In memoriam: Kęstutis Jonas Pilkauskas

Svarbiausios | 2021-08-30

Kauno technologijos universiteto bendruomenė gedi ilgamečio KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto docento Kęstučio Jono PILKAUSKO (1929-04-12 – 2021-08-27).

Ryškią docento asmenybės šviesą patvirtina esminiai biografijos faktai. Kęstutis Jonas Pilkauskas gimė 1929-04-12 Marijampolėje. 1951 baigė Kauno pilitechnikos institutą. 1951–1958 m. dirbo Hidrotechnikos ir melioracijos institute. 1958 m. vasario 21 d. apgynė Lietuvos Respublikos aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslų daktaro disertaciją „Kurminio drenažo mašinų drenerių darbo mineraliniuose gruntuose tyrimas“.

Doc. Kęstučiui Jonui Pilkauskui 1961 m. suteiktas docento vardas. 1958–1993 m. jis dėstė Kauno politechnikos institute/Kauno technologijos universitete. 1962–1993 m.buvo Mašinų gamybos fakulteto vakarinio skyriaus prodekanas.

Doc. Kęstutis Jonas Pilkauskas paskelbė daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių, mokslinių tyrimų srityje – kėlimo ir transportavimo, drenažo mašinos, mašinų detalių jungtys. Doc. Kęstutis Jonas Pilkauskas su bendraautoriais parengė knygas: Šaltkalvio vadovas (1963 m.), Kėlimo ir transportavimo mašino (1968 m.), Mechaniko vadovas (1972 m.), Mašinų detalės (1972 m.), Inžinieriaus mechaniko žinynas (1988 m.), Mašinų elementai: skaičiavimas ir konstravimas (2000 m.).

 

Atsisveikinimas su velioniu vyks 2021 m. rugpjūčio 31 d. (antradienį) nuo 11:00 val. iki 21:00 val., ir rugsėjo 1d. (trečiadienį nuo 10:00 val.) šarvojimo salėje „Santaka“: Tylos namai, Jonavos g. 220, Kaunas.

Urna išnešama 13 val. (2021 m. rugsėjo 1 d., trečiadienį).

Laidotuvės Petrašiūnų kapinėse.

Šv. Mišios 2021 m. rugsėjo 1 d. (trečiadienį) 8 val., Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, Vilniaus g. 1.

Šią netekties valandą reiškiame gilią užuojautą velionio artimiesiems, draugams ir visiems jį pažinojusiems.