Transporto priemonių inžinerija | Magistras | Viešieji gynimai

Baigiamųjų projektų gynimai 2020

Birželio  4 d. 9 val. vyks  II-osios pakopos Transporto priemonių inžinerijos studijų programos baigiamųjų projektų viešieji gynimai. Dėl išsamesnės informacijos bei nuorodos gavimo į gynimus –  prašome kreiptis į studijų programos vadovą Artūrą Keršį el.p. arturas.kersys@ktu.lt

Eil. Nr. Studento vardas,  pavardė Temos pavadinimas
1. Andriūnas Ignas Transporto priemonių amžiaus ir saugumo priklausomybių tyrimas
Investigation of Vehicle Age and Safety Dependencies
2. Baniulis Audrius Lokomotyvo ir automobilio susidūrimų tyrimas
Investigation of Locomotive-Car Collisions
3. Barkauskas Tomas Autocisternos-puspriekabės konstrukcijos ir skysto krovinio dinamikos tyrimas
Research of Road Tanker Semi-Trailer Structure and Liquid Cargo Dynamics Interaction
4. Černiauskas Donatas Lietuvos valstybinės reikšmės kelių avaringumo tyrimas ir prognozavimas Kauno regione
Investigation and Forecasting of Accident Rate on Lithuanian Roads of National Significance in Kaunas Region
5. Čijunskas Haroldas Krovinių kėlimo lifto įrengimo dengtame vagone naudingumo tyrimas
Investigation of Goods Loading Efficiency into Covered Wagon by Lift
6. Daukševičius Povilas Vidaus degimo variklio sistemų sureguliavimo įtaka išmetamųjų dujų emisijai
The Influence of Internal Combustion Engine System Adjustments on Exhaust Emissions
7. Derenčius Rasvydas Transporto srautų trišalėje sankryžoje tyrimas ir modeliavimas
Research and Modeling of Traffic Flows at a Triangular Intersection
8. Jančė Irmantas Elektrinio traukinio EJ575 pantografo priežiūros, eksploatavimo ir patikimumo tyrimas
Investigation of Maintenance, Operation and Reliability of Electric Train EJ575 Pantograph
9. Jasionis Aistis Elektromobilio skirtingų kartų ličio jonų baterijų iškrovos tyrimas veikiant eksploataciniams veiksniams
Investigation of Consumable Factors Affects for the Discharge of Different Generation Lithium-Ion Battery
10. Kulikauskas Liutauras Eismo intensyvumo rodiklių miesto teritorijoje tyrimas
Investigation of Traffic Volume Indicators in an Urban Area
11. Ligeika Povilas Padidėjusio šilumvežių 2M62(U)M aširačių antbriaunių dilimo tyrimas
Investigation of Increased Abrasion of the Locomotives 2M62(U)M Wheel Flanges
12. Meškauskas Aurimas Saulės elementų elektromobiliuose efektyvumo tyrimas
Investigation of Solar Cell Efficiency in Electric Vehicles
13. Mikolaitis Tomas Automobilinių saugos lankų įtakos kėbulo stiprumui tyrimas
Investigation of Influence of Vehicle Safety Roll Cage on Body Strength
14. Milkintas Gvidas Karinės šarvuotos transporto priemonės balistinių charakteristikų tyrimas
Investigation of the Ballistic Characteristics of a Military Armored Vehicle
15. Misiūnaitė Laima Elektrinių traukinių EJ575 techninių ir eksploatacinių parametrų tyrimas
Investigation of Technical and Operational Parameters of the Electric Trains EJ575
16. Narūnas Vytauras Lokomotyvo generatorių rotorių apvijų poslinkių priežasčių tyrimas
Research of the Reasons Locomotive Rotor Windings Displacements of Generators
17. Nėnys Dovydas Eksperimentiniai stabdžių skysčio virimo temperatūros tyrimai
Experimental Investigations of the Boiling Temperature of Brake Fluid
18. Petkevičius Paulius Transporto bendrovės „X“ terminalo procesų ir plėtros tyrimas
Research of Processes and Development in the Terminal of the Transport Company X
19. Petrauskas Povilas Elektrinių traukinių energijos sąnaudų tyrimas
Investigation of the Energy Consumption of Electric Trains
20. Skarupskas Deividas Geležinkelių pervažose įvykusių eismo įvykių tyrimas
Investigation of Traffic Accidents at the Level Crossings
21. Šeštokas Artūras Lokomotyvų kapitalinio remonto apimčių didinimo tyrimas
Investigation of the Increasing Volume of Work Locomotives Capital Repairs
22. Šlekonis Aurimas Elektromobilių įkrovimo stotelių tinklo Lietuvoje plėtros tyrimas
Research of Electric Vehicle Charging Station Network Development in Lithuania
23. Zacharevičius Evaldas Traukinių eismo valdymo sistemos (ERTMS/ETCS) diegimo Lietuvos geležinkelių tinkle galimybių tyrimas
Study of European Rail Traffic Management System (ERTMS/ETCS) Integration into the Lithuanian Railway Network

Gynimų komisija:

Mindaugas Dimaitis – VšĮ Transporto kompetencijų agentūros Kelių ir transporto tyrimų departamento direktorius (komisijos pirmininkas);

Rolandas Makaras – Transporto inžinerijos katedros docentas (komisijos sekretorius);

Saulius Baskutis – Gamybos inžinerijos katedros docentas;

Žilvinas Bazaras – Transporto inžinerijos katedros profesorius;

Vytautas Birbalas – Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo inžinierius;

Rimantas Didžiokas – Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Inžinerijos katedros profesorius;

Algimantas Fedaravičius – Transporto inžinerijos katedros profesorius;

Saulius Japertas – Transporto inžinerijos katedros docentas;

Artūras Keršys – Transporto inžinerijos katedros profesorius;

Sigitas Kilikevičius – Transporto inžinerijos katedros docentas;

Vaidas Lukoševičius – Transporto inžinerijos katedros profesorius.

Kviečiame studentų vadovus, kuratorius, įmonių atstovus ir kitus asmenis, kurie prisidėjo prie studentų baigiamųjų darbų rengimo, dalyvauti viešuosiuose posėdžiuose ir stebėti transliacijas internete.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku