Pakavimo ir spaudos inžinerija | Bakalauras | Viešieji gynimai

Baigiamųjų projektų gynimai 2020

Birželio 10 d. 10 val. vyks  I-osios pakopos Pakavimo ir spaudos inžinerijos studijų programos baigiamųjų projektų viešieji gynimai. Dėl išsamesnės informacijos bei nuorodos gavimo į gynimus –  prašome kreiptis į komisijos sekretorių Kęstutį Vaitasių e.p. kestutis.vaitasius@ktu.lt

Eil. Nr. Pavardė, vardas Baigiamojo projekto pavadinimas
1 Baronaitė Vakarė Leidinių minkštais viršeliais spausdinimo ir darbų po spausdinimo technologinių procesų projektavimas įmonėje UDLAB „Kopa”
The Design of Technological Processes of Softcover Books Printing and Post-printing Tasks in UDLAB “Kopa“
2 Burokaitė Jovita Modifikuotos atmosferos kartono pakuočių gamybos technologijos projektavimas
The Design of Modified Atmospheric Cardboard Packaging Production Technology
3 Dvariškytė Ugnė Mažatiražės produkcijos gamybos plėtra e. spaustuvėje
The Development of Small-scale Production in E-printing House
4 Grėbliūnaitė Kornelija Reklaminės produkcijos ekologiško gamybos proceso modeliavimas
The Simulation of an Ecological Production Process of Advertising Production
5 Juozaitytė Paula Veronika Elektroninės parduotuvės svetainės kūrimas interaktyviomis priemonėmis
The Development of an E-shop Website with Interactive Tools
6 Kramiliūtė Gabrielė Reklaminių leidinių paruošiamųjų procesų technologijos kūrimas
The Design of Pre-press Technology Processes for Advertising Publications
7 Pečiulytė Agnė Ofsetinės spaudos paruošiamųjų darbų technologijos projektavimas
The Design of Offset Printing Pre-press Technology
8 Plungytė Viktorija Spausdintos reklaminės produkcijos paruošiamųjų procesų projektavimas
The Design of Pre-press Processes for Printed Advertising Production
9 Varnagirytė Ugnė Kartoninių pakuočių gamybos technologijos projektavimas
The Design of Paperboard Packaging Manufacturing Technology
10 Rakauskaitė Monika Reklaminių gaminių spaudos ir apdailos technologinių procesų kūrimas
The Development of Technological Processes for Printing and Finishing of Advertising Products
11 Ribokaitė Gintarė Elektroninių parduotuvių optimizavimas paieškos sistemoms
Optimization of E-Shops for Search Engines

Gynimų komisija:

Jonas Renatas Lazaravičius – REPRO spaustuvė direktorius (komisijos pirmininkas);

Kęstutis Vaitasius – Gamybos inžinerijos katedros docentas (komisijos sekretorius):

Laura Gegeckienė – Gamybos inžinerijos katedros lektorė;

Martynas Ožekauskas – UAB „Aurika“ kokybės technologas;

Darius Pauliukaitis – Gamybos inžinerijos katedros lektorius;

Rūta Rimašauskienė – Gamybos inžinerijos katedros docentė;

Ingrida Venytė – Gamybos inžinerijos katedros lektorė.

Kviečiame studentų vadovus, kuratorius, įmonių atstovus ir kitus asmenis, kurie prisidėjo prie studentų baigiamųjų darbų rengimo, dalyvauti viešuosiuose posėdžiuose ir stebėti transliacijas internete.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku