KTU MIDF profesorius – vienintelis Lietuvos atstovas E-MRS Delegatų taryboje

Svarbiausios | 2018-05-02

KTU MIDF Gamybos inžinerijos katedros profesorius Rimvydas Milašius antrai kadencijai išrinktas į Europos medžiagų tyrėjų asociacijos (E-MRS) Delegatų tarybą (Board of Delegates).

E-MRS – tai didžiausia Europos medžiagų tyrėjų asociacija, kuri vienija beveik visų Europos šalių mokslininkus ir jos nariais yra keli tūkstančiai šios srities tyrėjų. Delegatų taryba yra atsakinga už simpoziumo temų E-MRS konferencijoms, instruktažams arba seminarams siūlymus, Vykdomojo Komiteto narių, pagal komiteto prašymą, rinkimą bei Vykdomojo Komiteto svarstymui ruošia siūlymus keisti/taisyti esamus teisinius įstatus.

“Jeigu reikėtų trumpai pristatyti kas yra E-MRS, tai pažymėčiau vieną faktą – į kasmetinę E-MRS konferenciją Strasbūre susirenka daugiau kaip 3000 tyrėjų iš viso pasaulio! Dalyvavimas E-MRS valdymo struktūrose – tai ne tik įvertinimas, tai ir galimybės – galimybės pristatyti savo šalį, savo universitetą, padėti įsitraukti mūsų universiteto tyrėjams į labai plačias medžiagų mokslo erdves bei užmegzti vertingus kontaktus su viso pasaulio žymiausiais mokslininkais,” – teigia profesorius.

E-MRS Delegatų tarybos nariai 3 metų kadencijai renkami iš prieš tai buvusių E-MRS konferencijų simpoziumų pirmininkų. Tam, kad tapti Delegatų tarybos nariu, reikia pasiūlyti tinkamą šiuolaikinę simpoziumo tematiką, praeiti E-MRS valdybos atrankos kriterijus – siūlytojas turi atitikti aukščiausius mokslininko kriterijus (būti savo srities žinomu specialistu Europoje) ir turėti bent 2 kitų žinomų mokslininkų sutikimą dalyvauti simpoziumo organizavime. Po to privalo sėkmingai suorganizuoti bent vieną kelių dienų simpoziumą E-MRS konferencijos metu. Paprastai toks simpoziumas turi trukti ne mažiau nei 2 dienas ir jame turi būti perskaityta bent 30 žodinių pranešimų. Simpoziumo organizavimas (informacijos platinimas, kviestinių pranešėjų kvietimas ir t.t.) – simpoziumo pirmininko atsakomybė. Pirmininkui taip pat reikia susitarti su žinomu pasaulyje žurnalu, kad šis priimtu spausdinti pranešimus savo specialiame numeryje. Pageidautina, kad tai būtų Web of Science žurnalas su citavimo indeksu. Sekančioms kadencijoms Delegatų tarybos nariai perrenkami (arba ne) pagal jų veiklos aktyvumą Delegatų taryboje –  dalyvavime konferencijos organizavime, naujų simpoziumų tematikų siūlyme ir pan.

“Artimiausias Delegatų tarybos posėdis numatomas birželio 21 d. Strasbūre, E-MRS Spring Meeting 2018 konferencijos metu, kuriame taip pat planuoju dalyvauti. Jame bus aptariamos artimiausios 2 būsimos konferencijos (šiuo atveju 2018 Fall Meeting Varšuvoje ir 2019 Spring Meeting Strasbūre) bei vyks pirminės diskusijos dėl tolimesnių konferencijų organizavimo vietos ir tematikų. Delegatų taryba rinks naujus Vykdomojo komiteto narius, kurie vykdo tiesioginį E-MRS veiklų valdymą,” – pasakoja R.Milašius

Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download Premium WordPress Themes Free
download udemy paid course for free
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku