Termoinžinerija | Magistrantūra | Viešieji gynimai

Baigiamųjų projektų gynimai 2021

Birželio 3 d., 9 val.  vyks II-osios pakopos Termoinžinerijos studijų programos baigiamųjų projektų viešas gynimas. Nuoroda į gynimus: https://liedm.zoom.us/j/92449180616?pwd=Q3pUekhEN3lSRW9aOCtCRFl3a1NFZz09

Eil. nr. Studento pavardė vardas, projekto tema
1. Bieliauskas Justas
Biomasės dujinimo proceso ir sintezės dujų panaudojimo energijos gamybai analizė
Analysis of the Biomass Gasification Process and Synthesis Gas Use for Energy
2. Klepeckaitė Radvilė
Biokuro dūmų užterštumui sumažinti įpurškiamo vandens pernašos procesų modeliavimas
Modelling of Sprayed Water Transfer Processes to Reduce Pollution of Biofuel Flue Gas
3. Maziliauskas Dovydas
Įprastinio ir Organinio Renkino ciklo kogeneracinių elektrinių palyginamoji analizė
Comparative Analysis of Conventional and Organic Rankine Cycle Cogeneration Plants
4. Laugalis Gvidas
Termofikacinėje elektrinėje susidarančios atliekinės šilumos atgavimo šilumos siurbliais galimybių analizė
Feasibility Analysis of Waste Heat Recovery in Cogeneration Plant Using Heat Pumps
5. Jocys Edvinas
Biokuro termofikacinės elektrinės optimizavimo galimybių studija
Feasibility Study of Biomass Cogeneration Power Plant Performance Optimization
6. Overlingas Darius
Pastato šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų energetinio efektyvumo analizė
Energy Efficiency Analysis of Heating, Ventilation and Air Conditioning Systems of Building
7. Narkevičius Dovidas
Vandens virimo cilindrinio kūno paviršiuje termohidrodinaminis tyrimas
Thermohydrodynamic Study of Water Boiling on the Surface of a Cylindrical Body
8. Merliūnas Martynas
PV/T technologijos taikymo komercinės paskirties pastatuose galimybių studija
Feasibility Study of PV/T Technology Application in Commercial Buildings

3 birželio d. 09:00

https://liedm.zoom.us/j/92449180616?pwd=Q3pUekhEN3lSRW9aOCtCRFl3a1NFZz09

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku