6-tasis projekto DIG-MAN partnerių susitikimas: COVID19 numatytų veiklų nesustabdė

Svarbiausios | 2021-05-24

Gegužės 21 d. vyko 6-tasis tarptautinis Erasmus+ projekto DIG-MAN Integration of digital tools into product development and manufacturing education (Skaitmeninių priemonių integravimas į produkto kūrimą ir mokymą apie gamybą) virtualus partnerių susitikimas. Pirmoji darbotvarkės dalis buvo skirta projektų einamųjų veiklų (Output 1 ir Output 2) aptarimui.

Didelis dėmesys buvo skirtas ProDem vadovo dėstytojams peržiūrai. Tai pirmosios projekto veiklos (Output 1) pagrindinis rezultatas. Knyga praktiškai parengta, be to gauti labai išsamūs ir vertingi socialinių partnerių atsiliepimai apie knygos turinį bei pasiūlymai koreguoti atskiras dalis. Susitikimo metu aptartos visos pastabos ir nuspręsta kokių veiksmų bus imtasi. Projekte dirba Estijos, Norvegijos, Lenkijos, Italijos ir Lietuvos kolegos, iš kiekvienos šalies po penkis socialinius partnerius pateikė pastabas, todėl tikimasi parengti visiems studijų procese naudingą ProDem vadovą.DIG-MAN projekto susitikimas

Šiuo metu visi projekto partneriai intensyviai dirba rengiant ir testuojant po penkias problemines užduotis (PBL) ProDem užduočių rinkiniui studentams – tai antroji projekto veikla (Output 2). Šiame leidinyje bus pateikta 20 užduočių, kurias partnerių universitetuose atskiruose studijų moduliuose spręs visų penkių institucijų studentai. Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete projekto vykdymo metu parengtas uždavinynas bus naudojamas Gamybos inžinerijos studijų krypties programose, kuriose vienas iš pagrindinių akcentų ir yra tvarios gamybos skaitmeninimas. Lietuvos projekto vykdytojų problemų sprendimu grįstos užduotys buvo pristatytos plenarinėje Jaunųjų mokslininkų tarptautinės konferencijos “Industrial Engineering 2021” sesijoje, vykusioje gegužės 13 d (https://jmk.ktu.edu/). Pranešimo tema pateiktas straipsnis bus publikuotas konferencijos straipsnių rinkinyje.

Aptarus visas veiklas ir organizacinius bei finansinius klausimus, prasidėjo seminaras studentams, kuriame dalyvavo Kauno technologijos universiteto (KTU), Stavangerio universiteto (UiS, Norvegija), Estijos gamtos mokslų universitetas (EMÜ, Estija), Žešuvo technologijos universiteto (Prz, Lenkija), Profesinio rengimo centro Centoform (VET, Italija) ir Kauno kolegijos (KK) studentai ir dėstytojai.

Seminaro pradžioje antrosios veiklos koordinatorius Roman Wdowik iš Žešuvo technologijos universiteto, susitikimo dalyvius trumpai supažindino su projekto rezultatais ir numatomomis veiklomis, paragino studentus aktyviai

DIG-MAN projekto susitikimas

reikšti savo nuomonę ir dalyvauti diskusijoje. Šios tarptautinio susitikimo dalies metu projekto partnerių institucijų studentai pristatė po vieną probleminę užduotį, atliekamą studijų metu, kuriose naudojami skaitmeniniai įrankiai gaminiui kurti. Projekte vykdomos

veiklos aktualios sprendžiant naujo gaminio kūrimo ir vystymo veiklas, o parengtos metodinės priemonės padės tiek dėstytojams tiek studentams pagilinti žinias ir sėkmingai vykdyti ProDem mokymą ir mokymąsi.

“Covid 19 situacija šiek tiek pakoregavo projekto vykdymo planus, tačiau nesutrukdė atlikti numatytų darbų. Labai tikimės vykti į septintąjį tarptautinį projekto vykdytojų susitikimą, kuris numatytas Estijoje Tartu mieste ir pabendrauti su projekto kolegomis gyvai”, – pasakoja projekto vadovė Regita Bendikienė.

Erasmus+