Projekto DIG-MAN gretas papildė nauji projekto vykdytojai – prisijungė KTU dėstytojai

Svarbiausios | 2020-10-21

2020 m. spalio 21 d. vyko 4-asis tarptautinis projekto DIG-MAN Integration of digital tools into product development and manufacturing education partnerių susitikimas Kaune. Šiandieninė situacija riboja vizitus į projekto dalyvių institucijas, todėl jau antrasis susitikimas vyko virtualiai. Projekto dalyviai pripažįsta, kad gyvas bendravimas suteikia daugiau motyvacijos, tačiau pati projekto tematika diktuoja galimybę dirbti, studijuoti, bendrauti interaktyviai.

4-ąjame tarptautiniame susitikime dalyvavo 14 partnerių: 3 iš Stavangerio universiteto (Norvegija), 1 iš Gamtos mokslų universiteto (Estija), 1 iš viešosios įstaigos Centoform (Italija), 3 iš Žešuvo politechnikos universiteto (Lenkija). Gausiausias būrys dalyvių iš Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto Gamybos ir Mechanikos inžinerijos katedrų. Džiugu, kad prie projekte numatytų veiklų prisijungia ir įžvelgia realią naudą vykdant studijų procesą panaudoti projekte kuriamus produktus, nauji projekto vykdytojai visose aukštosiose mokyklose. KTU projekto vykdytojų gretas papildė doc. Ramūnas Česnavičius, lektorius Darius Eidukynas ir doktorantas Tomas Kuncius, kurie savo pedagoginėje praktikoje taiko pažangius studijų metodus: atvejo analizę, probleminių užduočių sprendimą, bei naudoja skaitmeninius įrankius.

Susitikimo darbotvarkėje buvo numatyti klausimai susiję su projekto administravimu ir finansų valdymo klausimais, pirmosios projekto veiklos (Output 1) rezultatų apibendrinimu ir antroje veikloje numatytų etapų analize (Output 2).

„Didaktinis vadovas dėstytojams jau parengtas ir šiuo metu redaguojamas, vadovaujant Žešuvo politechnikos universiteto kolegoms. Vėliau šis vadovas bus pristatytas visų projekte dalyvaujančių institucijų Gamybos inžinerijos programose dėstantiems dėstytojams, bei kitų aukštųjų mokyklų akademinei bendruomenei,“ – pasakoja doc. dr. Regita Bendikienė.

Konstruktyvių diskusijų metu buvo aptartas ir Integruoto užduočių studentams rinkinio turinys (Output 2). Partneriai suderino užduočių pateikimo formą ir pirmojo atvejo aprašymo terminą. Kazimieras Juzėnas, Tõnu Leemet ir Roman Wdowik pristatė užduočių pavyzdžius, parengtus atsižvelgiant į didaktinio vadovo dėstytojams struktūrą.

Spalio 22-23 d. Kaune vyksiančios konferencijos Materials Engineering and Modern Manufacturing‘2020 metu projekto koordinatorius T. Leemet skaitys pranešimą ir viešins projekto pasiekimus, projekto vykdytojas Chandima Ratnayake skaitys pranešimą plenarinėje konferencijos sekcijoje tema Žiedinės ekonomikos technologiniai elementai: medžiagų technologijos vaidmuo žiedinėje gamyboje.

Kitas tarptautinis DIG-MAN projekto dalyvių susitikimas numatytas 2021 m. vasario mėnesį Italijoje. Projekto dalyviai viliasi, kad tuo metu jau turės galimybę susitikti ir neformalioje aplinkoje aptarti su projekto įgyvendinimu susijusius klausimus.