Mechatronika (EN) | Magistras | Viešieji gynimai

Baigiamųjų projektų gynimai 2020

Birželio 4 d. 10 val. vyks  II-osios pakopos Mechatronikos ir Inžinerijos (Mechatronikos programa) magistro kvalifikaciniam laipsniui teikti studijų programos baigiamųjų projektų viešieji gynimai. Dėl išsamesnės informacijos bei nuorodos gavimo į gynimus –  prašome kreiptis į komisijos sekretorių Kazimierą Juzėną e.p. kazimieras.juzenas@ktu.lt 

Eil. Nr. Studento vardas,  pavardė Temos pavadinimas
1. Jayagopal Nirmalkumar Vikerso kietumo matuoklio modernizavimas
The Modernization of Vickers Hardness Tester

Gynimų komisija:

Edvinas Dubinskas – UAB „Baltec CNC Technologies“ vyriausias technologas (komisijos pirmininkas);

Kazimieras Juzėnas – Gamybos inžinerijos katedros docentas (komisijos sekretorius);

Mikučionienė Daiva – Gamybos inžinerijos katedros profesorė;

Regita Bendikienė – Gamybos inžinerijos katedros docentė;

Sigitas Kilikevičius – Transporto inžinerijos katedros docentas;

Augustinas Maceika –VGTU Mechanikos fakulteto Mechanikos ir medžiagų inžinerijos katedros docentas;

Asta Savanevičienė – Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinio centro  profesorė

Kviečiame studentų vadovus, kuratorius, įmonių atstovus ir kitus asmenis, kurie prisidėjo prie studentų baigiamųjų darbų rengimo, dalyvauti viešuosiuose posėdžiuose ir stebėti transliacijas internete.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku