Termoinžinerija | Magistras | Viešieji gynimai

Baigiamųjų projektų gynimai 2020

Birželio 3 d. 9 val. vyks  II-osios pakopos Termoinžinerijos studijų programos baigiamųjų projektų viešieji gynimai. Dėl išsamesnės informacijos bei nuorodos gavimo į gynimus –  prašome kreiptis į studijų programos vadovą Algimantą Balčių el.p. algimantas.balcius@ktu.lt

Eil. nr. Pavardė, vardas Tema
1 Garbus Aurimas Kogeneracijos vystymo Petrašiūnų elektrinėje galimybių analizė
Analysis of the Co-Generation Development Possibilities in Petrašiūnai Power Plant
2 Jakaitytė Laura Sieros ir azoto junginių emisijos degant biokurui
Emissions of Sulphur and Nitrogen Compounds in Biofuel Combustion
3 Lincevičius Dominykas Dujų mikroturbinos panaudojimo biodujų jėgainėje tyrimas
Investigation of Gas Microturbine Application in Biogas Plant
4 Marma Vilius Biokuro jėgainių našumo ir efektyvumo padidinimo studija
Study of Efficiency and Capacity Enhancement of Biofuel Power Plant
5 Šereika Justas Biodujų gerinimo procesų, naudojant membranines technologijas, tyrimas
Investigation of Biogas Upgrading Processes Using Membrane Technologies
6 Galinauskas Antanas Centralizuotos vėsumos generavimo ir tiekimo Nemuno salos objektams galimybių studija
Feasibility Study of Generation and Supplying of District Cooling for Nemunas Island Objects
7 Jurgelevičius Vilius Biokuro degimo metu susidarančių teršalų emisijų mažinimas
Reduction of Pollutant Emissions from Biofuel Combustion
8 Alekna Paulius Spyglių įtakos biokuro savybėms bei degimui analizė
Analysis of Needles Impact on Biofuel Specifications and Combustion
9 Aleksandravičius Tadas Kietojo biokuro degimo metu vykstančių chemiliuminescencinių reiškinių tyrimas
Investigation of Chemiluminescent Phenomena during the Combustion of Solid Biofuels
10 Draugelis Ričardas Mažų ORC ir RC kogeneracinių elektrinių efektyvumo rezervų studija
Study of Efficiency Reserves for Small ORC and RC Cogeneration Power Plants

Gynimų komisija: 

Energijos inžinerijos bakalauro kvalifikaciniam laipsniui teikti:

Aleksandras Sigitas Matelionis – AB „Kauno energija“ Šilumos tinklų tarnybos vyriausiasis inžinierius (komisijos pirmininkas);

Rimantas Bakas – Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pavaduotojas (komisijos pirmininkas);

Juozas Gudzinskas – Energetikos katedros docentas (komisijos sekretorius);

Kęstutis Buinevičius – Energetikos katedros docentas;

Ramūnas Gatautis – Lietuvos energetikos instituto Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos mokslo darbuotojas;

Rolandas Jonynas – Energetikos katedros docentas;

Gintautas Miliauskas – Energetikos katedros profesorius;

Daiva Zeleniakienė – Mechanikos inžinerijos katedros docentė.

Kviečiame studentų vadovus, kuratorius, įmonių atstovus ir kitus asmenis, kurie prisidėjo prie studentų baigiamųjų darbų rengimo, dalyvauti viešuosiuose posėdžiuose ir stebėti transliacijas internete.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku