Darnus valdymas ir gamyba | Magistras | Viešieji gynimai

Baigiamųjų projektų gynimai 2020

Birželio 16 d. 9 val. vyks  II-osios pakopos Darnus valdymas ir gamyba studijų programos baigiamųjų projektų viešieji gynimai. Dėl išsamesnės informacijos bei nuorodos gavimo į gynimus –  prašome kreiptis į komisijos sekretorę Ingą Gurauskienę e.p. inga.gurauskiene@ktu.lt

Eil. Nr. Studento vardas,  pavardė Temos pavadinimas
1. Kasnauskas Julius Darni, išteklius tausojanti šiluminės energijos gamyba Lietuvoje
Sustainable, Resource-efficient Thermal Energy Production in Lithuania
2. Butkevičiūtė Eglė Vincenta Sunkiaisiais naftos produktais užteršto grunto valymo technologijų vertinimas
Assessment of Technologies for Cleaning Soil Contaminated With Heavy Oil Products
3. Černiauskas Giedrius Maisto pramonės technologinių įrenginių gamybos įmonės veiklos aplinkosauginis vertinimas ir poveikio aplinkai mažinimo būdai
Environmental Assessment of Activities of the Company Manufacturing Technological Equipment for Food Industry and Ways to Reduce Its Environmental Impact
4. Dūda Paulius Darnus plieno išteklių valdymas gamybinėje įmonėje
Sustainable Management of Steel Resources in the Production Company
5. Jučienė Agnė Daiktų pakartotinio naudojimo ir ruošimo pakartotinai naudoti veiklos modelis Alytaus regione
Business Model of Reuse and Preparation for Reuse in Alytus Region
6. Berezovskij Igor Energijos tausojimas ir anglies dioksido mažinimas gaminant ir naudojant rekuperacines sistemas
Energy Efficiency and Carbon Dioxide Reduction through the Production and Use of Recuperative Systems
7. Labokas Rokas Energijos gamybos efektyvumo didinimas ir poveikio aplinkai mažinimas nepavojingų atliekų deginimo įrenginiuose
Enhancing the Energy Production Efficiency and Reducing the Environmental Impact in the  Non-hazardous Waste Incineration Plants

Gynimų komisija: 

Audrius Šileika – UAB „DNV GL Lietuva“ vadovas (komisijos pirmininkas);

Inga Gurauskienė – Išteklius tausojančios vadybos ir švaresnės gamybos skyriaus lektorė (komisijos sekretorė);

Gintaras Denafas – Aplinkosaugos technologijos katedros profesorius;

Aurelijus Domeika – Mechanikos inžinerijos katedros docentas;

Jolita Kruopienė – Išteklius tausojančios vadybos ir švaresnės gamybos skyriaus profesorė;

Evelina Meilienė – Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinio centro docentė;

Algirdas Reipas – UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius;

Žaneta Stasiškienė – Socialinės verslo atsakomybės skyriaus profesorė;

Visvaldas Varžinskas – Socialinės verslo atsakomybės skyriaus docentas.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku