MECHANIKOS INŽINERIJOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETE

Universitetas | 2015-02-18

DARBOTVARKĖ

MECHANIKOS INŽINERIJOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETE

 

2015 m. vasario 24 d.

 Ekspertų grupės vadovas: Prof. Olav Aarna

 Nariai: Prof. Jolanta Janutėnienė 

             Prof. Mikael Enelund

             Prof. Hartmut Ulrich

             Dr. Vaidas Liesionis

             Eduardas Gvozdas                     

 Koordinatorė: Natalja Bogdanova

 

Antradienis, vasario 24 d.

8.30 – 9.10

Susitikimas su fakulteto administracija 

9.10 – 10.10

Susitikimas su abiejų programų (pirmosios ir antrosios pakopų) savianalizės rengimo grupėmis

10.10 – 10.20

Pertrauka

10.20 – 11.15

Susitikimas su abiejų programų dėstytojais

11.15 – 12.00

Susitikimas su pirmosios pakopos studentais

12.00 – 12.45

Susitikimas su antrosios pakopos studentais

12.45 – 13.45

Pietūs

13.45– 15.00

Materialiosios bazės (bibliotekos, auditorijų, laboratorijų) apžiūra.

15.00– 15.30

Susipažinimas su kursiniais, baigiamaisiais darbais, egzaminų, kt. medžiaga

15.30– 16.15

Susitikimas su abiejų programų absolventais

16.15– 17.00

Susitikimas su socialiniais partneriais, darbdaviais, profesinių asociacijų atstovais

17.00– 17.30

Uždaras ekspertų grupės posėdis

17.30– 17.45

Supažindinimas su bendraisiais pastebėjimais vizito metu

   Vieta: Studentų g. 56, kab. 241, Kaunas

   Kontaktinis asmuo: Romualdas Dundulis, romualdas.dundulis@ktu.lt, +370 612 94 809,

   +370 37 30 04 13