU, VGTU, VDU ir KU transporto inžinerijos mokslo krypties doktorantūros studijų programa atitinka pagrindines atliekamų tyrimų sritis: ginkluotės sistemų dinamikos, transporto priemonių kūrimo, sąstatų dinaminių procesų analizės, transporto sistemų analizės, orlaivių konstrukcijų mechanikoje. Dauguma doktorantų dalį studijų arba tyrimų atlieka užsienio mokslo ir studijų institucijose.
Transporto inžinerijos doktorantūros studijų programos tikslas – ugdyti aukščiausios kvalifikacijos transporto inžinerijos krypties mokslininkus, gebančius atlikti aktualių transporto srities problemų sprendimui nukreiptus mokslinius tyrimus.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas

Studijų projektai

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas