Prasideda registracija į IV „Hitachi“ ir Tokijo technologijos instituto intensyvius branduolinės inžinerijos kursus

Svarbiausios | 2015-01-16

Šių metų kovo 2-4 d. KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultete vyksiančiuose kursuose bus nagrinėjami branduolinės sintezės, spinduliuotės poveikio struktūrinėms medžiagoms, branduolinio kuro ciklo chemijos, termohidraulikos, branduolinio ir radiacinio saugumo ir kiti klausimai.

Lietuvos valstybė turi branduolinės energetikos patirtį, visą reikiamą branduolinės ir radiacinės saugos struktūrą, mokslinio palaikymo potencialą ir pakankamą skaičių šalies universitetuose paruoštų branduolio fizikos ir branduolinės inžinerijos specialistų, galinčių saugiai ir atsakingai eksploatuoti naują branduolinę jėgainę.

Nuolatinis specialybės žinių kaupimas ir atnaujinimas yra svarbus faktorius ruošiantis statyti Baltijos valstybių regioninę Visagino atominę elektrinę. Prie to ženkliai prisideda intensyvūs branduolinės inžinerijos kursai, organizuojami Tokijo technologijos instituto (TTI) ir branduolinės įrangos kompanijos „Hitachi“, dalyvaujant Kauno technologijos universitetui (KTU).

Kviečiame registruotis ir dalyvauti visų fakultetų studentus ir dėstytojus, kitų organizacijų atstovus.

Dalyviams bus įteikiami kursų baigimo sertifikatai.

KTU studentams tai ir galimybė įgyti nemokamą 2 kreditų modulį, sėkmingai atlikus programoje numatytą savarankiško darbo dalį.

Detalesnė informacija: gediminas.adlys@ktu.lt . 

Registracija:

http://ktu.edu/anketa/index.php/survey/index/sid/313954/newtest/Y/lang/lt

http://ktu.edu/anketa/index.php/survey/index/sid/313954/newtest/Y/lang/en

Užsiregistravusiems siunčiamas el. pašto laiškas su registracijos numeriu (registracijos atsakymo ID)