Prasideda priėmimas į KTU: kviečia rinktis magistrantūros, doktorantūros, pedagogikos ir kitas studijas

Svarbiausios žiniasklaidai | 2023-05-02

Gegužės 2 d., Kauno technologijos universitete (KTU) pradedamos priėmimo procedūros į antrąją studijų pakopą, doktorantūrą, pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijas, papildomąsias studijas, aukštesnį studijų semestrą ar leidžiančios studijuoti pasirinktus modulius klausytojo statusu. Prašymus dėl priėmimo į KTU galima teikti elektroniniu būdu.

Antroji pakopa – magistrantūros studijos

Priėmimas į visuomenės ir rinkos poreikius atliepiančias bei pasaulines tendencijas atitinkančias magistrantūros studijas KTU pradedamas gegužės 2 d. 8.00 val. KTU stojantiesiems šiemet siūlo 55-ias magistrantūros studijų programas inžinerijos, technologijų, informatikos, matematikos, fizinių, verslo ir viešosios vadybos, socialinių, humanitarinių, sveikatos, ugdymo mokslų, bei menų krypčių grupėse.

Net 28-iose studijų programose yra taikomas MA+ kompetencijų modelis, leidžiantis magistrantams rinktis Krypties eksperto arba Tarpkrypčio eksperto kelią. Krypties eksperto keliu žengiantis studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje papildomuose moduliuose, tuo tarpu Tarpkrypčiu ekspertu siekiantis tapti stojantysis gali derinti skirtingų sričių kompetencijas.

Prašymai dalyvauti pirmajame priėmimo etape priimami internetu, KTU priėmimo į magistrantūros studijas informacinėje sistemoje (MPIS) iki birželio 26 d., 24.00 val. Prašyme galima nurodyti iki keturių pageidaujamų studijuoti studijų programų prioriteto mažėjimo tvarka.

Į magistrantūros studijas priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos studijas ir atitinkantys priėmimo į magistrantūros studijų programas reikalavimus. Daugiau informacijos apie priėmimo tvarką galima rasti čia.

Papildomosios studijos prieš antrąją pakopą

Norintys studijuoti KTU siūlomose antrosios studijų pakopos studijų programose, bet netenkinantys minimaliųjų reikalavimų, gali rinktis papildomąsias studijas, atversiančias kelią vėliau įgyti siekiamą mokslinį laipsnį. Šios studijos skirtos asmenims, įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį kolegijose ar bakalauro laipsnį universitetuose.

Reikalinga papildomųjų studijų trukmė ir apimtis kreditais priklauso nuo atitinkamos magistrantūros studijų programos, tačiau įprastai šios studijos trunka ne mažiau kaip vieną semestrą. Baigus šias studijas, yra išduodamas pažymėjimas, suteikiantis teisę stoti į tos studijų krypties magistrantūros studijas.

Universitete siūlomų papildomųjų studijų sąrašas čia.

Tyrėjo karjeros pradžia – doktorantūros studijos

Siekiantiems tyrėjo karjeros, KTU siūlo doktorantūros studijas gamtos, technologijos, socialinių, humanitarinių mokslų srityse. Nuo praeitų metų universitetas ruošia ir tyrėjus menininkus vaizduojamųjų menų srityje.

Į doktorantūros studijas gali kandidatuoti asmenys, turintys magistro arba jį atitinkantį kvalifikacinį laipsnį. Ketverių metų trukmės studijose doktorantai vykdo mokslinius (meninius) tyrimus, rengia daktaro disertaciją (meno projektą), kurią apgynus įgyjamas mokslo (meno) daktaro laipsnis.

KTU vykdomos 20-ies mokslo ir meno krypčių doktorantūros studijos. Visose mokslo kryptyse galima įgyti daktaro diplomą kartu su Europos daktaro (Doctor Europaeus) sertifikatu, o 9-iose mokslo kryptyse doktorantai gali įgyti dvigubą mokslo daktaro laipsnį KTU ir užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Priėmimo prašymų bei reikalingų dokumentų pateikimas siekiant studijuoti KTU koordinuojamų mokslo krypčių doktorantūros studijose vyks dviem etapais. Pirmasis etapas vyks gegužės 1–15 d., kurio metu išsilavinimą aukštojo mokslo institucijose užsienyje įgijusieji ir kvalifikacijos pripažinimo Lietuvoje patvirtinančių dokumentų neturintys stojantieji teiks dokumentus dėl įgytos kvalifikacijos pripažinimo Lietuvoje. Visų kandidatų prašymai dalyvauti priėmime į doktorantūros studijas bus priimami antrojo etapo metu – birželio 5–23 d. iki 17.00 val. Priėmimo prašymai bei dokumentai priimami internetu, KTU priėmimo į doktorantūros studijas informacinėje sistemoje (DPIS).

Priėmimas į KTU nekoordinuojamų mokslo (meno) krypčių doktorantūros studijas vyks koordinuojančių institucijų nustatyta tvarka ir terminais. Daugiau informacijos apie priėmimo į KTU doktorantūros studijas tvarką galima rasti čia.

Pedagogo kvalifikaciją suteikiančios studijos

Gegužės 2 d. taip pat pradedamas priėmimas į pedagogikos krypties profesines studijas KTU. Į šią studijų programą priimami absolventai, įgiję bakalauro laipsnį ir nuosekliuoju būdu siekiantys įgyti pedagogo kvalifikaciją.

Vienerių metų profesinių studijų programą, skirtą ketinantiems dirbti bendrojo ugdymo ar neformaliojo švietimo įstaigose, sudaro teorinė bei praktinė dalis. Programos teorinė dalis vykdoma nuotoliniu būdu bei suteikia galimybę studentams peržiūrėti mokymosi įrašus. Praktinė programos dalis atliekama studento-mokytojo darbovietėje arba kitoje pasiūlytoje ugdymo įstaigoje ir leidžia įgytas žinias pritaikyti praktikoje.

Pirmojo priėmimo etapo metu prašymai priimami iki liepos 19 d., 24.00 val. Priėmimo prašymai teikiami internetu, užsiregistravus KTU priėmimo į profesines pedagogikos studijas informacinėje sistemoje (PPIS). Daugiau apie studijų programą galite sužinoti čia.

KTU taip pat siūlo įgyti pedagogo kvalifikaciją, studijuojant bakalauro studijose ir kartu gretutinėse pedagogikos studijose. Prašymai dėl pedagogikos teikiami įstojus į bakalauro studijų programą.  Plačiau apie gretutines studijas sužinokite čia.

Grįžtantiems į studijas skirta galimybė

Aukštesnis semestras – galimybė, skirta pageidaujantiesiems grįžti į studijas po jų nutraukimo, perstoti į kitą studijų programą arba įgyti universitetinį bakalauro laipsnį baigus kolegines studijas. Į aukštesnį studijų semestrą stojantiesiems įskaitoma dalis ankstesnėse studijose pasiektų studijų rezultatų.

Priėmimas į rudens semestrą, studijuoti nuo aukštesnio semestro  vyksta iki rugpjūčio 25 d., 15.00 val. Prašymus ir reikalingus dokumentus el. paštu priima fakultetų studijų centrai. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Klausytojo statusas – besidomintiems mokslu

Nuo gegužės 2 d., asmenys, už atitinkamą mokestį norintys studijuoti atskirus studijų programų modulius, gali sudaryti klausytojo studijų sutartį su KTU.

Asmenims, baigusiems Universiteto studijų programose dėstomus modulius, išduodama akademinė pažyma, kurioje nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis kreditais ir įvertinimai.

Pirmajame etape prašymus teikti galima el. paštu fakultetų studijų centruose iki rugpjūčio 25 d., 15.00 val.