TARPTAUTINIS TRANSPORTO INŽINERIJOS STUDIJŲ KRYPTIES VERTINIMAS

Kita

TARPTAUTINIS TRANSPORTO INŽINERIJOS STUDIJŲ KRYPTIES VERTINIMAS KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETE 2020 m. lapkričio 19 d.

Grupės vadovas:
Prof. dr. Haldor Jochim Eckhart

Grupės nariai:
Prof. dr. Irina Jackiva, akademinės bendruomenės narė
Doc. Dr. Vasilij Djačkov, akademinės bendruomenės narys
Edmund Lisovski, socialinių partnerių atstovas
Irina Duma, studentų atstovė
Vertinimo koordinatorius:
Ona Charževskytė

VIZITO DARBOTVARKĖ

08:45 – 09.15 Susitikimas su administracija
09.15 – 09.30 Pertraukėlė, techninis perėjimas
09.30 – 10.30 Susitikimas su savianalizės suvestinės rengimo grupe
10.30 – 10.45 Pertraukėlė, techninis perėjimas
10.45 – 11.30 Susitikimas su dėstytojais
11.30 – 11.45 Pertraukėlė, techninis perėjimas
11.45 – 12.30 Susitikimas su studentais
12.30 – 13.30 Pietūs
13.30 – 14.15 Studijų materialiųjų išteklių aptarimas: auditorijos, bibliotekos ir kita materialioji bazė, kurią nurodys ekspertai. Klausimai dėl studentų kursinių ir baigiamųjų darbų, baigiamųjų egzaminų medžiagos
14.15 – 14.30 Pertraukėlė, techninis perėjimas
14.30 – 15.00 Susitikimas su Studentų atstovybės nariais (pagal poreikį) / susitikimas su kita grupe (pagal poreikį)
15.00 – 15.15 Pertraukėlė, techninis perėjimas
15.15 – 16.00 Susitikimas su studijų krypties absolventais, socialiniais partneriais
16.00 – 16.15 Pertraukėlė, techninis perėjimas
16.15 – 16.45 Uždaras ekspertų grupės posėdis

16.45 – 17.00 Supažindinimas su bendraisiais pastebėjimais vizito metu
Kilus klausimams prašome kreiptis į Savianalizės rengimo grupės vadovą prof. Artūrą Keršį arturas.kersys@ktu.lt.

 

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku