Naujasis preakceleratoriaus projektas „Circuloop“ skatins žiedinės ekonomikos inovacijų kūrimą Lietuvoje

Svarbiausios | 2022-12-07

Pradedama registracija į naują „Circuloop“ projektą, kurio tikslas – kurti žiedinės ekonomikos principais grindžiamus produktus ir paslaugas 

Vilnius, gruodžio 6 d., 2022  

Lietuvoje startuoja pilotinis preakceleratoriaus projektas „Circuloop“ (liet. „Žiedis“), skirtas žiedinės ekonomikos principais paremtiems produktams ir paslaugoms vystyti. Projektas padės ir jau egzistuojančioms įmonėms, ir dar besikuriantiems startuoliams į verslo modelį integruoti žiedinio dizaino principus, kurti ir tobulinti produktus bei paslaugas, mažinti aplinkos taršą ir kartu generuoti pelną.   

Įsikūręs Kauno technologijos universiteto (KTU) „Santakos“ slėnio „DesignLibrary“ patalpose, „Circuloop“ projektas suteiks dalyviams prieigą prie bendradarbystės ir prototipavimo erdvės, ekspertinės mentorystės, centralizuotos duomenų bazės bei selektyvios finansinės paramos žiedinės ekonomikos inovacijoms vystyti. 

Prof. dr. Rūta Valušytė, KTU Dizaino centro vadovė, Lietuvos dizaino tarybos narė ir viena iš pagrindinių projekto iniciatorių, pabrėžia žiediškumo svarbą naujos ekonominės vertės kūrimui: „Žiediškumas – tai naujos kartos ekonomikos principas, galintis padidinti konkurencinį verslo pranašumą. Europoje jis jau tapo būtinybe. Visgi žiedinė produktų ir paslaugų transformacija daugumai įmonių kelia daugybę iššūkių. Todėl, siekdami griauti žiedinio dizaino mitus ir skatinti žiediškumo principų taikymą versle, ir pradėjome šį preakceleratorių. Partnerystė tarp KTU, tyrimų ir dizaino agentūros „CRITICAL + Xwhy“ bei Milano politechnikos universiteto – tai pirmas tokio tipo projektas Baltijos šalyse.“ 

Keturių mėnesių preakceleratoriaus programa „Circuloop“ derins teorinį ir praktinį elementus. Dalyviai įgis žinių apie žiedinę ekonomiką ir žiedinį dizainą, galės pasinaudoti KTU ir Milano politechnikos universiteto mentorių bei kitų dizaino, medžiagų, rinkodaros ir verslo ekspertų konsultacijomis. Dalyviai taip pat gaus prieigą prie įvairių akademinių išteklių (pvz., skaitmeninės dizaino bibliotekos) bei „maker space“ dirbtuvių erdvės žiediniu dizainu paremtų prototipų kūrimui.   

Mažiausiai du projektai gaus papildomą finansinę pagalbą produkto dizaino paslaugoms ir prototipo gamybai, o du sėkmingiausi projektai – dizaino intelektinės nuosavybės apsaugos registravimui.  

Norintys dalyvauti projekte, kviečiami registruotis interneto svetainėje circuloop.lt iki gruodžio 30 dienos.  

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.