Termoinžinerija | Magistras | Viešieji gynimai

Baigiamųjų projektų gynimai 2020

Birželio 4 d. 9 val. vyks  II-osios pakopos Termoinžinerijos studijų programos baigiamųjų projektų viešieji gynimai. Dėl išsamesnės informacijos bei nuorodos gavimo į gynimus –  prašome kreiptis į studijų programos vadovą Algimantą Balčių el.p. algimantas.balcius@ktu.lt

Eil. nr. Pavardė, vardas Tema
1 Jasevičius Eimantas Miesto katilinės taršos analizė ir emisijų mažinimas
Analysis of Urban Boiler-House Pollution  and Emission Reduction
2 Jomantas Giedrius Biokuro katilų efektyvumo didinimas
Efficiency Improvement of Biomass Boilers
3 Jatužis Dovydas Biržų miesto šilumos ūkio vystymo strategija
Heat Sector Development Strategy of Biržai City
4 Jankaitis Jonas Mažos galios kogeneracijos technologijų įdiegimo CŠT sistemose tyrimas
The Study of Small Scale Cogeneration Implementation Technology in District Heating Systems
5 Sakalauskas Gintaras Biokuro jėgainės efektyvumo analizė
Analysis of a Biofuel Power Plant Efficiency
6 Kapustinas Edvinas Įmonės energijos poreikių tenkinimo, panaudojant gamybos atliekas ir saulės energiją, galimybių analizė
Possibility Analysis of Company’s Energy Needs Using Production Waste and Solar Energy
7 Merkys Vaidas Šilumos tiekimo miesto kvartalui modernizavimo galimybių analizė
Analysis of Heat Supply Modernization Possibilities for the City Quarter

Gynimų komisija: 

Rimantas Bakas – Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pavaduotojas (komisijos pirmininkas);

Juozas Gudzinskas – Energetikos katedros docentas (komisijos sekretorius);

Kęstutis Buinevičius – Energetikos katedros docentas;

Ramūnas Gatautis – Lietuvos energetikos instituto Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos mokslo darbuotojas;

Rolandas Jonynas – Energetikos katedros docentas;

Gintautas Miliauskas – Energetikos katedros profesorius;

Daiva Zeleniakienė – Mechanikos inžinerijos katedros docentė

Kviečiame studentų vadovus, kuratorius, įmonių atstovus ir kitus asmenis, kurie prisidėjo prie studentų baigiamųjų darbų rengimo, dalyvauti viešuosiuose posėdžiuose ir stebėti transliacijas internete.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku