Energetikos katedra

Energetikos katedra kasmet organizuoja tradicinę mokslinę konferenciją “Šilumos energetika ir technologijos”.
Katedros darbuotojai vykdo eilę šalies ir tarptautinių mokslinių projektų.

Katedra kuruoja šias studijų programas:

Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos (bakalauro)

Specializacijos: šilumos energetika; šaldymo inžinerija; naftos, dujų ir biokuro inžinerija

 

Antrosios pakopos studijų programos (magistrantūros)

Specializacijos: atsinaujinančios energijos technologijos; kuro inžinerija; šilumos energetika; termotechnologijos

Šilumos ir atomo energetikos katedroje vykdomi teoriniai ir taikomieji tyrimai pagal tokias tematikas:

• Šilumos ir masės pernešimo procesų sąveika dvifazėse dujų – skysčio lašelių sistemose

• Šilumos ir impulso pernaša dvifaziuose putų srautuose ir gravita-cinėje skysčio plėvelėje

• Kuro degimo kokybė bei emisijų mažinimas degimo proceso metu, azoto oksidų susidarymo mažinimo būdai

• Šaldymo kompresorių kūrimo bei tyrimų darbai

• Šilumos transformavimo procesai ir įrenginiai

• Energetinių resursų tausojimo tyrimai

• Avarinių įvykių skaičiavimas, naudojant programinius paketus, bei jų analizė, siekiant didinti saugų branduolinių reaktorių darbą

• Ekspertiniai branduolinės saugos projektų vertinimai, norminių dokumentų rengimas

• Naftos produktų lakiųjų organinių junginių emisijų talpyklose tyrimai

Taikomieji darbai

• Savivaldybių šilumos ūkio specialiųjų planų rengimas

• Šilumos tiekimo įmonių, pramonės įmonių termoinžinerinių sistemų analizė ir optimizavimas, rekomendacijų modernizavimui pateikimas

• Kuro degimo tyrimai

Kuro tyrimai:

• Kietojo kuro drėgnumo, pelningumo ir elementinės sudėties (C,H,N,S) nustatymas analizatoriumi „Vario EL III”

• Vandens, dervų, sieros kiekio skystajame kure nustatymas

• Pliūpsnio temperatūros, kinematinio klampio, sočiųjų garų slė-gio nustatymas

• Šalto filtro užsikimšimo temperatūros nustatymas

• Naftos produktų distiliacinės charakteristikos

• Kuro spalvingumo nustatymas Saibolt‘o prietaisu

Kontaktai

Irena Gacevičiūtė
Administratorė

Studentų g. 56 – 438, Kaunas
tel. +370 (37) 300 445
e. p. midf.saek@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

Egidijus Puida
Doc. Egidijus Puida

Katedros vedėjas

Studentų g. 56-439, Kaunas
tel. +370 (37) 300 436
e. p. egidijus.puida@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Prof. dr. Vytautas Dagilis Profesorius Studentų g. 56–402 +370 614 42062 vytautas.dagilis@ktu.lt
Prof. habil. dr. Gintautas Miliauskas Profesorius Studentų g. 56–440 +370 (37) 300 437 gintautas.miliauskas@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Doc. dr. Algimantas Balčius Docentas Studentų g. 56–402 +370 614 41550 algimantas.balcius@ktu.lt
Doc. dr. Kęstutis Buinevičius Docentas Studentų g. 56–427 kestutis.buinevicius@ktu.lt
Doc. dr. Juozas Gudzinskas Docentas Studentų g. 56–404 juozas.gudzinskas@ktu.lt
Doc. dr. Rolandas Jonynas Docentas Studentų g. 56–427 rolandas.jonynas@ktu.lt
Doc. dr. Valdas Lukoševičius Docentas Studentų g. 56–441 valdas.lukosevicius@ktu.lt
Doc. dr. Raimondas Pabarčius Docentas Studentų g. 56–427 raimondas.pabarcius@ktu.lt
Doc. dr. Robertas Poškas Docentas Studentų g. 56–428 robertas.poskas@ktu.lt
Doc. dr. Egidijus Puida Docentas Studentų g. 56–439 +370 (37) 300 436 egidijus.puida@ktu.lt
Doc. dr. Raminta Skvorčinskienė Docentė Studentų g. 56–401 raminta.skvorcinskiene@ktu.lt
Doc. dr. Nerijus Striūgas Docentas Studentų g. 56 nerijus.striugas@ktu.lt
Doc. dr. Liutauras Vaitkus Docentas Studentų g. 56–402 liutauras.vaitkus@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Lekt. dr. Linas Paukštaitis Lektorius Studentų g. 56–401 linas.paukstaitis@ktu.lt
Lekt. dr. Monika Maziukienė Lektorė Studentų g. 56 monika.maziukiene@ktu.lt

Mokslo darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Rolandas Jonynas Projekto jaunesnysis mokslo darbuotojas Studentų g. 56 rolandas.jonynas@ktu.lt
Monika Maziukienė Projekto jaunesnioji mokslo darbuotoja Studentų g. 56 monika.maziukiene@ktu.lt
Gintautas Miliauskas Projekto vyriausiasis mokslo darbuotojas Studentų g. 56 gintautas.miliauskas@ktu.lt
Eugenijus Milčius Projekto jaunesnysis mokslo darbuotojas Studentų g. 56 eugenijus.milcius@ktu.lt
Armantas Ostreika Projekto jaunesnysis mokslo darbuotojas Studentų g. 56 armantas.ostreika@ktu.lt
Linas Paukštaitis Projekto mokslo darbuotojas Studentų g. 56 linas.paukstaitis@ktu.lt
Lionginas Paulauskas Projekto mokslo darbuotojas Studentų g. 56 lionginas.paulauskas@ktu.lt
Egidijus Puida Projekto mokslo darbuotojas Studentų g. 56 egidijus.puida@ktu.lt

Administracija

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Irena Gacevičiūtė Katedros administratorė Studentų g. 56 – 438 +370 37 300 445 irena.gaceviciute@ktu.lt
Monika Maziukienė Asistentė Studentų g. 56 – 401 monika.maziukiene@ktu.lt
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku