Pakavimo inovacijų ir tyrimų centras

 

KTU Pakavimo inovacijų ir tyrimų centras – tai vienintelis specializuotas pakavimo tyrimų centras Lietuvoje, padedantis įmonėms suprasti ir įgyvendinti pakuočių atitikties reikalavimus, atlikti reikiamus tyrimus, paruošti rinkai teikiamų pakuočių atitikties deklaracijas.

PITC siūlo paslaugas verslo ir mokslinių tyrimų partneriams šiais klausimais:

 • Pakavimo pramonės strateginis vystymas, politikos formavimas ir teisinis reguliavimas
 • Pakavimo procesai ir technologijos
 • Pakavimo procesų automatizavimas, ypač tokių produktų, kurių savybės nepalankios automatiniam jų pakavimui
 • Specializuotų nestandartinių pakavimo įrenginių kūrimas
 • Aplinkai „draugiškos“ pakuotės: medžiagos ir darnaus būvio ciklo formavimas
 • Skaitmeninės pakuočių projektavimo ir gamybos technologijos
 • Darbuotojų mokymai pakuočių eko-dizaino klausimais
 • Mokslinio tyrimo, bandomųjų, konstravimo ar technologinių darbų projekto atlikimo sutarties SV9-2488 „Inovatyvių duonos vėsinimo, pjaustymo, pakavimo ir sudėjimo į dėžes įrenginių sukūrimo moksliniai tyrimai ir inžinerinė analizė“, vykdoma įgyvendinant projektą „Inovatyvių duonos vėsinimo, pjaustymo, pakavimo ir sudėjimo į dėžes įrenginių sukūrimas“,  pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 Prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“.
  Užsakovas: UAB „Dovaina“ (2019 – 2021).
  .
 • Mokslinio tyrimo, bandomųjų, konstravimo ar technologinių darbų projekto atlikimo sutars SV9-2066 „Antrinio EPS panaudojimo, kuriant GPPS AR antrinius EPS produktus, galimybių tyrimas ir poveikio aplinkai vertinimas“.
  Užsakovas UAB „Kauno Šilas“ (2018-2019).
  .
 • Mokslinio tyrimo, bandomųjų, konstravimo ar technologinių darbų projektas  Nr.SV9-853, „Alkoholinių gėrimų su grūdinių kultūrų varpa butelyje išpylimo, filtruojant kietąsias daleles (akuotus), problemos tyrimas ir naujo kamščio konstrukcijos techninių sprendimų paieška bei adaptavimas pramoninei gamybai, tame tarpe išradimo sukūrimas (naujas ir pažangus problemos (uždavinio) techninis sprendimas, sietinas su naujo įrengimo, produkto ar proceso sukūrimu)“.
  Užsakovas: AB „MV group production“ (2016-2019).
  .
 • Mokslinio tyrimo, bandomųjų, konstravimo ar technologinių darbų projekto atlikimo sutartis Nr.SV9-1495 „Inovatyvios grupinės/ transportinės pakuotės prototipo parametrų įvertinimas pagal prekių skirstymo įprastinių tinklų eksploatacinių bandymų standartą“.
  Užsakovas: UAB „MicroMatic“ (2017-2018).
  .
 • Mokslinio tyrimo, bandomųjų, konstravimo ar technologinių darbų projekto atlikimo sutartis Nr. SV9-1319  „Vaizdinės ir tekstinės informacijos perkėlimo ant pakuotės ar vienetinio gaminio automatizavimo galimybių studija“.
  Užsakovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Klinger ir Eligijus“ (2017-2018).
  .
 • Mokslinio tyrimo, bandomųjų, konstravimo ar technologinių darbų projekto atlikimo sutartis Nr. SV9-1318  „Pakuočių medžiagų minimizavimo ir pakuočių optimizavimo kompleksinių tyrimų ir metodikų diegimas siekiant užtikrinti taršos prevenciją“.
  Užsakovas: UAB „BALTPACK“ (2017-2018).
  .
 • Mokslinio tyrimo, bandomųjų, konstravimo ar technologinių darbų projekto atlikimo sutartis SV9-0741 „Bitumo pakuotės funkcinės sistemos sukūrimas“.
  Užsakovas: UAB „Dervos industrija LT“ (2016-2017).
  .
 • Mokslinio tyrimo darbų projektas Nr. SV9-0405 UAB „Plastma“ rinkai tiekiamų pakuočių savybių eksperimentinių tyrimų, siekiant įvertinti funkcinę atitiktį ES Darniųjų standartų (EN13427-13432) reikalavimams“.
  Užsakovas: UAB „Plastma“. (2016).
  .
 • Mokslinio tyrimo darbų projektas Nr. SV9-0511 UAB „SKUBA“ rinkai tiekiamų pakuočių savybių eksperimentinių tyrimų, siekiant įvertinti funkcinę atitiktį ES Darniųjų standartų (EN13427-13432) reikalavimams“.
  Užsakovas: UAB „SKUBA“. (2016).
  .
 • Mokslinio tyrimo darbų projektas Nr. SV9-0351 UAB „Estrella Baltics“ rinkai tiekiamų pakuočių savybių eksperimentinių tyrimų, siekiant įvertinti funkcinę atitiktį ES Darniųjų standartų (EN13427-13432) reikalavimams”.
  Užsakovas: UAB „Estrella Baltics“. (2015).
  .
 • Mokslinio tyrimo darbų projektas Nr. SV9-0343 „Rinkai tiekiamų pakuočių savybių eksperimentinių tyrimų, siekiant įvertinti funkcinę atitiktį ES Darniųjų standartų (EN13427-13432) reikalavimams“.
  Užsakovas: K. Cesevičiaus individuali plastmasinių gaminių įmonė. (2015).
  .
 • Mokslinio tyrimo darbų projektas Nr. SV9-0312 UAB „Julisa“ rinkai tiekiamų pakuočių savybių eksperimentinių tyrimų, siekiant įvertinti funkcinę atitiktį ES Darniųjų standartų (EN13427-13432) reikalavimams”.
  Užsakovas: UAB „Julisa“. (2015).
  .
 • Mokslinio tyrimo darbų projektas Nr. SV9-0267 UAB  „Ukmergės gelžbetonis“ rinkai tiekiamų pakuočių savybių eksperimentinių tyrimų, siekiant įvertinti funkcinę atitiktį ES Darniųjų standartų (EN13427-13432) reikalavimams”.
  Užsakovas: UAB „Ukmergės gelžbetonis“. (2015).
  .
 • Mokslinio tyrimo darbų projektas Nr. SV9-0214 AB „Volfas Engelman“ rinkai tiekiamų pakuočių savybių eksperimentinių tyrimų, siekiant įvertinti funkcinę atitiktį ES Darniųjų standartų (EN13427-13432) reikalavimams”.
  Užsakovas: AB „Volfas Engelman“. (2015).
  .
 • Mokslinio tyrimo darbų projektas Nr. SV9-0172 UAB „Viking Malt“ rinkai tiekiamų pakuočių savybių eksperimentinių tyrimų, siekiant įvertinti funkcinę atitiktį ES Darniųjų standartų (EN13427-13432) reikalavimams”.
  Užsakovas: UAB „Viking Malt“. (2015).
  .
 • Mokslinio tyrimo darbų projektas Nr. SV9-0074 UAB „DS Smith Packaging Lithuania“ rinkai tiekiamų pakuočių savybių eksperimentinių tyrimų, siekiant įvertinti funkcinę atitiktį ES Darniųjų standartų (EN13427-13432) reikalavimams“.
  Užsakovas: AB „Volfas Engelman“. (2015).

Pakavimo inovacijų ir tyrimų centro patirtis automatinių pakavimo mašinų, daugiausiai skirtų maisto (pieno, mėsos, kt.) pramonei, tyrimo, kūrimo ir diegimo praktikoje srityse siekia beveik penkis dešimtmečius. Išskirtinis PITC kompetencijos bruožas yra orientacija į praktinius tyrimų rezultatus.

Prototipų kūrimas, gamyba, visapusiški bandymai bei tobulinimas visuomet buvo neatsiejama naujų įrenginių kūrimo dalis, leidžianti  pasiekti, kad kuriamieji įrenginiai pilnai atitiktų tiek pramonės, tiek ir įvairių reglamentų keliamus formalius reikalavimus. Vienas iš 2014 metų reorganizacijos tikslų buvo išplėsti centro veiklą, į ją integruojant įvairių universiteto mokslo krypčių, visų pirma chemijos, mechanikos, elektronikos, IT specialistus ir tuo būdu pasiūlant potencialiems užsakovams pilnesnį paslaugų paketą.

Pastaraisiais metais vis didesnę reikšmę centro veikloje įgauna su pakuotėmis ar pakavimu susiję teisinio reguliavimo, darnios plėtros bei poveikio aplinkai klausimai. Centre sukauptų ekspertinių žinių pagrindu parengta Europos Bendrijos Pakuočių ir pakuočių atliekų Direktyvos 94/62EB diegimo Lietuvoje studija, kurios užsakovas yra LR Ūkio ministerija. Šiais klausimais konsultacijos teikiamos verslui ir valdžios institucijų atstovams.

Pakavimo Inovacijų ir tyrimų centro (PITC) istorijos pradžia- 1968 metai, kai tuometiniame Kauno politechnikos institute buvo įkurta Pakavimo automatų tyrimo ir projektavimo laboratorija.

Laboratorija, kurioje dirbo virš 120 inžinierių ir mokslininkų, netrukus tapo žinomu tyrimų centru dėl jame kuriamų naujo tipo automatinių „form-fill-seal“ tipo pakavimo mašinų. Šios mašinos integruoja ir automatiškai atlieka kelias skirtingas gamybines operacijas: pagamina pakuotę, užpildo produktu ir užsandarina, kas leidžia pasiekti didelį darbo našumą lyginant su tradicinėmis pakavimo technologijomis.

Laboratorijoje buvo sukurta virš 100 įvairios paskirties pakavimo mašinų ir įrenginių, pagaminti prototipai, parengti ir specializuotoms gamybinėms įmonėms (pvz. AB FASA, www.fasa.eu) perduoti jų techninės ir technologinės dokumentacijos paketai. Apie 15 mašinų tipų buvo ir tebėra gaminami serijomis. Bendras PITC sukurtų ir pagamintų mašinų ir įrenginių skaičius siekia daugiau nei 3000.

Pakavimo mašinų ir įrenginių kūrimas Centre visada rėmėsi jame vykdomais moksliniais tyrimais: 16 jo darbuotojų įgijo mokslų daktaro, 2 habilituoto daktaro laipsnius, o techniniai sprendimai apginti daugiau kaip 200 patentų ar autorinių liudijimų.

Laikotarpis po 1990 metų laboratorijai buvo kupinas iššūkių dėl problemų, kurios kilo jos gamybiniams partneriams pereinant prie atviros, laisvos rinkos principais grįstos ekonominės veiklos.

2004 metais laboratorija reorganizuota į Kauno technologijos universiteto Pakavimo tyrimų centrą, daugiausiai besiorientuojantį į projektinę veiklą ir kurio darbuotojų skaičių daugiausiai lemia įgyvendinamų projektų poreikiai.

2014 metų sausio mėn. Pakavimo tyrimų centras buvo reorganizuotas į Pakavimo inovacijų ir tyrimų centrą, siekiant daugiau dėmesio skirti darniai plėtrai bei inovacijoms, jas grindžiant tarpdisciplininiu požiūriu bei plačiai integruojant chemijos, mechanikos, elektronikos ir IT, vadybos (logistikos), aplinkosaugos specialistų ir mokslininkų veiklas.

Kontaktai

Ingrida Medelienė
Administratorė

Studentų g. 54–202
tel. +370 612 10430
e. p.  ingrida.medeliene@ktu.lt

Išradimai, patentinės paraiškos, publikacijos

Nacionaliniai patentai

 • Filtras su oro pralaida butelio kamštyje / išradėjai: Visvaldas Varžinskas, Virginija Jankauskaitė, Eugenijus Milčius, Alis Lebedys; savininkas: AB “MV GROUP Production”. 2019. 13 p. Patento ID: LT 6581 B.

Tarptautinės patentinės paraiškos

 • Bottle Cap with filter and airtight. Inventors: Visvaldas Varžinskas, Virginija Jankauskaitė, Eugenijus Milčius, Alis Lebedys. Patented B65D 25/00, 2018/18, 2018-09-25, International patent application PINO / WIPO (WIPO – World International Property Organization) Nr.: PCT/IB2018/051426).
  .
 • Filter with an air permeability in a bottle stopper / Inventors: Visvaldas Varžinskas, Virginija Jankauskaitė, Eugenijus Milčius, Alis Lebedys; applicant: AB “MV GROUP Production”. Publication Number: WO/2018/172872, International Application No.PCT/IB2018/051426, Publication Date 27.09.2018.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose:

 • Varžinskas, Visvaldas; Milčius, Eugenijus. Sustainable packaging: concept, materials and tools for design. eISBN: 9783319710624 ; ISSN/eISSN: 2523-7403 ; 2523-7411 ; DOI: 10.1007/978-3-319-71062-4_37-1 Responsible consumption and production / editors: Walter Leal Filho, Anabela Marisa Azul, Luciana Brandli, Pinar Gökcin Özuyar, Tony Wall. Cham : Springer Nature, 2019. p. [1-13].
  .
 • Kliaugaitė, Daina, Varžinskas, Visvaldas, Baikauskienė, Agnė, Miliūnas, Valdas, Greenhouse gas emission reduction in frozen food packaging. // Environmental engineering and management journal. Iasi: Gh. Asachi Technical University of Iasi. ISSN 1582-9596. 2015, vol. 14, no. 00, p. [1-23]. [ISI Web of science].
  .
 • Visvaldas Varžinskas, Jurgis Staniškis, Milda Knašyte. Decision-making support system based on LCA for aseptic packaging recycling//Waste Management & Research 2012 30(9) 931– 939, SAGE, DOI: 10.1177/0734242X12448519.

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

 • Varžinskas, Visvaldas, Main drivers for successful development of packaging: analysis, legislation and systematic approach. // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1649. 2015, vol. 71, no. 1, p. 3-4. [INSPEC; CAB Abstracts].
  .
 • Lebedys, Alis, Milčius, Eugenijus, Bendoraitis, Kostas, Varžinskas, Visvaldas, Karpušenkaitė, Aistė, Issues related to implementation of the EU requirements on plastic crates and pallets containing heavy metals in Lithuania. 2015-10-27. // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1649. 2015, Vol. 71, no. 2, p. 31-41. [INSPEC; CAB Abstracts].
  .
 • Bioplastics: development, possibilities and difficulties. Aistė Karpušenkaitė, Visvaldas Varžinskas. Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. 2014, Vol. 68, no. 2. ISSN 1392-1649 p. 69-78.
  .
 • Varžinskas, Visvaldas; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Lebedys, Alis; Kibirkštis, Edmundas; Miliūnas, Valdas. Life cycle assessment of common plastic packaging for reducing environmental impact and material consumption // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1649. 2009, nr. 4(50), p. 57-65.
  .
 • Varžinskas, Visvaldas; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Lebedys, Alis; Kibirkštis, Edmundas; Bivainis, Vaidas. Assessment and minimization of life-cycle based environmental impact of paper packaging // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1649. 2009, nr. 1(47), p. 40-49.
 • Varžinskas, Visvaldas; Lebedys, Alis; Milčius, Eugenijus; Kazulytė, Ieva. Į ES rinką išleidžiamų pakuočių ir pakuočių atliekų teisinių reikalavimų įgyvendinimo aspektai įmonėms. Vilnius; Kaunas: Komunikacijos agentūra.
  .
 • KTU Pakavimo inovacijų ir tyrimų centras, 2017. 88 p. ISBN 9786099575261.
  Varžinskas, Visvaldas; Lebedys, Alis; Milčius, Eugenijus; Kazulytė, Ieva. ES pakuočių ir pakuočių atliekų reikalavimų įgyvendinimo ir atitikties pagrindimo aspektai įmonėms, išleidžiančioms į ES rinką pakuotę ar supakuotus gaminius: mokymo ir metodinė priemonė. Vilnius: Komunikacijos agentūra, 2016. 88 p. ISBN 9786099575247.
  .
 • Varžinskas, Visvaldas; Lebedys, Alis; Milčius, Eugenijus; Kazulytė, Ieva. ES pakuočių ir pakuočių atliekų politikos aspektai ir reikalavimai įmonėms, išleidžiančioms į rinką pakuotę ir supakuotus gaminius. Vilnius: Komunikacijos agentūra, 2015. 53 p. ISBN 9786099575209.

Naujienos

 

Centro darbuotojai

Doc. Visvaldas Varžinskas

Centro vadovas

Studentų g. 54-209, Kaunas
tel. +370 37 323887
e. p. visvaldas.varzinskas@ktu.lt

Centro darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Ingrida Medelienė Administratorė Studentų g. 54–202 +370 612 10430 ingrida.medeliene@ktu.lt
Valda Grigolaitė Jaunesnioji mokslo darbuotoja Studentų g. 54–203 valda.grigolaite@ktu.lt
Zita Markevičiūtė Jaunesnioji mokslo darbuotoja Studentų g. 54–203 +370 685 17113 zita.markeviciute@ktu.lt
Doc. dr. Alis Lebedys Jaunesnysis mokslo darbuotojas Studentų g. 54–203 +370 611 10815 alis.lebedys@ktu.lt
Dr. Eugenijus Milčius Jaunesnysis mokslo darbuotojas Studentų g. 54–203 +370 698 24727 eugenijus.milcius@ktu.lt
 

Doktorantai

Sekite mus
Narystė tarptautinėse organizacijose