Šilumos energetika ir technologijos | Bakalauras | Viešieji gynimai

Baigiamųjų projektų gynimai 2020

Birželio 2 d. 9 val. vyks  I-osios pakopos Šilumos energetikos ir technologijų studijų programos baigiamųjų projektų viešieji gynimai. Dėl išsamesnės informacijos bei nuorodos gavimo į gynimus –  prašome kreiptis į studijų programos vadovą Algimantą Balčių el.p. algimantas.balcius@ktu.lt

 Eil.nr. Pavardė, vardas Tema
1 Eidukas Robertas Individualaus namo šildymo ir vėsinimo sistemų projektas
Project of Heating and Cooling Systems for an Individual Home
2 Grigaliauskaitė Aušrinė Elektrostatinio filtro skaitinis aerodinaminis tyrimas
Numerical Aerodynamic Study of Electrostatic Precipitator
3 Jasulaitis Adas Objekto šildymo katilinės su suskystintų dujų sistema projektas
Project of Heating Boiler House with Liquefied Gas System
4 Kazlauskas Hubertas AB „Grigeo“ šiluminės katilinės plėtros techninis – ekonominis pagrindimas
Technical – Economical Justification of AB Grigeo Heating Boiler Station Development
5 Matula Povilas Popieriaus gamybos metu susidariusio kondensato šilumos utilizavimas
Recovery of Condensate Heat Formed during Paper Production
6 Metelionis Matas Centralizuoto vėsinimo sistemos projektas
Project of District Cooling System
7 Ramoška Deividas Individualaus gyvenamojo namo modernizacija
Modernization of an Individual Residential House
8 Žiauberis Mantas Daugiabučio namo Jonavoje energijos vartojimo auditas
Energy Audit of an Multi-Apartment Building in Jonava
9 Žutautas Algirdas Transportinio šaldytuvo projektas
Project of Transport Refrigerator

Gynimų komisija: 

Energijos inžinerijos bakalauro kvalifikaciniam laipsniui teikti:

Aleksandras Sigitas Matelionis – AB „Kauno energija“ Šilumos tinklų tarnybos vyriausiasis inžinierius (komisijos pirmininkas);

Juozas Gudzinskas – Energetikos katedros docentas (komisijos sekretorius);

Algimantas Balčius – Energetikos katedros docentas;

Kęstutis Buinevičius – Energetikos katedros docentas;

Ramūnas Gatautis – Lietuvos energetikos instituto Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos mokslo darbuotojas;

Rolandas Jonynas – Energetikos katedros docentas;

Daiva Zeleniakienė – Mechanikos inžinerijos katedros docentė.

Kviečiame studentų vadovus, kuratorius, įmonių atstovus ir kitus asmenis, kurie prisidėjo prie studentų baigiamųjų darbų rengimo, dalyvauti viešuosiuose posėdžiuose ir stebėti transliacijas internete.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku