Pramonės inžinerija ir vadyba | Magsitrantūra | Viešieji gynimai

Baigiamųjų projektų gynimai 2021

Birželio 2 d. vyks II-osios pakopos Pramonės inžinerijos ir vadybos studijų programos baigiamųjų projektų viešas gynimas. Nuoroda į gynimą: https://liedm.zoom.us/j/98385762762

Eil. nr. Studento pavardė vardas, projekto tema
1. Avizovas Rolandas
Technologinio proceso parametrų įtaka fizinėms ir mechaninėms keraminių grindinio trinkelių savybėms
Influence of Technological Process Parameters on Physical and Mechanical Properties of Clay Paving Bricks
2. Balaji Sreemathy
Hidropneumatinės gręžimo mašinos su hidrauline pavaros sistema našumo galimybių tyrimas
Investigation on Possibilities to Enhance Productivity of Hydropneumatics Drilling Machine with Hydraulic Drive System
3. Easwaran Harivishnu
Lean metodikos diegimas pakuočių gamybos įmonėje „Rajalakshmi & C0“
Implementation of Lean Methodology for packaging production in the company “Rajalakshmi & C0”
4. Jawahar Deen Ahamed Johney Bashith
Mechaninio apdirbimo įrankių dilimo tyrimas ir mažinimas
Analysis and Reduction of Mechanical Processing Tools Wear
5. Kabaila Darius
3D spausdintų, anglies pluoštu armuotų kompozitinių konstrukcijų elektrinių savybių tyrimas
Investigation of Electrical Properties of 3D Printed Carbon Fiber Reinforced Composite Structures
6. Leonavičius Simonas
Žingsninio štampo analizė ir modernizavimas
Case Analysis and Modernization of Progressive Die
7. Muthulakshmi Perunchithiran Akil
Epoksidine derva dengto anglinio plieno eksploatacinių savybių tyrimai
Evaluation of Exploitation Properties of Epoxy-coated Carbon Steel
8. Nagarajan Harivasanth Ram
Valymo proceso, užtikrinančio hidraulinio cilindro efektyvumą, tyrimas
Investigation of Cleaning Process Ensuring the Efficiency of Hydraulic Cylinder
9. Nagarajan Sathish Kumar
Garderobo studija – tarpkultūrinis lyginamasis tyrimas
Wardrobe Study – Intercultural Comparative Investigation
10. Nagendhar Singh Balaji Bharat
Pramoninės įrangos patikimumo tyrimas ir gerinimas
Investigation and Improvement of Industrial Equipment Reliability
11. Rajagopalan Veeraraghavan
Dirbtiniu intelektu pagrįsto išlaidų prognozavimo modelio sukūrimas
Development of Cost Forecasting Model Based on Artificial Intelligence
12. Samuel Koil Pillai Daniel King
Tekstilės atliekų pakartotinas naudojimas termoplastiniuose kompozituose
The Reuse of Textile Waste in Thermoplastic Composites
13. Thiyagarajan Aravindan
Medvilnės verpimo našumo didinimas diegiant Lean vadybos metodus
Improvement of Cotton Spinning Productivity by Implementing Lean Management Tools
14. Umakanthan Vigneshwaran
Diskinių stabdžių rotoriaus projektavimas ir įvertinimas
Modernization and Evaluation of Disc Brake Rotor
15. Velžaitė Agnė
Žaliavų kokybės užtikrinimo tyrimas naudojant vizualinės patikros metodus ir žaliavos vaizdų klasifikavimą į kokybės kategorijas, maisto pramonės gamybos įmonėse
Investigation of Raw Material Quality Assurance Using Visual Inspection Methods and Raw Material Image Classification into Quality Categories Focusing on Manufacturing Company in the Food Industry
16. Venugopal Sunithakumari Vishanth
Padėklų, skirtų maisto perdirbimo pramonės logistikos kokybės problemoms spręsti, kūrimas
Development of Pallet to Resolve the Quality Problems in Logistics of Food Processing Industry

 

2 birželio d.

https://liedm.zoom.us/j/98385762762

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku