Studijuok dėl savęs

Studijos

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete siūlome plataus spektro studijų programas, jungiančias inžinerinių mokslų žinias ir kūrybinius studentų gabumus.

Rask studijas

Kaip konstruoti lėktuvus mokėmės dar vaikystėje – nors tikriausiai pirmasis jūsų išlankstytas popierinis lėktuvėlis ir nebuvo toks geras, kaip vėliau bus jūsų kurti prototipai – tai jau pradžia. Studijuodami sužinosite, kaip veikia aerodinamikos principai, iš kokių medžiagų gaminami orlaiviai ir kaip tos medžiagos elgiasi skrydžio metu. Čia ne tik suprasite, kaip projektuoti, gaminti ir prižiūrėti orlaivius, bet ir išmoksite spręsti kūrybinius inžinerijos ir aviacijos uždavinius. Tokiu būdu tapsite garbingos Lietuvos aviacijos dalimi ir jos istorijos kūrėju.

Studijų programos vadovas
Artūras Keršys
e. p. arturas.kersys@ktu.lt

Artūras Keršys

Studijų programa Mados Inžinerija skirta kūrybiškiems žmonėms, kurie seka naujausias mados tendencijas, domisi technologijomis ir siekia profesinio meistriškumo. Pirkėjams pasiūlyti madingą, kokybišką, funkcionalią ir tvarią aprangą – tai kasdienis iššūkis mados dizaino ir inžinerijos specialistams. Baigę šią studijų programą tapsite ateities mados profesionalais, kurie įvaldę skaitmenines projektavimo technologijas, turi žinių apie šiuolaikines tekstilės medžiagas ir geba kokybiškai realizuoti naujausias aprangos dizaino tendencijas, organizuoti gamybą ir verslą.

Studijų programos vadovė
Jurgita Domskienė
e. p. jurgita.domskiene@ktu.lt  

Prieš jūsų akis – mechanikos, elektronikos, kompiuterių mokslo ir programavimo mišinys. Mechatronika – itin įdomus ir naujoviškas mokslo ir studijų kompleksas, sujungiantis daug technologinių sričių. Jis skirtas mokytis ne tik mechanikos ir elektronikos bet ir programinio valdymo įgūdžių. Teigiama, jog šios srities specialistai yra universalūs ir labai daug prisideda prie šiuo metu vykstančios ketvirtosios pramonės revoliucijos, dėl kurios vis mažiau reikalingas žmogaus rankų darbas – jį keičia robotizuoti ir automatiniai įrenginiai.

Studijų programos vadovė
Regita Bendikiene
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt

Jeigu ne mechanikos inžinieriai, pramonės revoliucija nebūtų įvykusi, o mes, viską dar darytume savo rankomis net negalvodami apie Industry 4.0 – pramonės 4-ją revoliuciją.

Mechanikos inžinieriai kuria naujas ir tobulina esamas inžinerines sistemas ir gamybos technologijas: mašinas, gamybos įrangą, transporto priemones, robotizuotas ir išmaniąsias sistemas, sporto, sveikatinimo ir reabilitacinę įrangą, šilumos energetikos ir biokuro sistemas, šilumos siurblius, šaldymo techniką, oro kondicionavimo įrangą.

Studijų programos vadovas
Kęstutis Pilkauskas
e. p. kestutis.pilkauskas@ktu.lt

Ši studijų programa – inžinerijos ir dizaino junginys skirta smalsiems, kūrybingiems, besidomintiems dizainu ir technologijomis asmenims.

Programoje dirba meno ir inžinerijos mokslo krypčių dėstytojai iš skirtingų Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų, todėl studijų metu išmoksite ne tik kurti į vartotoją orientuoto tvaraus produkto dizaino idėjas, bet ir jas vizualizuoti, animuoti ir įgyvendinti. Gebėsite nesunkiai projektuoti gaminius, atlikti konstrukcijų optimizavimą ir inžinerinę analizę, taikyti inovatyvius gamybos sprendimus.

Studijų programos vadovė
Kristina Žukienė
e. p. kristina.zukiene@ktu.lt

Pramonės ateitis tavo rankose! Išmanioji robotizuota gamyba, gamybos skaitmeninimas, prototipavimas, įmonių valdymas ir inovacijų vadyba – tai tik keletas raktinių žodžių, apibūdinančių šiandieninę pramonę. Jei nori prisidėti prie pirmaujančių pramonės įmonių vystymo ir siekti, kad produktai būtų gaminami efektyviausiu, tvariausiu ir pelningiausiu būdu – ši programa būtent tau! Šios studijos – tai unikalus kompetencijų derinys nuo pažangių gamybos procesų ir technologijų suvokimo iki išmaniosios robotikos bei prototipų kūrimo, nuo žmonių išteklių vadybos iki pramonės įmonės valdymo.

Studijų programos vadovė
Regita Bendikiene
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt

Transporto priemonių inžinerija – nėra tik mokslas, tai viena iš pagrindinių jėgų, varančių mūsų ekonomiką, kultūrą ir technologijas į priekį. Programa skirta savo ateitį siejantiems su transportu ir automobilių pramone.

Studijuodami sužinosite, kaip projektuoti ir gaminti automobilius ir jų sistemas bei komponentus, tirti ir planuoti transporto sistemas ir procesus, organizuoti ir valdyti eismą. Taip pat išmoksite spręsti kūrybinius transporto inžinerijos uždavinius, iš anksto numatyti būsimus transporto srities iššūkius ir pateikti sprendimus, kurie išspręs dabarties problemas arba užkirs joms kelią ateityje.

Studijų programos vadovas
Artūras Keršys
e. p. arturas.kersys@ktu.lt

Artūras Keršys

Šiandien bene vienintelis kelias organizacijoms išlikti šiuolaikiškomis – gebėti veikti darniai. Todėl ypatingai svarbu, jog ne tik veiklos išorė, bet ir pats valdymas ir gamyba būtų pritaikyta prie darnaus vystymosi iššūkių. Tam reikalingi darnaus valdymo ir gamybos ekspertai, gebantys būti puikiais nacionalinio ar tarptautinio lygio lyderiais, padedančiais tobulėti organizacijoms.

Studijų programos vadovas
Edgaras Stunžėnas
e.p. edgaras.stunzenas@ktu.lt

Edgaras Stunžėnas

Pramonės inžinierių veikla yra ypač svarbi, ieškant atsakymų į daugybę svarbių gamybos, prekių ir paslaugų platinimo, sveikatos priežiūros, komunalinių paslaugų, transporto, pramogų ir aplinkos problemų. Čia ruošiami specialistai įgyja kompleksines inžinerinių operacijų valdymo, ekonomines ir vadybos žinias.

Studijų programos vadovė
Regita Bendikiene
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt

Gamybos technologijoms vedant pasaulį į priekį, kvalifikuotų specialistų, turinčių aukštas gamybos organizavimo ir valdymo kompetencijas, poreikis nemažėja ir, atrodo, nemažės dar ilgai. Šiose studijose daugiausia dėmesio skirsite gamybos sistemų ir procesų automatizavimui, įrankių ir įrangos parinkimui bei tyrimams, inžinerinių operacijų projektavimui ir gamybos plėtrai.

Studijų programos vadovė
Regita Bendikiene
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt

Studijų programos Mados inovacijų technologijos turinyje integruojamos mados produkto kūrimo, projektavimo ir gamybos inovacijų žinios. Gilinsiesi į mados produktų žiedinio dizaino ir tvaraus vystymo tendencijas, virtualaus kūrimo, projektavimo ir skaitmeninio vizualizavimo technologijas, inovatyvias medžiagas ir pažangias gamybos technologijas. Galėsi pasirinkti medžiagų arba rinkodaros inovacijų alternatyvų bloką. Baigus(-ęs) studijas turėsi naujausių technologijų žinių ir gebėsi vystyti mados produkto inovacijas (angl. know how). Būsi savo srities ekspertas ir komandos, kuriančios paklausius produktus, lyderis, pasiruošęs veiklai nuolat kintančioje ir neapibrėžtoje mados industrijos aplinkoje.

Studijų programos vadovė
Jurgita Domskienė
e. p. jurgita.domskiene@ktu.lt  

Energijos Inžinerijos – mokslas apie šilumą. Sužinosite, kaip projektuoti, tobulinti ir eksploatuoti šiuolaikines šilumos energijos generavimo ir transformavimo sistemas ir gilinsitės į darnių įrenginių vystymą.

Šios srities specialistai gali dirbti tiriamąjį, gamybinį, technologinį ir projektavimo bei konsultacinį darbą, pradedant nuo elementariausių kasdienių sistemų iki sudėtingiausių projektų, vykdomų tarptautiniu moksliniu mastu.

Studijų programos vadovas
Algimantas Balčius
e. p. algimantas.balcius@ktu.lt

Pasaulis jau labai greitai susidurs su neišvengiama iškastinio kuro trūkumo problema, kuri privers mus ieškoti naujų atsakymų į žmonių ir prekių transportavimo klausimus. Transporto tyrėjai bei žinybinės institucijos turi išspręsti didėjantį negatyvų transporto sistemos poveikį žmogui ir aplinkai, todėl naujos transporto inžinierių žinios yra ypač reikalingos.

Studijų programos vadovas
Artūras Keršys
e. p. arturas.kersys@ktu.lt

Artūras Keršys

Tai tik aukščiausio lygio specialistus ruošianti studijų programa, kurioje integruojami naujausi mokslo pasiekimai ir teoriniai mechanikos principai. Mechanikos inžinieriai vaidina svarbų vaidmenį pramonėje ir verslo pasaulyje – kuria ir projektuoja įvairiausius judančius objektus, mašinas ir mechanizmus praktiškai visoms pramonės įmonėms, sprendžia inžinerines problemas robotikos ir gamybos sistemų, automobilių, kosmoso, biotechnologijų, kompiuterių, elektronikos, mikroelektromechaninių sistemų, energijos konversijos srityse.

Studijų programos vadovas
Kęstutis Pilkauskas
e. p. kestutis.pilkauskas@ktu.lt

Šios srities specialistai itin daug prisidėjo prie ketvirtosios pramonės revoliucijos, dėl kurios vis mažiau reikalingas žmogaus rankų darbas. Todėl akivaizdu, jog baigę antrosios pakopos Mechatronikos studijas, jūs dar labiau padidinsite savo karjeros galimybes tiek Lietuvoje, tiek užsienio rinkose, tokiose srityse kaip: transporto, medicinos ar aerokosmoso plėtra.

Studijų programos vadovė
Regita Bendikiene
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt

Tarpkryptinė aviacijos inžinerijos, aviacijos mechanikos inžinerijos ir aviacijos elektronikos šakas apimanti programa, kurią pabaigusieji projektuoja aviacinius ir kosminius aparatus, jų sistemas ir elementus, vertina jų būseną ir elgseną, sprendžia inžinerines funkcionalumo, patikimumo, informacijos perdavimo problemas bei vykdo analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus.

Studijų programos vadovas
Artūras Keršys
e. p. arturas.kersys@ktu.lt

Artūras Keršys

Jungtinė doktorantūra su Lietuvos energetikos institutu

Vienintelėje Lietuvoje Energetikos ir termoinžinerijos mokslo kryptyje veikiančioje bendroje KTU ir LEI doktorantūroje rengiami aukštos kvalifikacijos mokslininkai energetikai ir pramonei bei mokslo institucijoms. Studijos šios mokslo krypties doktorantūroje vyksta prioritetinėse mokslinių tyrimų tematikose: darnioji energetika – iškastinio kuro bei atsinaujinančių pirminių šaltinių efektyvus panaudojimas energijos generavimo technologijose ir sistemose, poveikio aplinkai mažinimas; pernašos procesų termoinžinerijos technologijose fundamentiniai ir taikomieji tyrimai; darniųjų elektros energetikos sistemų išmaniųjų technologijų ir režimų modeliavimas ir tyrimai.

 

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Gintautas Miliauskas
e. p. gintautas.miliauskas@ktu.lt

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija). Galimybės įgyti daktaro diplomą su ,,Doctor Europeus” priedu, dalyvaujant Fizikos ir chemijos šiuolaikinių medžiagų tinkle (PCAM)

Medžiagų inžinerija – tai gana plati mokslinių problemų visuma, apimanti įvairius medžiagų tyrimo klausimus, siekiant pagerinti esamų medžiagų savybes ar sukurti naujas medžiagas bei gauti informacijos apie dar neištirtas medžiagų savybes (medžiagotyros arba medžiagų mokslo klausimai), o taip pat technologinio pobūdžio darbus, siekiant sukurti efektyvesnius nei žinomi medžiagų gamybos būdai (tai – technologijos objektas). Taigi medžiagų inžineriją galima suvokti kaip sritį, kurioje neišvengiamai siejamos dvi komponentės: fundamentalių mokslinių tyrimų ir praktinės inžinerijos.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Arvaidas Galdikas
e. p. arvaidas.galdikas@ktu.lt

Jungtinė doktorantūra su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija.

Mechanikai inžinieriai kuria fizines sistemas ir įrenginius, kurie charakterizuoja šiuolaikinę bendruomenę. KTU Mechanikos inžinerijos doktorantūra siūlo subalansuotą studijų planą, o doktorantai ruošiami tapti ateities išradėjais ir novatoriais, nes tikslas – ruošti būsimuosius mokslo lyderius mechanikos inžinerijos mokslo kryptyje, gebančius atlikti praktinio projektavimo ir kūrybiškai pritaikyti skaičiavimo metodus realaus pasaulio objektų ir sistemų matematinių modelių sukūrimui ir tyrimui.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Vytautas Ostaševičius
e. p. vytautas.ostasevicius@ktu.lt

Jungtinė KTU, VGTU, VDU ir KU transporto inžinerijos mokslo krypties doktorantūros studijų programa atitinka pagrindines atliekamų tyrimų sritis: ginkluotės sistemų dinamikos, transporto priemonių kūrimo, sąstatų dinaminių procesų analizės, transporto sistemų analizės, orlaivių konstrukcijų mechanikoje. Dauguma doktorantų dalį studijų arba tyrimų atlieka užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Transporto inžinerijos doktorantūros studijų programos tikslas – ugdyti aukščiausios kvalifikacijos transporto inžinerijos krypties mokslininkus, gebančius atlikti aktualių transporto srities problemų sprendimui nukreiptus mokslinius tyrimus.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas