Aeronautikos inžinerija (EN) ir Transporto priemonių inžinerija (EN) | Magistras | Viešieji gynimai

Baigiamųjų projektų gynimai 2020

Birželio  3 d. 9 val. vyks  II-osios pakopos Transporto priemonių inžinerijos (EN) studijų programos baigiamųjų projektų viešieji gynimai. Dėl išsamesnės informacijos bei nuorodos gavimo į gynimus –  prašome kreiptis į studijų programos vadovą Artūrą Keršį el.p. arturas.kersys@ktu.lt

Eil. Nr. Studento vardas,  pavardė Temos pavadinimas
1. Andriuškevičius Vilius UAV Swarm Control Algorithm
Bepiločių orlaivių spiečiaus valdymo algoritmas
2. Baskutytė Ugnė Estimation of Defects Depths and Lateral Size Using Different Ultrasonic Techniques
Atstumo iki defektų ir defektų dydžio įvertinimas naudojant skirtingus ultragarsinių matavimų metodus
3. Butkus Mantas Design and Analysis of Bio-Inspired Flapping Wing UAV
Bio-įkvėpto bepiločio orlaivio su plasnojančiais sparnais projektavimas ir tyrimas
4. Desai Tarangkumar Lalchandbhai Investigation of Carbon Fibre Reinforced Composites for Impact Absorption In Automotive Applications
Anglies pluoštu armuotų kompozitų, skirtų smūgiams sugerti automobilių konstrukcijose, tyrimai
5. El Banna Ribal Investigation of Ultrasonic Techniques for Non-Destructive Testing of A-320 Wing Elevator
Ultragarsinių metodų, tinkamų A-320 sparno neardomąjai patikrai, tyrimas
6. Jonaitis Rokas Aircraft JAK-52 Brake System: Analysis, Research and Modernization
Lėktuvo JAK-52 stabdžių sistema: analizė, tyrimas ir modernizavimas
7. Kompelli Gopi Design and Comparative Analysis of Composite Intrusion Beams in Passenger Car’s Side Door
Lengvųjų automobilių šoninių durų kompozitinių apsauginių sijų projektavimas ir lyginamoji analizė
8. Kvietkaitė Saulė The Investigation of New Multifunctional Hierarchical Composites with Nanofillers for Structural Applications in Aviation
Naujų daugiafunkcinių hierarchinių kompozitų su nanoužpildais taikymo aviacijos konstrukciniams elementams tyrimas
9. Lukavičius Dainius Ultragarsinės neardomosios kontrolės panaudojimo orlaivių komponentų su gumos-aliuminio sujungimais patikrai galimybių tyrimas
Feasibility Study of Ultrasonic Non-Destructive Testing of Airplane Components with Rubber Aluminium Joints
10. Manimangalam Muralidaran Dwaraganath Aerodynamic and Structural Analysis of Spoilers for Passenger Cars
Spoilerių lengviesiems automobiliams aerodinaminiai ir struktūriniai tyrimai
11. Rajan Prabu Alex Blesson Raj Research and Modeling of Traffic on the A1 Kaunas to Vilnius Road
Eismo A1 kelyje Kaunas-Vilnius tyrimas ir modeliavimas
12. Sebestinas Žydrūnas Sraigtasparnio keliamojo sraigto tyrimas
Helicopter’s Main Rotor Hub Research
13. Selva Kumar Madhan Kumar Investigation and Modelling of Traffic Congestion in the Case of a Smart Intersection
Eismo spūsčių išmanios sankryžos atveju tyrimas ir modeliavimas
14. Shaik Khaja Naib Rasool Ultrasonic NDE of T-shaped CFRP Component Using Phased Arrays
T-formos komponentų iš anglies pluoštu armuoto plastiko ultragarsinė neardomoji kontrolė naudojant fazuotas gardeles
15. Simonavičiūtė Agnė UAV Signal Propagation Simulation in Normal and Hazardous Weather Conditions
Bepiločio skraidymo aparato signalo sklidimo modeliavimas normaliomis ir pavojingomis oro sąlygomis
16. Wilson Ajun The Development of Hybrid Nanoreinforced Polymer Composites for Applications in Automotive Structures
Hibridinių polimerinių kompozitų su nanoužpildais, skirtų automobilių konstrukciniams elementams, tyrimas

Gynimų komisija:

Mindaugas Dimaitis – VšĮ Transporto kompetencijų agentūros Kelių ir transporto tyrimų departamento direktorius (komisijos pirmininkas);

Rolandas Makaras – Transporto inžinerijos katedros docentas (komisijos sekretorius);

Saulius Baskutis – Gamybos inžinerijos katedros docentas;

Žilvinas Bazaras – Transporto inžinerijos katedros profesorius;

Vytautas Birbalas – Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo inžinierius;

Rimantas Didžiokas – Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Inžinerijos katedros profesorius;

Algimantas Fedaravičius – Transporto inžinerijos katedros profesorius;

Saulius Japertas – Transporto inžinerijos katedros docentas;

Artūras Keršys – Transporto inžinerijos katedros profesorius;

Sigitas Kilikevičius – Transporto inžinerijos katedros docentas;

Vaidas Lukoševičius – Transporto inžinerijos katedros profesorius.

Kviečiame studentų vadovus, kuratorius, įmonių atstovus ir kitus asmenis, kurie prisidėjo prie studentų baigiamųjų darbų rengimo, dalyvauti viešuosiuose posėdžiuose ir stebėti transliacijas internete.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku