KTU pradeda vykdyti naują „ERASMUS+“ projektą aukštojo mokslo strateginės partnerystės srityje

Svarbiausios | 2021-05-12

Ketvirtoji pramonės revoliucija ir sparti daiktų interneto plėtra paskatino dėvimosios elektronikos ir sumaniosios tekstilės gamybos plėtrą, tokių gaminių dėvėjimo komforto, lengvesnės priežiūros klausimų sprendimą. KTU pradeda vykdyti „DigiTEX“ projektą, kurio metu bus siekiama taikyti inovatyvius metodus ir skaitmenines mokymosi technologijas.

Tokiu būdi tikimasi paspartinti inovacijų diegimą medicininės, apsauginės, sumaniosios tekstilės bei dėvimosios elektronikos gaminių kūrimui, projektavimui, gamybai ir tyrimui.

Tarpsektoriniai prioritetai pagal „DigiTEX“ projekto tikslus yra šie:

  • Atsižvelgiant į poreikius ir perspektyvas, kurti 3D išmaniųjų jutiklių pagrindu pagamintą tekstilę, skirtą tradiciniams mados gaminiams, sporto ir aktyvaus laisvalaikio gaminiams, medicininės ar techninės paskirties gaminiams ar net kosminėms misijoms.
  • Susisteminti ir skleisti pagrįstą informaciją apie sumaniosios tekstilės ir dėvimosios elektronikos gaminius, t.y. apie juos sudarančius komponentus, informacijos tikslumo, asmens duomenų valdymo, privatumo, ilgaamžiškumo, atsparumo, pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir utilizavimo aspektus, turinčius poveikį aplinkai.
  • Ištirti aspektus, susijusius su galimu mikro-/nanodalelių, naudojamų apsauginėje, medicininėje ar sumaniojoje tekstilėje, toksiškumu ir poveikiu aplinkai.
  • Remiantis gautais tyrimų rezultatais, parengti mokomąją knygą su gerosios praktikos pavyzdžiais, sukurti duomenų bazę, kurioje būtų svarbiausia informacija apie inovatyvias tekstilės medžiagas, dėvimąją elektroniką, sumaniosios tekstilės gaminius, pateikiant analizę apie vartotojui ir aplinkai draugiškas medžiagas bei galimą potencialiai kenksmingą poveikį sveikatai ar aplinkai. Taip pat sukurti mokymosi platformą, skirtą tarpsektoriniam mokymuisi ir dėvimosios elektronikos prototipų kūrimui.
  • Sukurti kūrybinių metodų ir įrankių rinkinį, kuris padėtų sudominti studentus ir paspartinti sumaniosios, 3D tekstilės, dėvimosios elektronikos inovacijas ir jų diegimą pramonėje.

Projekto įgyvendinimui susibūrė ekspertų komanda iš trijų universitetų ir keturių eksperimentinės plėtros ir mokslinių tyrimų institutų iš Ispanijos, Italijos, Graikijos, Rumunijos ir Lietuvos. Konsorciumas yra pagrįstas pripažinta atskirų partnerių kompetencija ir patirtimi, institucijų profilio įvairiapusiškumu, solidžia patirtimi įgyvendinant tarptautinius projektus.

Kaip teigia KTU projektinės grupės lyderė, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto Gamybos inžinerijos katedros profesorė Daiva Mikučionienė „DigiTEX“ projektas padės generuoti naujas kūrybines idėjas bei taikyti pažangius mokymo metodus naujų medicininių, apsauginių, sensorinių ir išmaniųjų tekstilės gaminių, daugiafunkcinių tekstilės produktų kūrimo srityje, įgalins naudotis naujai sukurtais kūrybinių metodų ir įrankių rinkiniais, virtualiomis interaktyvaus mokymo / mokymosi priemonėmis, integruotomis į e-mokymosi platformą „DigiTEX“, išmaniųjų tekstilės gaminių ir dėvimosios elektronikos duomenų baze.

„Šios inovatyvios ir interaktyvios priemonės kartu su parengta mokymo medžiaga bus naudojamos intensyvių studijų kursų metu. Jos galės būti naudojamos stiprinant žinių perdavimą, vykdant mokslinius tyrimus ir diegiant naujoves medicinos, asmeninės apsaugos ir išmaniosios tekstilės srityje“, – teigia D. Mikučionienė.

Antriniai įgūdžiai, tokie kaip inovacijų kūrimo metodai, produktų ir gamybos valdymas, rinkodara, verslo modeliavimas, moksliniai straipsniai ir jų pristatymas, prisidės prie asmeninio tobulėjimo, inžinierių karjeros stiprinimo ir Europos tekstilės sektoriaus stiprinimo, kuriant aukštos pridėtinės vertės produktus.

„Skaitmeninėmis mokymosi technologijomis ir inovatyviomis e-priemonėmis grįstas tekstilės skaitmeninimas“ DigiTEX (projekto Nr. 2020-1-RO01-KA226-HE-095335; projekto trukmė: 2021-2023 m.).