Aviacijos inžinerija | Bakalauras | Viešieji gynimai

Baigiamųjų projektų gynimai 2020

Birželio 5 ir 8 d. 9 val. vyks  I-osios pakopos Aviacijos inžinerijos studijų programos baigiamųjų projektų viešieji gynimai.

Dėl išsamesnės informacijos bei nuorodos gavimo į gynimus –  prašome kreiptis į studijų programos vadovą Artūrą Keršį el.p. arturas.kersys@ktu.lt

Birželio 5 d.

Eil. Nr. Studento vardas, pavardė Temos pavadinimas
1. Bernatavičius Andrius Turbosraigtinio variklio “Walter M-601” degimo kameros tvirtinimo defekto atsiradimo priežasčių ir šalinimo būdų analizė
Analysis of Causes and Remedies of the Mounting Defect of the Combustion Chamber of the Turboprop Engine Walter M-601
2. Bliuvas Rokas Teodoras Sparno pagrindinio lonžerono stiprumo tyrimas
Strength Analysis of Main Wing Spar
3. Charičevaitė Simona Lengvo lėktuvo jėgainės keitimo elektrine tyrimas
Research of an Electric Power Plant Substitution for a Light Airplane
4. Gajauskaitė Lina ATR42-500 linijinėje stotyje neplanuotai keičiamų komponentų patikimumo analizė
Reliability Analysis of Unscheduled Component Maintenance in Line Station of ATR 42-500
5. Jasionis Tadas Dvimačio profilio keliamosios jėgos matavimo įrangos aerodinaminiam vamzdžiui projektavimas
Design of Two-Dimensional Airfoil Lift Force Measurement Equipment for the Wind Tunnel
6. Kairys Deividas Sklandytuvo kabinos šildymo sistemos tyrimas
Investigation of the Gliders Cockpit Heating System
7. Labanauskas Vladas Jurgis Bepiločio orlaivio skrydžio matematinio modelio kūrimas ir tyrimas
Research and Development of Unmanned Airplane Flight Dynamic Model
8. Lukoševičius Darius ATR orlaivio grindų modifikacija
Modification of ATR Aircraft Floor Panel
9. Paulikas Ąžuolas Kietojo kuro raketinio variklio vidinės balistikos ir stiprumo tyrimas
Research of the Internal Ballistics and Strength of the Solid Propellant Rocket Motor
10. Semenišin Michail Variklio „Walter M601D“ stovo projektavimas ir tyrimas
Design and Investigation of a Stand for Engine “Walter M601D”
11. Sodaitis Linas Didelės traukos kietojo kuro raketinių variklių eksperimentinio tyrimo stendo projektavimas
Design of the Experimental Testing Stand for High Thrust Solid Propellant Rocket Motors
12. Šiurka Arnoldas Komercinio lėktuvo priekinės važiuoklės projektavimas
Project of Nose Landing Gear of Commercial Aircraft
13. Vaitiekūnas Justas Bepiločio orlaivio su keičiamais sparnais aerodinamikos tyrimas
Aerodynamic Study of Unmanned Aerial Vehicle with Interchangeable Wings
14. Vaitkus Irmantas Kvadrokopterio su vidaus degimo varikliu projektavimas
Design of Quadcopter with Internal Combustion Engine
15. Valiokas Albertas Adaptyvios pagalbinių degalų bakų sistemos tyrimas
Research of Adaptive Fuel Tank System
16. Virbalas Šarūnas Oro uosto keleivių terminalo bagažo konvejerių taikymo tyrimas
Research of the Luggage Conveyor Application in the Airport Passenger Terminal
17. Žemaitis Lukas Orlaivio Cessna 172 papildomo degalų bako projektas
Auxiliary Fuel Tank Project for Cessna 172 Aircraft

Birželio 8 d.

Eil. Nr. Studento vardas, pavardė Temos pavadinimas
1. Ažukas Domantas Airbus A320 pagrindinių ir avarinių išėjimų konstrukcijos korozijos kilmės ir prevencijos analizė
Analysis of the Origin and Prevention of Corrosion of Airbus A320 Main and Emergency Exits Construction
2. Chraptavičiūtė Karina Raketos korpuso formos įtakos aerodinaminėms savybėms tyrimas
Research of the Influence of the Rocket Body Shape on its Aerodynamic Characteristics
3. Dubauskas Ovidijus Bendrosios aviacijos orlaivio oro sraigto projektas
General Aviation Aircraft Propeller Project
4. Jukšta Tomas Orlaivių laikino nusileidimo/pakilimo tako projektas
Aircrafts Temporary Runway Design
5. Kukta Patrikas Elektrinio variklio sumontavimo lėktuve Cessna C-152 tyrimas
Investigation of Electric Motor Installation on Aircraft Cessna C-152
6. Mackonis Juozas Aviacinio variklio M-14P sūkių reguliatoriaus R-2 bandymų stendo projektas
Project of Aviation Engine M-14P Speed Governor R-2 Test Bench
7. Pavilonis Tadas Bepiločių skraidymo aparatų (BSA) lyginamoji analizė
Comparative Analysis of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
8. Prabhakaran Bharath Kvadrakopterių rėmų aerodinaminių charakteristikų tyrimas
Investigation of Aerodynamic Characteristics of Quadcopters Frames
9. Siaurusaitis Rimvydas Lėktuvo Jak-52 pagrindinės važiuoklės pakėliklio techninės priežiūros tyrimas ir bandymų stendo projektas
Research of Aircraft Yak-52 Main Landing Gear Actuator Maintenance and Test Bench Project
10. Stanionis Julius Cessna 172 hibridinės pavaros projektavimas
Design of Cessna 172 Hybrid Powertrain
11. Starkus Mindaugas Spyrinio sparno panaudojimo komerciniuose orlaiviuose tyrimas
Research of Strut-Braced Wing Use in Commercial Aircrafts
12. Villeruš Arsenijus Orlaivio „Airbus A320“ fiuzeliažo priekinės dalies sanitarinių mazgų korozijos priežasčių ir prevencijos analizė
“Airbus A320” Aircraft Forward Fuselage Sanitary Facilities Corrosion Causes and Prevention Research
13. Žaliauskas Airidas Sparno geometrijos įtakos aerodinaminėms charakteristikoms tyrimas
Research on Aerodynamic Characteristics Influenced by Change in Wing Geometry

Gynimų komisija:

Mindaugas Dimaitis – VšĮ Transporto kompetencijų agentūros Kelių ir transporto tyrimų departamento direktorius (komisijos pirmininkas);

Rolandas Makaras – Transporto inžinerijos katedros docentas (komisijos sekretorius);

Saulius Baskutis – Gamybos inžinerijos katedros docentas;

Žilvinas Bazaras – Transporto inžinerijos katedros profesorius;

Vytautas Birbalas – Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo inžinierius;

Andrius Dargužis – Kauno technikos kolegijos lektorius;

Algimantas Fedaravičius – Transporto inžinerijos katedros profesorius;

Paulius Griškevičius – Mechanikos inžinerijos katedros docentas;

Artūras Keršys – Transporto inžinerijos katedros profesorius;

Vaidas Lukoševičius – Transporto inžinerijos katedros profesorius;

Ramūnas Skvireckas – Transporto inžinerijos katedros docentas.

Kviečiame studentų vadovus, kuratorius, įmonių atstovus ir kitus asmenis, kurie prisidėjo prie studentų baigiamųjų darbų rengimo, dalyvauti viešuosiuose posėdžiuose ir stebėti transliacijas internete.

5 birželio d., 2020 09:00 - 8 birželio d., 2020

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku