Pakavimo inovacijų ir tyrimų centras

KTU Pakavimo inovacijų ir tyrimų centras – tai vienintelis specializuotas pakavimo tyrimų centras Lietuvoje, padedantis įmonėms suprasti ir įgyvendinti pakuočių atitikties reikalavimus, atlikti reikiamus tyrimus, paruošti rinkai teikiamų pakuočių atitikties deklaracijas.

PITC siūlo paslaugas verslo ir mokslinių tyrimų partneriams šiais klausimais:

  • Pakavimo pramonės strateginis vystymas, politikos formavimas ir teisinis reguliavimas
  • Pakavimo procesai ir technologijos
  • Pakavimo procesų automatizavimas, ypač tokių produktų, kurių savybės nepalankios automatiniam jų pakavimui
  • Specializuotų nestandartinių pakavimo įrenginių kūrimas
  • Aplinkai „draugiškos“ pakuotės: medžiagos ir darnaus būvio ciklo formavimas
  • Skaitmeninės pakuočių projektavimo ir gamybos technologijos
  • Darbuotojų mokymai pakuočių eko-dizaino klausimais

Pakavimo inovacijų ir tyrimų centro patirtis automatinių pakavimo mašinų, daugiausiai skirtų maisto (pieno, mėsos, kt.) pramonei, tyrimo, kūrimo ir diegimo praktikoje srityse siekia beveik penkis dešimtmečius. Išskirtinis PITC kompetencijos bruožas yra orientacija į praktinius tyrimų rezultatus. Prototipų kūrimas, gamyba, visapusiški bandymai bei tobulinimas visuomet buvo neatsiejama naujų įrenginių kūrimo dalis, leidžianti  pasiekti, kad kuriamieji įrenginiai pilnai atitiktų tiek pramonės, tiek ir įvairių reglamentų keliamus formalius reikalavimus. Vienas iš 2014 metų reorganizacijos tikslų buvo išplėsti centro veiklą, į ją integruojant įvairių universiteto mokslo krypčių, visų pirma chemijos, mechanikos, elektronikos, IT specialistus ir tuo būdu pasiūlant potencialiems užsakovams pilnesnį paslaugų paketą. Pastaraisiais metais vis didesnę reikšmę centro veikloje įgauna su pakuotėmis ar pakavimu susiję teisinio reguliavimo, darnios plėtros bei poveikio aplinkai klausimai. Centre sukauptų ekspertinių žinių pagrindu parengta Europos Bendrijos Pakuočių ir pakuočių atliekų Direktyvos 94/62EB diegimo Lietuvoje studija, kurios užsakovas yra LR Ūkio ministerija. Šiais klausimais konsultacijos teikiamos verslui ir valdžios institucijų atstovams.

Pakavimo Inovacijų ir tyrimų centro (PITC) istorijos pradžia- 1968 metai, kai tuometiniame Kauno politechnikos institute buvo įkurta Pakavimo automatų tyrimo ir projektavimo laboratorija.

Laboratorija, kurioje dirbo virš 120 inžinierių ir mokslininkų, netrukus tapo žinomu tyrimų centru dėl jame kuriamų naujo tipo automatinių „form-fill-seal“ tipo pakavimo mašinų. Šios mašinos integruoja ir automatiškai atlieka kelias skirtingas gamybines operacijas: pagamina pakuotę, užpildo produktu ir užsandarina, kas leidžia pasiekti didelį darbo našumą lyginant su tradicinėmis pakavimo technologijomis.

Laboratorijoje buvo sukurta virš 100 įvairios paskirties pakavimo mašinų ir įrenginių, pagaminti prototipai, parengti ir specializuotoms gamybinėms įmonėms (pvz. AB FASA, www.fasa.eu) perduoti jų techninės ir technologinės dokumentacijos paketai. Apie 15 mašinų tipų buvo ir tebėra gaminami serijomis. Bendras PITC sukurtų ir pagamintų mašinų ir įrenginių skaičius siekia daugiau nei 3000.

Pakavimo mašinų ir įrenginių kūrimas Centre visada rėmėsi jame vykdomais moksliniais tyrimais: 16 jo darbuotojų įgijo mokslų daktaro, 2 habilituoto daktaro laipsnius, o techniniai sprendimai apginti daugiau kaip 200 patentų ar autorinių liudijimų.

Laikotarpis po 1990 metų laboratorijai buvo kupinas iššūkių dėl problemų, kurios kilo jos gamybiniams partneriams pereinant prie atviros, laisvos rinkos principais grįstos ekonominės veiklos.

2004 metais laboratorija reorganizuota į Kauno technologijos universiteto Pakavimo tyrimų centrą, daugiausiai besiorientuojantį į projektinę veiklą ir kurio darbuotojų skaičių daugiausiai lemia įgyvendinamų projektų poreikiai.

2014 metų sausio mėn. Pakavimo tyrimų centras buvo reorganizuotas į Pakavimo inovacijų ir tyrimų centrą, siekiant daugiau dėmesio skirti darniai plėtrai bei inovacijoms, jas grindžiant tarpdisciplininiu požiūriu bei plačiai integruojant chemijos, mechanikos, elektronikos ir IT, vadybos (logistikos), aplinkosaugos specialistų ir mokslininkų veiklas.

Kontaktai

Ingrida Medelienė
Administratorė

Studentų g. 54–202
tel. +370 612 10430
e. p. ingrida.medeliene@ktu.lt

 

Naujienos

 

Centro darbuotojai

Doc. Visvaldas Varžinskas

Centro vadovas

Studentų g. 56-209, Kaunas
tel. +370 (37) 300 762
e. p. visvaldas.varzinskas@ktu.lt

Centro darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Dr. Kostas Bendoraitis Jaunesnysis mokslo darbuotojas Studentų g. 54–203 +370 652 31006 kostas.bendoraitis@ktu.lt
Valda Grigolaitė Jaunesnioji mokslo darbuotoja Studentų g. 54 valda.grigolaite@ktu.lt
Ieva Kazulytė Projekto specialistė Studentų g. 54–203 +370 675 54179 ieva.kazulyte@ktu.lt
Doc. dr. Alis Lebedys Jaunesnysis mokslo darbuotojas Studentų g. 54–203 +370 611 10815 alis.lebedys@ktu.lt
Ingrida Medelienė Administratorė Studentų g. 54–202 +370 612 10430 ingrida.medeliene@ktu.lt
Dr. Eugenijus Milčius Jaunesnysis mokslo darbuotojas Studentų g. 54–203 +370 698 24727 eugenijus.milcius@ktu.lt
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku