Pramonės inžinerija ir vadyba | Magistrantūra | Viešieji gynimai

Baigiamųjų projektų gynimai 2021

Birželio 3 d. vyks II-osios pakopos Pramonės inžinerijos ir vadybos studijų programos baigiamųjų projektų viešas gynimas. Nuoroda į gynimą: https://liedm.zoom.us/j/98385762762

Eil. nr. Studento pavardė vardas, projekto tema
1. Balčiūnaitė Miglė
Lanksčių plastikinių pakuočių naudojimo ir perdirbimo galimybių tyrimas
Research on the Use and Recyclability of Flexible Plastic Packaging
2. Chandrasekar Mithun
Aliuminio laužo apdorojimo technologinių procesų ekonominio efektyvumo vertinimas
Evaluation of Economic Efficiency of Aluminium Scrap Processing Technological Processes
3. Elatroush Ahmed Ibrahim Mosad Hassan
Automatinės vizualinės apžiūros sistemos, pagrįstos stereo vizija, projektavimas
Automated Visual Inspection System Based on Stereo Vision
4. Farajov Ali
„Six Sigma“ taikymo ligoninėse ir su paslaugomis susijusiose pramonės šakose galimybių studija
Feasibility Study of Six Sigma Application in Hospitals and Service Related Industries
5. Ganapathy Vigneshwar
Panelių iš mišrių tekstilės atliekų gamyba ir savybių tyrimas
Production and Investigation of Properties of Panels from Mixed Textile Waste
6. Kirdeikis Deividas
Temperatūros įtaka kompozitinių medžiagų mechaninėms savybėms
Influence of Temperature on Mechanical Properties of Composite Materials
7. Quayum Mohaiminul
Elektrinio verpimo būdu neaustinės medžiagos su apelsinų eteriniu aliejumi formavimas ir struktūros analizė
Formation of Electrospun Nonwoven Material with Orange Essential Oil and Investigation its Structure
8. Rajan Soundhara Maniyan
Aliuminio lydinių taškinio suvirinimo trintimi proceso parametrų tyrimas
Investigation of Aluminium Alloys Friction Stir Spot Welding Process Parameters
9. Rathnakumar Saidevanand
Plastikinių vamzdžių su metaline danga projektavimas
Design of Plastic Pipe with Metal Coating
10. Ravi Manojkumar
Terminio apdorojimo po suvirinimo įtaka TIG suvirintų jungčių savybėms
Influence of Post Weld Heat Treatment on the Properties of TIG Welded Joints
11. Ravichandran Raman Navaneetha Krishnan
Gamybos procesų tobulinimas diegiant kokybės kontrolės metodus
Improvement of Production Processes by Implementing Quality Control Methods
12. Sinkevičius Arnas
Bioskaidžių plėvelių iš angliavandenių ir sintetinių plėvelių, skirtų maisto produktams pakuoti, palyginamoji analizė
The Comparative Analysis of Bio Composite Carbohydrate Films and Conventional Petro-Based Films for Food Packaging Applications
13. Stabingytė Lina
Augalinės kilmės biologiškai skaidžių plastiko kompozitų, skirtų tvarioms pakuotėms gaminti, kūrimas
Design of Plant Based Biodegradable Plastic Composites for Sustainable Packaging
14. Ščipokas Gediminas
Įmonių vidinio tobulėjimo ir procesų gerinimo perspektyvos tyrimas
Investigation of Companies’ Activities from Continuous Improvement and Cooperation Perspective
15. Vairavan Manivasagam
Tekinimo parametrų įtakos paviršiaus šiurkštumui tyrimas
Determination of Turning Parameters Influence on Surface Roughness

 

3 birželio d.

https://liedm.zoom.us/j/98385762762

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku