Europos žaliasis kursas. Siekis tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu

PITC | 2020-09-24

Klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimas kelia egzistencinę grėsmę Europai ir pasauliui. Kad Europa įveiktų šiuos iššūkius, jai reikia naujos augimo strategijos, pagal kurią Sąjunga taptų modernia, efektyviai išteklius naudojančia ir konkurencinga ekonomika, kurioje

  • iki 2050 m. nebebūtų išmetama grynojo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio
  • ekonomikos augimas būtų atsietas nuo išteklių naudojimo
  • ir nebūtų nuošalyje paliktas nė vienas žmogus ir nė viena vietovė.

Europos žaliasis kursas yra mūsų veiksmų gairės, kaip užtikrinti ES ekonomikos tvarumą. Tai bus pasiekta klimato ir aplinkos problemas paverčiant galimybėmis visose politikos srityse ir užtikrinant, kad perėjimas būtų teisingas ir įtraukus visiems.

PLASTIKAI

Numatoma, kad per ateinančius 20 metų bus sunaudojama dvigubai daugiau plastikų. Gali būti, kad iki 2050 m. plastikų
sektoriui teks 20 proc. sunaudojamo naftos kiekio ir 15 proc. išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o jūroje
bus daugiau plastikų nei žuvų.

Vienkartinių gaminių, kur įmanoma, bus palaipsniui atsisakyta ir jie bus pakeisti ilgalaikiais daugkartinio naudojimo
gaminiais. Bus imamasi mikroplastikų kiekio mažinimo veiksmų – ribojamas sąmoningai pridedamų mikroplastikų kiekis ir surenkama daugiau mikroplastikų visais atitinkamais gaminių gyvavimo ciklo etapais.

MAISTO PRODUKTAI ir PAKUOTĖS

2017 m. Europoje užregistruotas rekordinis pakuočių atliekų kiekis – 173 kg vienam gyventojui.

Bus pasiūlyta naujų teisėkūros iniciatyvų, kuriomis siekiama maitinimo paslaugų sektoriuje vienkartines pakuotes, stalo reikmenis ir įrankius pakeisti daugkartiniais gaminiais, ir iškelti pakuočių atliekų kiekio mažinimo tikslai.

Ruoštis pokyčiams pradėkime jau dabar!