prof. Regita Bendikienė ir doc. Lina Kavaliauskienė – džiaugiamės galėdamos pažinti kraštą ir jo žmones su kuriais ateityje bendradarbiausime

Svarbiausios | 2022-10-05

Įsibėgėjus naujiems mokslo metams neužmirštamos ir Erasmus+ dėstymo mobilumo veiklos, vis daugiau fakulteto pedagoginio personalo įsitraukia į tarptautiškumo didinimą ir į dėstymą kitose aukštosiose mokyklose, derindami vizitą su mokslinių tyrimų sklaida ir naujų ryšių užmezgimu. Rugsėjo paskutinę savaitę, Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto Gamybos inžinerijos katedros darbuotojos prof. Regita Bendikienė ir doc. Lina Kavaliauskienė svečiavosi Aveiro universitete (UA), kuris yra vienas iš ECIU konsorciumo narių, vykdantis trijų pakopų studijas, turintis stiprią mokslinę bazę ir ryšius su pramone.

Universitetas įsikūręs 1973 metais, organizuodamas ir vykdydamas savo veiklą skatina tarpdiscipliniškumą, lankstumą, bei tarptautiškumą, taip pat atvirumą visuomenei ir glaudžius ryšius su vietos verslu. Vizito metu dėstytojos iš KTU MIDF skaitė dalykines medžiagų inžinerijos ir metalų mokslo paskaitas pirmosios ir antrosios pakopos studentams, taip pat susitikime su Aveiro universiteto bendruomene buvo pristatytas KTU, studijų galimybės Lietuvoje, aptartos tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvos studijų ir mokslo srityse.

UA Doktorantūros mokykla bent du kartus per mėnesį organizuoja seminarus doktorantams. Viename jų dalyvavo ir mūsų lektorės. Seminaras apie metalinių medžiagų naudojimo subtilybes įvairiose mechaninio apdirbimo ir terminio apdorojimo sektoriuose sulaukė didelio doktorantų susidomėjimo. Doktorantai ir kolegos mokslininkai susidomėjo galimybe dalyvauti Lietuvoje organizuojamose doktorantų vasaros stovyklose. Po vizito tikimasi tęsti bendradarbiavimą su svetingais ir nuoširdžiais UA bendruomenės nariais. Tokių vizitų metu susipažįstama net tik su universitetu, svarbi tiek kultūrinė tiek istorinė vizito dedamoji.