Mechanikos inžinerijos katedra

 

Katedra įkurta 2014 m. sausio 1 d. Deformuojamų kūnų mechanikos, Inžinerinės mechanikos, Inžinerinio projektavimo ir Teorinės mechanikos katedrų pagrindu. Viena didžiausių fakulteto katedrų tęsia minėtų katedrų darbuotojų mokslinius tyrimus ir kuruoja bakalauro ir magistro Mechanikos inžinerijos studijų programas.

Katedros darbuotojai – mokslo laureatai

Doc. dr. Daiva Zeleniakienė, dokt. Gediminas Monastyreckis su bendraautoriais – 2021 m. Lietuvos mokslų akademijos Kazimiero Simonavičiaus (mechanika) premijos laureatai.

Prof. habil. dr. Antanas Žiliukas, prof. dr. Alvydas Kondratas, doc. dr. Albinas Palionis, prof. dr. Rymantas Tadas Toločka, prof. dr. Pranas Žiliukas su bendraautoriais – 2019 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apdovanojimas už lietuvių kalbos puoselėjimą.

Prof. habil. dr. Arvydas Palevičius, Prof. dr. Rimvydas Gaidys, doc. dr. Giedrius Janušas su bendraautoriais – 2018 m. Lietuvos mokslo premijos laureatai.

Doc. Aurelijus Domeika – 2009 m. LMA jaunųjų mokslininkų mokslo darbų premijos laureatas.

Doc. Giedrius Janušas – 2006 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatas.

Prof. Vytautas Barzdaitis – 2003 m. Lietuvos mokslo premijos laureatai.

Prof. Vitalijus Volkovas – 2001 m. aktyviausių KTU mokslininkų konkurso laureatas ir 2003 m. Lietuvos mokslo premijos laureatai.

Mokslo grupės

Konstrukcinio stiprumo ir patikimumo;
Vibracinio medžiagų pjovimo;
Mikroelektromechaninių sistemų (MEMS) dinamikos tyrimo;
Automatizuoto projektavimo sistemų analizės ir kūrimo;
Mechaninių ir termoenergetinių sistemų kompiuterinio projektavimo;
Taikomosios skaičiuojamosios mechanikos;
Tiksliųjų prietaisų;
Mechatronikos ir rotorinių mašinų dinamikos ir diagnostinių tyrimų;
Techninės mechaninių sistemų diagnostikos.

Siūlomos paslaugos

 • Kompozitinių ir metalinių konstrukcijų atsparumo vertinimas, modeliavimas ir eksperimentiniai tyrimai.
 • Medžiagų ir konstrukcijų statiniai bei dinaminiai mechaniniai bandymai.
 • Kompiuterinis modeliavimas, skaitinė analizė naudojant pažangius kompiuterinius trimačio geometrinio modeliavimo, baigtinių elementų analizės metodus ir naujausią specializuotą bei universalią CAD/CAE programinę įrangą.
 • Mechaninių ir biomechaninių sistemų pavienių elementų ar jų junginių statinė, kinematinė ir dinaminė kompiuterinė inžinerinė analizė veikiant nuolatinėms ir kintamoms jėginėms, kinematinėms, temperatūrinėms ir kt. apkrovoms, konstrukcijų optimizavimas svorio, stiprumo, ergonominių ar kitų parametrų požiūriu. Skaičiuojamoji dujų ar skysčių srautų analizė (išorinis aptekėjimas bei srautai uždaruose kanaluose).
 • Techninių gaminių ir technologinių sistemų, Mechaninių gamybos technologijų kūrimas ir tobulinimas; kompiuterinės darbo (gamybos) dokumentacijos parengimas. Technologinių linijų ir kitų technologinių sistemų techninė ekspertizė pagal funkcionalumo, patikimumo, ilgaamžiškumo, greitaveikos ir kitus kriterijus. Techninių projektų sprendimų įvertinimas.
 • Neįgaliųjų poreikius tenkinančių sistemų kūrimas, sporto inventoriaus (reguliuojamos apkrovos, nepusiausvirų treniruoklių) kūrimas ir tobulinimas, sportininkų judesių tyrimai.
 • Mechaninių sistemų virpesių tyrimas nekontaktiniais metodais.
 • Mechaninių, optinių ir kitų sistemų deformacijų tyrimas nekontaktiniais metodais.
 • Aukšto dažnio virpesių taikymas, tobulinant technologinius procesus.
 • Įvairių paviršių tyrimas optiniu mikroskopu (didinimas x1000).
 • Kompiuteriu generuotų hologramų kūrimas, 2D skaitmeninių nuotraukų pagrindu.
 • Periodinių mikro struktūrų difrakcinių efektyvumų matavimai ir geometrinių parametrų vertinimas.
 • Sistemų su antifrikciniais ir hidrodinaminiais guoliais teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai: mašinų techninės būklės stebėsena, virpesių šaltinių identifikavimas ir šalinimas, defektų diagnostika, netikėtų gedimų prevencijos metodų ir priemonių kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse.
 • Periodinių ir stacionariai instaliuotų monitoringo, apsaugos ir diagnostikos sistemų (MDS), naudojamų projektuojant naujas ir renovuojant buvusias eksploatacijoje ypač brangias kritines mašinas, kūrimas.
 • Teoriniai tyrimai susiję su netiesinių rotorinių sistemų naujų dinaminių modelių kūrimu ir tyrimu naudojant skaitinius metodus.
 • Antifrikciniai guoliai. Naujų guolių atskirų elementų technologinės kokybės vertinimo  metodai ir priemonės.
 • Laivų technologinių ir energetinių įrengimų dinamika ir diagnostiniai tyrimai.
 • Precizinių mechatroninių sistemų dinamikos ir tikslumo tyrimai.
 • Precizinių kodinių poslinkių matavimo keitiklių temperatūrinių paklaidų įtakos matavimo neapibrėžčiai tyrimai.
 • MEMS integravimas į sudėtingas sistemas.
 • Žmogaus būklės identifikavimo metodikų, karių funkcinių galimybių ir fizinės būsenos stebėsenos ir vertinimo sistemų, veikiančių mobiliojo ryšio įrangos pagrindu, kūrimas.

Katedra sudariusi bendradarbiavimo sutartis mokslo ir studijų  srityse su:

UAB „Baltec CNC Technologies“

UAB „Baltic Orthoservice“

UAB „Ortobatas“

Taip pat katedra bendradarbiauja su:

UAB „INRE“,
mokslinių paslaugų firma GTV,
UAB „Salda“,
UAB „STEVILA“,
UAB „Elinta“,
UAB „Precizika Metrology“,
UAB „Aksonas“,
AB „Astra“,
UAB „JURBY WATERTECH“,
UAB „CADEIS“,
UAB „ALISTMETA“,
AB „Azotas“,
AB „Vilniaus Vingis“,
UAB „ALTAS komercinis transportas“,
UAB „Kauno Staklės“,
UAB „Formateka“,
UAB „Surfkolita“,
UAB „Hi–Steel“,
UAB „Sebra“,
AB „Atrama“,
UAB „Mechel–Nemunas“,
AB „Snaigė“,
UAB „Stevila”,
AB „Fasa”,
UAB „Pakma“,
AB „Rokiškio sūris“,
A. Astrausko firma „Pirmas žingsnis“ ir kitomis inžinerinės pramonės įmonėmis.

Bendradarbiaujama ir su kitomis aukštosiomis mokyklomis ar jų padaliniais:

KTU Mechatronikos institutu;

KTU Biomedicininės inžinerijos institutu;

Lietuvos sporto universitetu;

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kardiologijos institutu;

LSMUK Ortopedijos ir traumatologijos klinika;

VGTU Akustinių tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorija;

VGTU transporto technologinių įrenginių katedra ir VGTU Mašinų gamybos katedra.

Mechanikos inžinerijos katedra vykdo šias studijų programas:

Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos (bakalauro)

 • Mechanikos inžinerija
  Specializacijos: Biomechanika, Mechaninių sistemų projektavimas, Robotikos inžinerija, Termosistemų inžinerija

Antrosios pakopos studijų programos (magistrantūros)

Trečiosios pakopos studijų programos (doktorantūros)

Kontaktai

Renata Gustienė
Administratorė

Studentų g. 56-301, Kaunas
tel. +370 (37) 323498
e. p. midf.mik@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

Prof. dr. Giedrius Janušas

Katedros vedėjas

Studentų g. 56 – 302 kab. ,
e. p. giedrius.janusas@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Prof. dr. Valdas Eidukynas Profesorius Studentų g. 56-344 valdas.eidukynas@ktu.lt
Prof. dr. Rimvydas Gaidys Profesorius Studentų g. 56-344 rimvydas.gaidys@ktu.lt
Prof. dr. Giedrius Janušas Profesorius Studentų g. 56-302 tel. 8 (37) 323 199 giedrius.janusas@ktu.lt
Prof. dr. Alvydas Kondratas Profesorius Studentų g. 56-348 alvydas.kondratas@ktu.lt
Prof. habil. dr. Arvydas Palevičius Profesorius Studentų g. 56-338 arvydas.palevicius@ktu.lt
Prof. dr. Daiva Zeleniakienė Profesorė Studentų g. 56-343 daiva.zeleniakiene@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Doc. dr. Ramūnas Česnavičius Docentas Studentų g. 56-304 ramunas.cesnavicius@ktu.lt
Doc. dr. Saulius Diliūnas
Docentas Studentų g. 56-336 tel. 8 (37) 300 413 saulius.diliunas@ktu.lt
Doc. dr. Aurelijus Domeika Docentas Studentų g. 56-124 aurelijus.domeika@ktu.lt
Doc. dr. Paulius Griškevičius Docentas Studentų g. 56-340 paulius.griskevicius@ktu.lt
Doc. dr. Neringa Keršienė Docentė Studentų g. 56-342 neringa.kersiene@ktu.lt
Doc. dr. Vitalis Leišis Docentas Studentų g. 56-336 vitalis.leisis@ktu.lt
Doc. dr. Kristina Liutkauskienė Docentė Studentų g. 56-304 kristina.liutkauskiene@ktu.lt
Doc. dr. Robertas Mikalauskas Docentas Studentų g. 56-337 robertas.mikalauskas@ktu.lt
Doc. dr. Tilmutė Pilkaitė Docentė Studentų g. 56-303 tilmute.pilkaite@ktu.lt
Doc. dr. Kęstutis Pilkauskas Docentas Studentų g. 56-345 kestutis.pilkauskas@ktu.lt
Doc. dr. Nomeda Puodžiūnienė Docentė Studentų g. 56-303 nomeda.puodziuniene@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Dr. Ginas Čižauskas Lektorius Studentų g. 56-346 ginas.cizauskas@ktu.lt
Dr. Milda Dubosienė Lektorė Studentų g. 56-347 milda.dubosiene@ktu.lt
Dr. Darius Eidukynas Lektorius Studentų g. 56-125 darius.eidukynas@ktu.lt
Dr. Audrius Jutas Lektorius Studentų g. 56-342 audrius.jutas@ktu.lt
Dr. Kristina Kazlauskienė Lektorė Studentų g. 56-344 kristina.kazlauskiene@ktu.lt
Dr. Evaldas Narvydas Lektorius Studentų g. 56-339 evaldas.narvydas@ktu.lt
Dr. Anatolijus Šulginas Lektorius Studentų g. 56-347 anatolijus.sulginas@ktu.lt
Dr. Sigita Urbaitė Lektorė Studentų g. 56-337 sigita.urbaite@ktu.lt
Dr. Joris Vėžys Lektorius Studentų g. 56-337 joris.vezys@ktu.lt

Mokslo darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Vytautas Barzdaitis Projekto inžinierius Studentų g. 56 vytautas.barzdaitis@ktu.lt
Justas Ciganas Projekto jaunesnysis mokslo darbuotojas Studentų g. 56 justas.ciganas@ktu.lt
Urtė Ciganė Projekto jaunesnysis mokslo darbuotojas Studentų g. 56 urte.cigane@ktu.lt
Gintautas Dundulis Vyriausiasis mokslo darbuotojas Studentų g. 56-340 gintautas.dundulis@ktu.lt
Tomas Janušas
Projekto jaunesnysis mokslo darbuotojas
Studentų g. 56 tomas.janusas@ktu.lt
Sigitas Kilikevičius
Projekto vyresnysis mokslo darbuotojas
Studentų g. 56 sigitas.kilikevicius@ktu.lt
Swarup Mahato Projekto mokslo darbuotojas Studentų g. 56 swarup.mahato@ktu.lt
Sohrab Nasiri Projekto vyriausiasis mokslo darvuotojas Studentų g. 56 sohrab.nasiri@ktu.lt 
Igoris Prosyčevas Projekto vyriausiasis mokslo darbuotojas Studentų g. 56 igoris.prosycevas@ktu.lt
Yatinkumar Rajeshbhai Patel Projekto jaunesnysis mokslo darbuotojas Studentų g. 56 y.patel@ktu.lt

Administracija

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Renata Gustienė
Katedros administratorė
Studentų g. 56-301 renata.gustiene@ktu.lt
 

Doktorantai