Gamybos inžinerija | Magistras | Viešieji gynimai

Kita

 Sausio 14 d. 9 val. vyks II-osios pakopos Gamybos inžinerijos studijų programos baigiamųjų projektų viešas gynimas. Išsamesnei informacijai ir nuorodai į gynimą gauti, prašome kreiptis į kvalifikacijos komisijos sekretorių Marių Rimašauską e.p. marius.rimasauskas@ktu.lt

Eil. nr. Studento pavardė vardas, projekto tema
1. Gauronskaitė Simona
Kiaurymių įtaka medienos kompozito detalių mechaninėms savybėms
The Influence of Holes on Mechanical Properties of Wood Composite Parts
2. Juška Lukas
Gyvenamosios paskirties konteinerinio modulio konstrukcijos optimizavimas
The Optimization of Residential Container Module Structure
3. Kmieliauskas Donatas
  Lean ir 6 Sigma metodikų taikymas elektronikos produktų gamybos operacijų efektyvumui didinti
  The Implementation of Lean and 6 Sigma Methodologies to Increase the Efficiency of Electronic Products Manufacturing Operations
4. Liesionis Juozas
  Maisto atliekų džiovyklės veleno patikimumo tyrimas
  The Study of Food Waste Dryer Shaft Reliability
5. Markevičiūtė Vaiva
  Dvikomponenčių polietilentereftalato ir poliamido daugiagijų siūlų iš polimerinio lydalo gamyba ir savybių analizė
  The Production and Analysis of Bicomponent Polyethyleneterephthalate/Polyamide Multifilament Yarns
6. Mikalauskas Simonas
  Anglinio plieno dulkių ir rūgšties poveikio įtaka nerūdijančiojo plieno siūlės kokybei
  The Effect of Carbon Steel Dust and Acid Exposure on the Quality of Stainless Steel Weld Seam
7. Pocius Donatas
  Konstrukcinio mazgo virintinės jungties kokybinių parametrų tyrimas
  The Investigation of the Qualitative Parameters of the Welded Joint of a Structural Unit
8. Preikšaitė Luknė
  Ekologiškų lanksčių pakuočių ne maisto produktams pakuoti tyrimas
  The Investigation of Organic Flexible Non-food Packaging
9. Runaitė Giedrė
  Šerdinės medienos kiekio ir jos pozicijos ruošinyje įtaka baldų detalių mechaninėms savybėms
  The Influence of Heartwood Amount and its’ Position in the Workpiece on Mechanical Properties of Furniture Component
10. Vaitkevičius Donatas
  Frezavimo proceso robotizavimas metalo apdirbimo įmonėje
  Robotization of Milling Process in a Metal Processing Company
11. Vilimas Marius
  Liftų ir keltuvų konstrukcinių detalių gamyba iš lakštinio plieno taikant skirtingus šaltojo formavimo būdus
  The Production of Elevators/Lifts Structural Components from Sheet Metal using Different Cold Forming Methods


Komisijos Inžinerijos mokslų magistro kvalifikaciniam laipsniui teikti sudėtis:

Irma Senkuvienė – UAB „ITMECHA“ direktorė (komisijos pirmininkas);

Marius Rimašauskas – Gamybos inžinerijos katedros docentas (komisijos sekretorius);

Antanas Čiuplys – Gamybos inžinerijos katedros docentas;

Vytenis Jankauskas – VDU Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos instituto profesorius;

Virginija Jankauskaitė – Gamybos inžinerijos katedros profesorė;

Rasa Kandrotaitė-Janutienė – Gamybos inžinerijos katedros docentė;

Valdas Eidukynas – Mechanikos inžinerijos katedros profesorius.

 

Kviečiame baigiamųjų projektų vadovus, konsultantus, įmonių atstovus, darbuotojus, prisidėjusius prie studentų baigiamųjų projektų rengimo, bei kolegas studentus dalyvauti viešame kvalifikacijos komisijos posėdyje.

 

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku