Energetikos katedra

Energetikos katedra kasmet organizuoja tradicinę mokslinę konferenciją “Šilumos energetika ir technologijos”.
Katedros darbuotojai vykdo eilę šalies ir tarptautinių mokslinių projektų.

Katedra kuruoja šias studijų programas:

Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos (bakalauro)

Specializacijos: šilumos energetika; šaldymo inžinerija; naftos, dujų ir biokuro inžinerija

 

Antrosios pakopos studijų programos (magistrantūros)

Specializacijos: atsinaujinančios energijos technologijos; kuro inžinerija; šilumos energetika; termotechnologijos

Šilumos ir atomo energetikos katedroje vykdomi teoriniai ir taikomieji tyrimai pagal tokias tematikas:

• Šilumos ir masės pernešimo procesų sąveika dvifazėse dujų – skysčio lašelių sistemose

• Šilumos ir impulso pernaša dvifaziuose putų srautuose ir gravita-cinėje skysčio plėvelėje

• Kuro degimo kokybė bei emisijų mažinimas degimo proceso metu, azoto oksidų susidarymo mažinimo būdai

• Šaldymo kompresorių kūrimo bei tyrimų darbai

• Šilumos transformavimo procesai ir įrenginiai

• Energetinių resursų tausojimo tyrimai

• Avarinių įvykių skaičiavimas, naudojant programinius paketus, bei jų analizė, siekiant didinti saugų branduolinių reaktorių darbą

• Ekspertiniai branduolinės saugos projektų vertinimai, norminių dokumentų rengimas

• Naftos produktų lakiųjų organinių junginių emisijų talpyklose tyrimai

Taikomieji darbai

• Savivaldybių šilumos ūkio specialiųjų planų rengimas

• Šilumos tiekimo įmonių, pramonės įmonių termoinžinerinių sistemų analizė ir optimizavimas, rekomendacijų modernizavimui pateikimas

• Kuro degimo tyrimai

Kuro tyrimai:

• Kietojo kuro drėgnumo, pelningumo ir elementinės sudėties (C,H,N,S) nustatymas analizatoriumi „Vario EL III”

• Vandens, dervų, sieros kiekio skystajame kure nustatymas

• Pliūpsnio temperatūros, kinematinio klampio, sočiųjų garų slė-gio nustatymas

• Šalto filtro užsikimšimo temperatūros nustatymas

• Naftos produktų distiliacinės charakteristikos

• Kuro spalvingumo nustatymas Saibolt‘o prietaisu

Kontaktai

Irena Gacevičiūtė
Administratorė

Studentų g. 56 – 438, Kaunas
tel. +370 (37) 300 445
e. p. midf.saek@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

Egidijus Puida
Doc. Egidijus Puida

Katedros vedėjas

Studentų g. 56-439, Kaunas
tel. +370 (37) 300 436
e. p. egidijus.puida@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Prof. dr. Vytautas Dagilis Profesorius Studentų g. 56–402 +370 614 42062 vytautas.dagilis@ktu.lt
Prof. habil. dr. Gintautas Miliauskas Profesorius Studentų g. 56–440 +370 (37) 300 437 gintautas.miliauskas@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Doc. dr. Algimantas Balčius Docentas Studentų g. 56–402 +370 614 41550 algimantas.balcius@ktu.lt
Doc. dr. Kęstutis Buinevičius Docentas Studentų g. 56–427 kestutis.buinevicius@ktu.lt
Doc. dr. Juozas Gudzinskas Docentas Studentų g. 56–404 juozas.gudzinskas@ktu.lt
Doc. dr. Rolandas Jonynas Docentas Studentų g. 56–427 rolandas.jonynas@ktu.lt
Doc. dr. Valdas Lukoševičius Docentas Studentų g. 56–441 valdas.lukosevicius@ktu.lt
Doc. dr. Raimondas Pabarčius Docentas Studentų g. 56–427 raimondas.pabarcius@ktu.lt
Doc. dr. Robertas Poškas Docentas Studentų g. 56–428 robertas.poskas@ktu.lt
Doc. dr. Egidijus Puida Docentas Studentų g. 56–439 +370 (37) 300 436 egidijus.puida@ktu.lt
Doc. dr. Raminta Skvorčinskienė Docentė Studentų g. 56–401 raminta.skvorcinskiene@ktu.lt
Doc. dr. Nerijus Striūgas Docentas Studentų g. 56 nerijus.striugas@ktu.lt
Doc. dr. Liutauras Vaitkus Docentas Studentų g. 56–402 liutauras.vaitkus@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Lekt. dr. Linas Paukštaitis Lektorius Studentų g. 56–401 linas.paukstaitis@ktu.lt
Lekt. dr. Monika Maziukienė Lektorė Studentų g. 56 monika.maziukiene@ktu.lt

Mokslo darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Rolandas Jonynas Projekto jaunesnysis mokslo darbuotojas Studentų g. 56 rolandas.jonynas@ktu.lt
Monika Maziukienė Projekto jaunesnioji mokslo darbuotoja Studentų g. 56 monika.maziukiene@ktu.lt
Gintautas Miliauskas Projekto vyriausiasis mokslo darbuotojas Studentų g. 56 gintautas.miliauskas@ktu.lt
Eugenijus Milčius Projekto jaunesnysis mokslo darbuotojas Studentų g. 56 eugenijus.milcius@ktu.lt
Armantas Ostreika Projekto jaunesnysis mokslo darbuotojas Studentų g. 56 armantas.ostreika@ktu.lt
Linas Paukštaitis Projekto mokslo darbuotojas Studentų g. 56 linas.paukstaitis@ktu.lt
Lionginas Paulauskas Projekto mokslo darbuotojas Studentų g. 56 lionginas.paulauskas@ktu.lt
Egidijus Puida Projekto mokslo darbuotojas Studentų g. 56 egidijus.puida@ktu.lt

Administracija

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Irena Gacevičiūtė Katedros administratorė Studentų g. 56 – 438 +370 37 300 445 irena.gaceviciute@ktu.lt
Monika Maziukienė Asistentė Studentų g. 56 – 401 monika.maziukiene@ktu.lt