Pramonės poreikiai: gamybos technologai, galintys vadovauti, organizuoti gamybą ir diegti naujoves

Svarbiausios | 2015-07-24

Įvairios paskirties mašinų kūrimas ir naudojimas padėjo žmonijai pasiekti dabartinį civilizacijos lygį. Visi mūsų aplinkos daiktai yra pagaminti naudojant pažangius įrenginius ir technologijas, todėl apdirbamoji, mašinų ir prietaisų gamybos pramonė yra daugumos išsivysčiusių šalių gerovės pagrindas. 

Gamybos inžinerijos specialistai labai paklausūs darbo rinkoje tiek Lietuvoje, tiek ir Europoje. Apdirbamosios gamybos sektoriuje 2014 m. buvo virš 2 tūkst. laisvų darbo vietų. Dirbančiųjų šioje srityje skaičius nuo 2013 iki šių metų pradžios – nuosekliai augo. 

Norintiems savo ateitį su šiuo sektoriumi sieti jaunuoliams, kurie domisi gamybos technologijomis, eksporto organizavimu, ekonomika ir finansais, rinkomis, naujovėmis ir išradimais, Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas (KTU MIDF) siūlo dvi perspektyvias bakalauro studijų programas – Eksporto inžineriją bei Gamybos inžineriją ir technologijas.

Gamyba apima visas žmogaus veiklos sritis

Pramonės sektoriuje šiandien labai reikalingi kvalifikuoti gamybos technologijų specialistai, kurie gali vadovauti įmonėms, organizuoti gamybą ir diegti naujoves.

Lietuvos bendrovės gamina įvairius įrenginius ir detales automobilių, chemijos, maisto pramonei, žemės ūkiui, transportui, krašto apsaugai ir kasdieninei žmogaus buičiai. Konkurencijos sąlygomis įmonės turi naudoti pažangias gamybos technologijas, greitai keisti gaminamą produkciją, diegti inovacijas ir išradimus.

KTU Gamybos inžinerijos ir technologijų studijų programa mokys būsimus įmonių darbuotojus ir vadovus gilintis į tradicines ir modernias gamybos technologijas, įrenginių, įrankių ir kitų gamybos priemonių optimalų panaudojimą, kokybės užtikrinimo gamybos sistemose būdus, socialinius, ekonominius gamybinės veiklos aspektus ir kitus sėkmingai inžinerinei veiklai būtinus dalykus. 

Įgijus Gamybos inžinerijos ir technologijų bakalauro diplomą, yra galimybė mokslus toliau tęsti Gamybos inžinerijos ir kitose magistrantūros studijų programose.

Specializacija plečia kompetencijos ribas

Programos absolventai turės gamybos ir mechanikos inžinerijos žinių, išmanys inžinerijos socialinį ir tarpdalykinį kontekstą, supras įvairias gaminių ir technologijų projektavimo ir eksperimentinių tyrimų metodikas, gebės projektuoti mechaninius gaminius, kurti jų gamybos technologijas.

Būsimieji gamybos inžinieriai gebės valdyti ir tobulinti technologines sistemas, saugiai eksploatuoti gamybos įrenginius, supras kaip formuluoti ir tirti technines gamybos problemas, išmanys profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normas. Absolventai taip pat turės pasirinktos specializacijos Gamybos technologijų ar Plastikų inžinerijos žinių ir gebėjimų.

Šios studijų programos absolventai galės sėkmingai plėtoti savo profesinę karjerą moderniose mašinų gamybos, metalo apdirbimo ir kitų sričių įmonėse, tokiose kaip: „Stevila“, „Baltec CNC Technologies“, „Karbonas“, „Astra“, „Umega“, „Achema“, „Snaigė“ ir daugelyje kitų.

Eksporto inžinieriai paklausūs visame pasaulyje

„Eksporto inžinerijos studijų programa ypač aktuali šiuolaikinei darbo rinkai ir žmonėms, kurie nori būti savo srities profesionalais tiek Lietuvos, tiek pasaulio mastu. Programa paruošta remiantis užsienio kolegų patirtimi bei nevalstybinės kalbos galimybių išnaudojimu, nes studijos vykdomos anglų kalba.

Nuo pat pirmojo semestro jaučiau, jeigu kruopščiai, neapgaudinėdamas nei savęs, nei dėstytojų, sieksiu žinių, šios studijos nuves ten, kur aš noriu būti. Mano atveju, tai stipri tarptautinė kompanija, leidžianti atsiskleisti jauniems specialistams“, – studijų programos privalumus vardijo Eksporto inžinerijos absolventas ir įmonės „KB Components“ gamybos inžinierius Vaidas Babrauskas.

Baigę studijų programą, absolventai kuria bei tobulina produktus ir procesus, siejant juos su verslo pagrindais. Eksporto inžinerijos studijų programą baigusieji specialistai profesinėje veikloje geba derinti inžinerijos, ekonomikos ir vadybos žinias bei užsienio kalbų įgūdžius.

Programos studentai turi pramonės ir mechanikos inžinerijos žinių, geba projektuoti gaminius ir įrangą, supranta inžinerinio estetinio projektavimo principus, gali organizuoti integruotą gamybą, žino produkcijos realizavimo ir logistikos principus, turi įgūdžių rengti techninę dokumentaciją.

Nuo technologo iki įmonės vadovo

Įmonės „KB Components“ gamybos vadovo Rolando Jackevičiaus teigimu, Eksporto inžineriją baigę studentai sugeba labai greitai įsisavinti ir perprasti techninius gamybos niuansus, turi kritišką mąstymą bei ekonominį išprusimą. 

„Šios programos absolventai turi puikų techninį paruošimą, o tai jiems leidžia per trumpą laiką perprasti sudėtingus techninius procesus. Nemažiau svarbu tai, jog baigusieji Eksporto inžinerijos studijų programą turi išvystytus finansinius gebėjimus, kurie būtini vertinant investicijų atsiperkamumą ar skaičiuojant gaminio savikainą.

Esu tikras, kad studentai gauna visas žinias, reikalingas procesų inžinieriams, projektų vadovams ir ateityje tampa puikiais įmonių vadovais“, – teigė R. Jackevičius.

Įsidarbina žinomose bendrovėse

Studijų programa suteikia šiandien ypač reikalingo tarpkryptinio išsilavinimo galimybę: studentai gali pasinaudoti gretutinių studijų teikiamais privalumais ir lygiagrečiai studijuoti Ekonomiką.

Studentai taip pat gali dalyvauti akademiniame pradedančiųjų technologinių įmonių inkubatoriaus KTU „Startup Space“ veikloje, atlikti Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą studentų mokslinę praktiką, dalyvauti LINPRA organizuojamuose studentų verslumo neformalaus ugdymo projektuose.

Įgijusiems Eksporto inžinerijos bakalauro diplomą, karjeros galimybių kelias – platus. Absolventai gali dirbti gamybos įmonių darbuotojais, technologijų, pramonės gaminių ir rinkos ekspertais, įmonės atstovais užsienyje, rinkos tyrimo, eksporto organizavimo, inovacijų diegimo specialistais ir įmonės vadovais.

Programos absolventai jau dirba „Barclays Technology Centre Limited“, „Formateka“, „FL Technics“, „Philip Morris International“, „Schmitz Cargobull Baltic“, „Švyturys-Utenos alus“, „Vičiūnų“ įmonių grupė, „Baltec CNC Technologies“, „Mars Lietuva“, „Hoptrans Group“, „KB Components“ ir kitose žinomose bendrovėse.